.:Vigrid Forsiden:.

Odd Einar Dørum - Fienden innenfor Porten - Kommentarer:


Jøden Dørum bekrefter Falsen

Et godt eksempel
Odd Einar Dørum - Jøde
Dørum i Jew$A: Jeg er jøde...jeg er jøde...jeg er jøde...

Det er sjelden å få se: En norsk topp-politiker innrømmer at han er jøde. Direkte. Her er setningen: "- Min mor var jøde. Det er meg du snakker om. Hvis du har noe å si til meg, kan du komme og si det ansikt til ansikt", sa Dørum. Min kommentar: Vår grunnlovs far, Christian Magnus Falsen, hadde rett. Hitler også forsåvidt. Og Martin Luther og mange andre store tenkere og statsmenn også.

Odd Einar Dørum har alltid virket usympatisk og nevrotisk på meg, men jeg har aldri stemt på Venstre eller hatt noe annet med han å gjøre i noen sammenhenger så det har ikke betydd noe for meg. Inntil han ble justisminister i 1999 og ble ansvarlig for terroren mot meg og mine nærmeste.

Jeg har deretter sjekket opp blant folk jeg kjenner og fått et bilde av en nevrotisk sykelig fobisk og angstfull person med opphold på psykiatrisk klinikk. Dørum har aldri tatt sertifikat, han tør ikke sykle, han tør ikke svømme og han har sykelig angst for å fly samtidig som han plages daglig av generell angst.

I tillegg er han Jøde med rett til pass i forbryter- og folkemorderstaten Israel. Og en slik "mann" skal ha norges mektigste stilling?

Norges offisielt sett mektigste person er Innenriksminister Odd Einar Dørum. Forleden var han en tur i det jødiske maktsenteret Washington hvor han måtte berolige de jødiske kritikerne av Norges politikk med at han var jøde han også.

Jeg synes jeg ser det for meg: "Oy-vey, Oy-vey, ikke vær hard mot meg, jeg er jøde jeg også akkurat som dere. Vi jobber for det samme og se hva jeg har gjort for å fremme etnisk rensing i Norge. Jeg arrangerte avsky mot Myrdal, jeg terroriserer ungdommen i Vigrid og uskyldige barn til hvite patrioter. Oy-vey, Oy-vey, vær snill mot meg for jeg har angstnevroser slik som dere jeg også.

Oy-vey, Oy-vey, jeg støttet bombeslaktingen i Serbia som jøden Albright sto bak og støtter folkemordet i Irak. Oy-vey, Oy-vey".


Jøden Dørum sentral i Masseinvasjon av Rasefremmede

Rasekrig i Askim
Jødene bak Makten
Jøden Leon Bodd blir leder av Vålerenga i 1988

I bestrebelsene på å gjøre Norge til et flerkulturelt samfunn, som det så smukt heter, står jødeætlinger som Leon Bodd og Odd Einar Dørum sentralt.

Sammen med seg i kampen har de full støtte av nordiske maktpersoner som Askims politisjef, Arne Jørgen Olafsen. Hva vi i Vigrid kaller dette? Dørum og Bodd kaller vi jøder og de er ikke forrædere fordi de som jødeætlinger har en selvsagt rett til å slåss for sitt eget folks langsiktige interesser.

De nordiske som hjelper dem i den etniske rensingen av nordmenn kaller vi rett og slett forrædere. På grunn av deres forræderi ble Askim nylig omgjort til en lokal Vigridsvold hvor rasekrigen herjet.

Nazistene forteller oss at bakom folkemordet på oss av nordisk ætt står det jødiske krefter. De forteller oss samtidig at jødiske krefter eier og styrer politikere, finans, skolevesen og politi, og ja, det meste ellers også. I alle fall om det påvirker det jødiske Herrefolkets målsettinger. Nazistene påstår også at jødene opptrer som og identifiserer seg som jøder hva enten de er rene jøder eller har jødisk blod, men ellers går for å være kristne.

På bildet til venstre og i den øverste linken treffer vi to jøder som kan passe inn i nazistenes beskrivelse. Vi vet at Dørum og Bodd er jøder og at de er svært aktive og toneangivende i kampen for masseinvasjon av rasefremmede her til lands. Dørum er knyttet opp mot Youngstorvet-demonstrasjonen og Holmliadrapet i egenskap av justisminister og sjef for et politi vi har anmodet Riksadvokaten om å undersøke i forbindelse med forspillet til drapet.

Boddd har markert seg sterkt i Oslo's politiske liv og Vålerenga's forvandling til forbilde i kampen for raseblanding. Med påfølgende etnisk rensing og utryddelse av oss av nordisk ætt. Politimannen mellom de to jødene bekrefter vel bare det naziene påstår om jødisk styring av politiet for egne formål. Bildet til høyre er av Bodd mens bildet til venstre er av den jødiske morder-rotta som myrdet den tyske ambassadør Vom Rath som ga signal til den jødiske falske flagg operasjonen Krystallnatten høyst sannsynlig var.

Norge har alltid hatt sterke forbindelser til England som strekker seg tilbake til førhistorisk tid. I moderne tid viser dette seg blant annet i interessen for engelsk fotball. Både hos publikum og klubber som lærer av og kopierer bruken av fotballklubbene også utenom det rent sportslige. Vålerenga er et godt eksempel på det.

I siste halvdel av 1980-tallet hadde store deler av det norske folket våknet opp til å innse at landet vårt var invadert og okkupert av rasefremmede og at det raste en "skjult" krig for å utslette oss som folk gjennom etnisk rensing. Et av de viktigste tiltakene var å etablere rollemodeller innen fotballen som kunne snu den patriotiske holdningen til fotballsupporterne. Forbildet var England og kampen mot hvit identitet der.

Husk at PK-ordene for anti-hvit rasistisk hatkampanje som ledd i den etniske rensingen av hvite er Toleranse, Integrering og Antirasisme. Blandt andre. Etter et helt tradisjonelt mønster slik nazistene beskriver virkeligheten står jøder sentralt i kampen mot nordisk identitet.

Jøden Leon Bodd var den sentrale figuren i dette spillet i Vålerenga som fikk sitt endelige gjennobrudd da jøden overtok som leder av Vålerenga A/S i 1988. Han betalte godt for posisjonen og har som de fleste vet benyttet Vålerenga som spiss i den jødestyrte rasekampen mot etnisk norsk identitet innen fotballsporten. De som støtter "MOT"-klubbene deltar i Folkemord på eget folk.


Styrte Dørum Veum? - Vi tror Ja

Fronter Veum for jødene?
Eirik Veum - uetisk propagandist?
SKUP-rapporten (Brutt link)
NRK med skadebegrensing

Jødene er kjent for å bruke frontfigurer for å kamuflere egne interesser i en sak. Vi i Vigrid ser på hele HoloCa$h-industrien som en kriminell økonomisk mafiaorganisasjon som benytter seg av løgn og svindel for å subbe inn flest mulig penger til jødenes kamp om verdensherredømme.

Kosher media er en viktig brikke i det spillet ved siden av statlige lover om forbud mot motforestillinger og statlig hjelp til oppbygging av HoloCa$h-katedraler som Villa Grande på Bygdøy.

Etter vår oppfatning kan den såkalte Waffen-SS-saken til NRK i 2003/2004 være en slik samordnet aksjon. Frontfiguren er propagandisten Eirik Veum som allerede er beskyldt for uetisk virksomhet to ganger før denne saken. Bak han i NRK står jøden Hans-Wilhelm Steinfeld som hjelper eller mentor som nevnes spesielt med takk i rapporten til SKUP. Som sjef i NRK sitter høygradsfrimureren Bernander. Frimurerne har som jobb å bygge Salomos tempel i Jewrusalem for den nye jødiske verdenskeiseren.

Veum viser også til hjelp fra Yad Vashem katedralen i Jewrusalem som vi i Vigrid har avslørt som bildesvindlere. Også HoloCa$h-katedralen som ble opprettet for jødene i forbindelse med jødebo-oppgjøret er sentral som kilde.

Den eneste personen som er nevnt i NRK-programmet nederst i rapporten er jøden Odd Einar Dørum som i egenskap av justisminister bevilget 5 millioner på sparket til videre utredninger og drittslenging overfor norske patrioter i Waffen-SS som kjempet for å hindre Europas undergang under det jødiske bolsjeviksystemet som under navnet kommunisme slaktet flere titalls millioner av våre nordiske brødre og søstre i Russland.

Eirik Veum er beskyldt for kontraktsbrudd av sin tidligere arbeidsgiver, PR-firmaet Burson Marsteller(BM). Veum jobbet der som senior-rådgiver og hadde blandt annet Skanska som kunde hvor han deltok på 3 møter i forbindelse med en korrupsjonsskandale i firmaets svenske avdeling.

Etter å ha forlatt firmaet begynner han å jobbe for NRK Brennpunkt. Der settes han på en sak som involverer Skanska og burde selvsagt vist til kontrakt med BM og latt en annen tatt den jobben. Det gjør han ikke og begår dermed kontraktsbrudd ifølge BM. Enhver rådgiver er bundet av taushetsplikt overfor sine klienter. Denne taushetsplikten mener BM at Veum bryter.

Hva verre er etter vår oppfatning er at Veum i det hele tatt deltar i en gravende undersøkelse som kan sverte en tidligere klient. Med dette har Eirik Veum etter vår oppfatning opptrådt så uetisk som det går an. Og det forbauser oss ikke det minste. I en generelt uetisk jødestyrt mediebransje er ordet etikk et ukjent fremmedord i praksis. Bildet av Eirik Veum er fra NRK sin dekkartikkel.


Diverse om den jødiske Folkefienden Odd Einar Dørum

Venstre ==> Zionistisk og jødestyrt politidiktatur

Venstre liker å presentere seg som et sosialliberalt sentrumsparti. Det må ha vært før tiden hvor Dørum påvirket partiet og norsk politikk.

Dørum er landets mektigste mann. Han er av jødisk ætt og beskriver seg selv som en angstnevrotiker som hverken kan kjøre bil eller tør å sykle. Hver dag sliter han med angsten sin. At en slik fyr i det hele tatt får en posisjon hvor han kan gjøre skade er utrolig.

Dørum har gjort mere faanskap for vårt folk enn kanskje noen annen levende person. Under hans tid som justisminister har Norge tatt et langt og avgjørende skritt mot et jødestyrt, høyreekstremt, fascistisk politidiktatur hvor statlig overvåking nærmer seg total. Dette er hva Venstre i dag står for.

Scheldt: Dørum eier ikke skam

Leder i Gjeldsoffer-alliansen (GOA), Bengt Scheldt, går knallhardt ut mot justisminister Odd Einar Dørum. Og det gjør han med full rett. I egenskap av justisminister har jøden Dørum brukt all sin makt til å vri samfunnet over i en høyreekstrem, fascistisk politistat.

Høytidelige taler og løfter til GOA har som det meste politikere sier null verdi. Scheldt påpeker riktig Dørum's forakt for de svake og de som allerede ligger.

Les selv leserinnlegget i Dagsavisen. Hva Scheldt ikke nevner er at Dørum er selverklært jøde og angstnevrotiker som hver dag kjemper mot sin egen iboende angst. Bil eller sykkel tør han ikke kjøre så det er jo bare rimelig at han finner noen svakere enn seg selv å ta igjen på. Dørum er til venstre og Scheldt til høyre på bildet.

Odd Einar Dørum - jøde og justisminister

Tiden er kommet til å innføre dødsstraff i alle nordiske land. 80% av alle voldtekter utføres av rasefremmede mot nordiske kvinner.

Dette er et mønster i alle hvite land og må sees utfra tre mulige årsaker som alle har utgangspunkt i rase: Voldtektene er et ledd i folkemord på den hvite rase, voldtektene blir begått av primitive underutviklete raser som står nærmere dyrene enn vi hvite, voldtektene er et ledd i etnisk/religiøs undertrykkelse av hvite.

Uansett er dette ikke akseptabelt. Jenta er svensk og om henne kan du lese i øverste linken. I midten er en barnevoldtektsmann fra Iran som er hengt og til høyre i bildet er Norge's justisminister, jøden Odd Einar Dørum. Vi må nå innføre henging for utøvere og ansvarlige.

Terroren er her alt - og Dørum står bak

Så langt vi kan bedoømme det fra vår side er Norge et land som holdes sammen av offentlig hjernevasking og terror.

Når Dørum advarer om at vi må være forberedt på mere terror i Norge deler vi den oppfatningen. Og vi mener å vite hvilken kant opptrappingen kommer fra: Nettopp fra Dørum selv og hans like.

Som lakeier for det jødiske Herrefolket er det deres jobb å sørge for at vi som er av nordisk ætt blir raseblandet og utryddet som folk. Protesterer man settes terroren inn.

Dørum: Nei til folkevalgt kontroll med PeST

Lawrenti Pawlowitsch Beria og Odd Einar Dørum. To ledere av hemmelige tjenester, begge av jødisk ætt. Berija hadde ingen parlamentarisk kontrollkomite som holdt han til ansvar for sin virksomhet og det vil heller ikke Dørum.

Jada, justisministeren fra det superdemokratiske Venstre vil ikke at PeST-sjefen skal måtte svare for seg for en kontrollkomite i Stortinget. Nå synes jo vi at Hagen er passe naiv som i det hele tatt gidder å foreslå noe slikt.

Hadde den blitt vedtatt ville den blitt sabotert likevel. Skal vi ha demokrati i Norge må folket selv ta makten i egne hender og hive representantene for den internasjonale jødedommen ut.

Barneran og dopsalg - Statlig strategi i praksis

Det norske politiet har en overordnet og viktig rolle for det jødiske Herrefolket og deres lojale og hjernevaskete lakeier som ønsker å lede folket vårt til slaktebenken i ro og fred.

Et av virkemidlene er å prioritere statens hemmelige politi PeST til å terrorisere oss som kjemper for det nordiske folks rettigheter i eget land og vil stoppe folkemordet på oss. Et annet viktig tiltak er å sørge for at nordisk ungdom undertrykkes og lærer at de er maktesløse mot rasefremmede bander's gruppevoldtekter og barneran.

Jeg har selv hørt flere som har opplevd at politiet behandler dem som dritt etter at de har blitt voldtatt, banket opp eller ranet. Ansvarlig for denne strategien er blant annet justisminister Odd E. Dørum. Jødeætlingen som kalles norges ukronte keiser.

"Keiser" Dørum har talt

Etter den analysen vi i Vigrid bruker for å forutsi og forklare hva som skjer i Norge i dag er det helt logisk at justisminister "Keiser" Dørum ikke vil bruke mere penger på gjengbekjempelse i byene våre eller bevilge mere penger til formålet.

Vår analyse: Politiet har bevisst latt innvandrergjenger bygge seg opp til å kontrollere gatene i Norges byer for å knuse hvite ungdommers selvbevissthet og etniske samhold. I samme periode er hvite ungdommer forfulgt og aktivt hindret i å organisere seg etter etniske linjer.

Nordiske gjenger kalles konsekvent "nazi" og politiet har etter egne utsagn som første prioritet å bekjempe dem med alle midler. Ref. vår anmeldelse av POT(nå PeST) sin rolle i forspillet til drapet på Benjamin Hermansen.

Knusing av det religiøse samfunnet Vigrid er idag første prioritet og foregår med ulovlige terrormetoder hver dag. Ikke et kritisk spørsmål reist av norsk media. Greit nok; for de er jo maktelitens vaktbikkje mot folket og ikke omvendt som de skryter av. Feigt, spør du meg.

Vigrid bygger nå egne media og trenger ditt bidrag. Er du klar eller vil du se folket ditt bli utryddet uten å gjøre motstand?

Romavlytting - Dørum vill i angstnevrotisk jødetåke?

Odd Einar Dørum er justisminister i Norge. Han er jøde med rett til pass i folkemorder- og forbryterstaten Israel og utfra hans egne beskrivelser i memoarboken sin sliter han med mange forskjellige angstnevroser. Han har opphold på psykiatrisk klinikk bak seg og hver dag må han ifølge seg selv slite med angsten sin.

Man kan derfor lett trekke den slutningen at Dørum går vill i den angstnevrotiske jødetåken sin når han nå foreslår at landets fremste terrorgruppe PeST skal gis rett til å avlytte deg privat i hjemmet ditt. Advokat Brynjar Meling kaller utspillet at Dørum har gått vill i terrortåken.

Vi i Vigrid vet at begge antagelser er feil. Tiltaket er et logisk ledd i en langvarig og styrt utvikling mot et høyreekstremt fascistisk jødestyrt politidiktatur.

Følger Dørum Yagoda?

Veien mot det totale høyreekstreme jødiske politidiktaturet har mange små trinn; og noen store.

Så lenge jeg har levd har individets rettigheter blitt innskrenket til fordel for de private maktgruppene som etter krigen tok kontroll over statsapparatet. Denne trenden har skutt fart og i de siste årene med jøden Dørum som justisminister går det i full galopp.

Forbildet ser for meg ut til å være det jødestyrte bolsjevikregime i Sovjet hvor millioner av hvite russere ble myrdet i de jødestyrte Gulag-leirene. Sjefen for deres PeST (NKVD) var som Dørum ogå en jøde:

Advokat: Norge er en politistat
Jøden Dørum begraver rettsstaten

Vi gratulerer advokat Sørvik med hans nye forståelse av hva Norge har utviklet seg til.

Det eneste forbausende er at han tydeligvis ikke har registrert vårt lands overgang fra nordisk rettsstat til en fascistisk, jødesestyrt politistat før han selv ble rammet direkte. Skam over Sørvik og alle andre norske advokater som ikke tok opp kampen på et tidligere stadium. Forståelig nok forsåvidt for å yppe seg mot jødemakten stemples som nazisme.

Vi i Vigrid har gått i bresjen for å beholde Norge som en nordisk rettsstat og hvis Sørvik og hans kolleger vil det samme er det bare å komme. Da skal de få oppleve livet (og politistaten) på nært hold.

Den totalintegrerte, fascistiske Politistat tar form

I løpet av de årene den jødiske justisminister, Odd Einar Dørum, har hatt kontroll over norske innenriksforhold har vi sett en enorm forandring. Dørums tittel burde vært innenriksminister når vi ser på den makten han har hatt og utøvd.

Følgene for vårt folk er katastrofale allerede i dag og enda vil det gå noen år før tyngden av forandringene vil melde seg for fullt. Målet for jøden Dørum ser for oss ut til å være å gjøre Norge om til en jødekontrollert, fascistisk politistat som er lett å kontrollere fra toppen. Og det har han og hans lakeier og meningsfeller lyktes med til fulle.

Et sentralisert statlig volds- og terrorapparat fester nå grepet med formell integrering av alle andre offentlige instanser under ledelse av psykologene i PeST.

Tror ikke på jødeutryddelsen
Nytegnet vrengebilde

Kosher massemedia gikk forleden ut med et oppslag om at norske skoleelever ikke trodde på HoloCa$h som vi i Vigrid kaller det. Det er et sunnhetstegn for norsk ungdom og vi gratulerer.

HoloCa$h-propagandaen tjener mange hensikter. Både som ny Verdensreligion hvor jødenes spesielle lidelse står i sentrum, som pengeutpressingsmaskin under navnet HoloCa$h-industrien og som ryggdekning for jødenes egne overgrep og folkemord.

Jøden Dørum sørger for å få noen millioner til av Djupedal til å fremme de jødiske HoloCa$h-interessene. Og Djupedal leverer. Noe annet kan han ikke vil han være politiker på riksplan. Djupedal til venstre og Dørum til høyre på bildet.