.:Vigrid Forsiden:.

Nordisk Frihetskamp = Vigrid
Mailen fra redaktør Frode Frøyland i Dagens Næringsliv hvor han ber meg kommentere noen spørsmål
Under min kommentar til artikkelen i DN er mailen fra Frøyland og min svarmail.
Artig å sammenligne spørsmål, svar og hva som brukes i artikkelen.

Thorshammeren = Nordisk Rasesymbol

Dagens Næringsliv har en lang koseartikkel om det vi i Vigrid kaller ziokos med nordiske symboler pakket inn i en kvasihistorisk ramme fra Vikingtid og kristen Middelalder. Det hele er direkte latterlig og får folk som sikkert er greie nok til å fremstå som patetiske tullinger for den internasjonale Zionismen og deres agenda om verdensherredømme.

Zionistenes hovedstrategi er oppløsning av alle andre kulturer, raser og religioner slik at ingen grupper kan samle seg om egen kraft og dermed kunne true Zionismen og deres kjerne av Talmudistrabbier og finansoligarker.

La det være klinkende klart: Thorshammeren er et symbol for den Nordiske rases makt og kampkraft og vilje til å forsvare seg mot fremmed overherredømme. I Norge er Vigrid de eneste som bruker Thorshammeren historisk korrekt i vårt nordiske folks eksistenskamp.

Her er mailen med spørsmål fra redaktør Frode Frøyland som han ber meg svare på

----- Original Message -----
From: Frode Frøyland frode.froyland@dn.no
Sent: 07/25/13 12:38 PM
To: tvedt@mail.com
Subject: Norrøne symboler i Dagens Næringsliv

Hei,

Avisen Dagens Næringsliv trykker førstkommende lørdag en sak om det norske vikingmiljøet og hvordan dette aktivt forsøker å distansere seg fra det de selv betegner som høyreekstrem bruk av norrøne kulturuttrykk. I saken påstår flere kilder at norrøn kulturarv ikke er forenlig med høyreradikale politiske synspunkt. Siden Vigrids bruk av norrøn kulturarv er noe av det som problematiseres, er vi interesserte i å høre hva du tenker om saken.

- Høyreekstreme grupperinger bruker ofte svært forvrengte lesninger av norrøn mytologi i virksomheten sin. Hvis du for eksempel ser på Vigrid sine sider, så ser du at det er mye de ikke har forstått. Det er ganske primitivt. Det virker derimot som Vikernes har hatt litt tid til å lese på cella. Teoriene hans er ikke fullt så idiotisk formulert som Vigrid sine, men det er likevel ganske patetisk å løpe rundt i ringbrynje og skulle gjeninnføre hedenskapet, sier Terje Emberland, forsker ved Holocaust-senteret i Oslo i saken.

Hva mener du om dette?

Er raseideologisk bruk av norrøn mytologi basert på selektive/feilaktige tolkninger av kulturarven som helhet?

Det er fint om vi kan få et svar innen fredag formiddag.

Med vennlig hilsen,
Frode Frøyland
Redaksjonssjef

Her er mailen med svar fra meg til redaktør Frode Frøyland

----- Original Message -----
From: Tore W. Tvedt
Sent: 07/25/13 09:27 PM
To: Frode Frøyland frode.froyland@dn.no
Subject: Re: Norrøne symboler i Dagens Næringsliv

Dagens Næringsliv
Hei Frode

Takker for mail og invitasjon til min kommentar.

Svar på "Hva mener du om dette?"

Sitat: ".....det norske vikingmiljøet og hvordan dette aktivt forsøker å distansere seg fra det de selv betegner som høyreekstrem bruk av norrøne kulturuttrykk. I saken påstår flere kilder at norrøn kulturarv ikke er forenlig med høyreradikale politiske synspunkt....."

Vigrids målsetting er som følger: "Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et Nordisk samfunn basert på Nordisk religion og Nordiske verdi- og kulturnormer". Vigrid har ingen politisk ideologi som sådan overhodet og begrepene "høyreekstrem" og "høyreradikal" er ren demonisering uten ekte innhold.

Vigrid tar som grunnlag at nordisk religion, kultur og moral er utviklet gjennom så mange tusen år at det er nedfelt i vår etniske arv og unikt for vår etniske gruppe, ofte kalt rase. Vi kaller vår nordiske religion for en blodsreligion som er en del av vår genetiske arv. Dette til prinsippiell forskjell fra kristendommen som er en bokreligion innført fra et fremmed etnisk og kulturmiljø og dermed grunnleggende fremmed for vårt folk.

Jeg oppfatter at hovedforskjellen mellom Vigrids tolking og kritikernes tolking ligger her, altså i at alt nordisk er en del av vår etniske arv. Når vi vet at all religion og kultur hos et folk har som mål å fremme dette folkets egen utvikling basert på kontinuitet og dette folkets egenart er det klart at i Norge er Vigrid den eneste organisasjonen som kan påberope seg rett til å stå frem som bærer av en moderne utvikling og bruk av alt som ligger i begrepene "Nordisk religion og kultur" siden vi bygger på denne historiske og mange tusen år gamle utviklingen.

Våre kritikere angriper oss nettopp for dette og definerer politisk korrekt bruk av nordisk religion, kultur og deres tilhørende symboler utifra en svært fremmed vinkel hvor nettopp ødeleggelsen av oss som en nordisk etnisk enhet er sentralt. Kritikken mot Vigrid er derfor rent politisk betinget og en viktig ingrediens i maktelitens bestrebelse på å utrydde oss som et folk. Ødeleggelse av det religiøse og kulturelle limet som vi har brukt tusener av år på å utvikle er nødvendig før vi som folk aksepterer å utryddes også fysisk. I dette tilfellet raseblandes slik at blodsdelen av vår kulturarv blir borte og vi ligger åpne for en hvilken som helst religiøs og kulturell retning makteliten så innfører.

Neste avsnitt: Terje Emberland er en representant for den internasjonale jødedommen siden han jobber ved HL-senteret, som vel står for Hat- og Løgnsenteret. Stort annet enn hat og løgn sprer de jo ikke. At HL-senteret går hardt ut mot oss er helt naturlig og som forventet siden de er landets fremste misjonær for den nye jødiske verdensreligionen HoloCa$h som står for løgnen om de 6 millioner jøder som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. verdenskrig. På det religiøse plan er HL-senteret ved Terje Emberland altså direkte konkurrenter og motstandere av Vigrid.

På det historiske planet har jeg jo knust hele HoloCa$h-løgnen de propaganderer for og det er de vel såpass bitre over at Emberland på vegne av Hat- og Løgnsenteret bruker enhver anledning til å degradere Vigrid. Som kjent har jeg utfordret hele den norske makteliten til åpen debatt om HoloCa$h uten at noen har våget å ta utfordringen.

Et kort svar på setningen: "Er raseideologisk bruk av norrøn mytologi basert på selektive/feilaktige tolkninger av kulturarven som helhet?"

Vi i Vigrid bruker begrepet Nordisk religion fremfor begrepet "norrøn mytologi" for å markere at vi snakker konkret og jordnært. Nordisk religion og tilhørende kultur- og moralbegreper var og er fortsatt for mange av oss en del av vår genetiske blodsarv og Vigrids tolkinger og bruk av tekster, forestillinger og symboler er den eneste ekte fremstillingen og bruken av disse begrepene som praktiseres i Norge i dag.

Vi avholder våre livsløpsseremonier helst og for det meste på førkristne hellige steder som symbol på vår nærhet til våre forfedre og deres livsanskuelser. Vi bruker vers fra den eldre Edda under seremoniene som vi også relaterer til vår tid. I alt har vi gjennom de 12 år vi har drevet avholdt ca. 700 seremonier. Dette gjør Vigrid enestående i moderne nordisk kulturutvikling.

Avslutning: Dagens Næringsliv er velkomne til å delta i en seremoni i høst om ønskelig. Tilsvarende er jeg åpen for at dere gjerne må treffe meg for å gå i dybden med kritiske spørsmål så mye dere vil. Skulle det være noe dere kjapt ønsker utdypet eller presisert kan dere ringe meg på 457 78 510.

Med vennlig hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid

Som dere ser kunne DN valgt å legge opp til en hard debatt om hva Nordisk Kultur er og hvilken plass den har i dagens Norge. I stedet velger de den koshergodkjente PK-varianten. DN er dermed like feige og PK som resten av media.