.:Vigrid Forsiden:.

Den Jødiske Fare

Forord om fienden

Hvem er de sanne rasistene? I dagens flerkulturelle, degenererte samfunn presenteres nasjonalister og nasjonalsosialister som verdens verste grums. De fæle, de truende rasistene, de som hater på grunn av hudfarge o.l., ja, t.o.m. Carl I. Hagen og hans Fremskrittsparti stemples som rasistisk... ja, ja, dette viser ihvertfall hvor reellt samfunnsorienterte våre motstandere er.

Men stemmer denne påstanden? Er det de ”fæle” hvite, med KKK og nazi-sympatier som er rasistene, og er de egentlig rasister i ordets forstand, slik dette begrepet defineres i oppslagsverkene?

Eller er dette en påstand som den hvite befolkningen har latt seg lure av, som skikkelsene bak demokratiets lykkelige og fargerike teaterteppe har fremmet? Og er det dem som i dag presenteres som offer som er den virkelige faren og de reelle rasistene pr. dagens definisjon?

Jeg hevder at det er Jødene som er den virkelige faren og at de er de sanne rasistene. Det er de Jødiske Zionistene som er bakmenn for kommunismen og kapitalismen og det er de Jødiske Zionister og deres hvite lakeier som har fremprovosert en lang rekke broder-morderiske kriger, her i vårt elskede Europa. Kristendommens innmarsj i Europa, der kristne hvite myrdet alle sine ikke-kristne medmennesker, for Gud og hans Utvalgte Jødiske folk!

Under 30-års krigen ble 2/3 av Europas befolkning myrdet i en krig der man var uenige i om Jesus (den ynkelige figuren som erstattet Odin) var protestant eller katolikk. Jødene klarte det nesten den gang. Det har seg slik at om man tok en stor del av verdens problemer for seg, for så å forestllle seg at alle disse problemene var greiner på samme tre, da ville man finne ut at roten, den er Jødene! Vel, Jødene bestemte seg så for at et nytt Tyranni skulle etableres.

Jødene bestemte seg enkelt og greit for å åpne et nytt kontinent for eventyrlystne Ariere, fyllt med begeistring og oppfinnsomhet. For så på et senere tidspunkt skulle det enorme forrådet av rastløs, rotlas og kulturløs Arisk energi brukes til å tilintetgjøre den rasemessige basisen til det Europeiske folk med broder-morderisk krigføring. Nå var Jødenes djevelstat skapt: USA.

Men hvilket system var best, kapitalisme eller kommunisme? Jødene står bak begge de konstruerte institusjoner! Den hvite verden ble så delt opp i to; øst og vest. Slik kunne systemene prøves ut, separert. Med Jøde-bankers finans skaffet Jøde-kommunistene makten hos vår mektige nabo i øst, Russland, overfor folket på en illusjon av løgn og bedrag, som nærmere 70 millioner Russere under Sovjet-Regimet måtte bøte med livet for. I fredstid, under sine Jødisk-kommunistiske herskere!

Første og andre verdenskrig var igjen groteske eksempler på Jødenes formidable evne til manipulasjon som igjen førte til broder-morderisk krigføring. Hitler innså faren og Tyskland gjorde igjen det som var dets arv og plikt for å oppfylle sin historiske og naturlige rolle som Europas og den hvite rases beskytter. Faren var kommunismen og den totale Jødiske-makts innflytelse i vest.

Tyskland handlet ut fra en reell trussel og skal ikke fordømmes for det! Da den Tyske hær inntok de øvrige hvite regionene i og rundt Europa var den ingen okkupasjonshær, selv om det kan ha virket slik for den vanlige mann i gaten som ikke visste hva som i realiteten foregikk, Tysklands hær var i realiteten en frigjøringshær! Desverre, for den hvite rase og sivilisasjonens fremtidige eksistens, så tapte Tyskland og dets allierte.

Fortsatt sitter Amerikanske krigsveteraner i sine veteranpuber, de drikker brennevin og skryter av hvordan de overvant Tyskerne, de vil ikke innrømme at de kjempet for å utrydde den hvite rase og der de sitter beruset og motbydelige vil de heller ikke innrømme at Tyskland kun hadde 1/10 av krigsmannskapene i forhold til de Allierte, eller at Russland, USA, Frankrike og England sammenlagt hadde 140 ganger mer areal og 1000 ganger mer ressurser enn Tyskland.

Hvordan kan de skryte over sin innsats i ødeleggelsen av sin egen art og urgamle hjemland? Videre skryter de av hvordan de seksuellt utnyttet de utsultede Tyske jentene og kvinnene etter krigen for en liten bit sjokolade. Jeg blir kvalm og dårlig av slik kunnskap og trangen til hevn blir sterkere enn trangen til fortsatt frihet!

Jødene er klar over at for å utrydde den hvite rase, så er det nødvendig å ødelegge nord og sentral-Europa, som er vår rasemessige basis. Det er det de to verdenskrigene i realiteten har dreid seg om! Jøde-kristendommen, USA, FN, Hollywood og EU ble skapt for først å beseire, for så å utnytte og til sist utslette den hvite rase!

USA er hovedsetet til verdensregjeringen, det er USA's militære stridskrefter og Politimyndighet, gitt av Jødenes viktigste instrument FN som nekter den hvite rase alt som er nødvendig for at dens fremtidige eksistens, biologisk og kulturellt, kan sikres. Hverken intensjonen eller effekten kan fornektes, det er USA som står i spissen for et ondskapsfullt og overlagt folkemord på vår art!

Her i Norge sitter Anti-rasistiske, Jøde-finansierte politikere og Politisvin og skryter av sin aktivitet mot nasjonalsosialismen og alt annet som defineres som ”ny-nazisme”. Selv har de en asiatisk kone, en bastard til barn og en neger til svigersønn og sammen synger de: "Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord.”.....

I dag utgjør den hvite rase 8% av jordens samlede befolkning; vi er en minoritet! Den relevante statistikken for overlevelse er andelen hvite kvinner i fødedyktig alder eller yngre. Disse utgjør i dag 2% av verdens befolkning; ikke særlig oppløftende.

Våre Jødiske herskere har tvunget oss inn i en llvsstil der materielle goder og yrkeskarrierer teller mer enn den stabile kjernefamilien. Abort er nå prevensjon, narkotikaen florerer, etikk og moral er nå ukjente begreper; i dag er det liberalismen som hersker og som får gjennomslag på alle omrader. Homofili og alskens perversiteter aksepteres mer og mer.

Millioner av rasefremmede immigranter invaderer hvert år tidligere hvite regioner. Propagandaen: Avisene, ungdomsblader, reklamebransjen, modellbransjen, internasjonal/ flerkulturell sport, musikkbransjen, pornografibransjen, TV og filmbransjen har alle en ting til felles: Oppfordring til raseblanding.

Nå la oss se litt nærmere på dette folket som kalles ”Jøder”; disse som har dømt den hvite rase til døden og som selv har vært både dommer og jury og som nå virker som bøddel. Disse ”stakkars”, ”alltid forfulgte, ”uskyldige og ”snille” Jødene har et annet jeg.

Vi skal nå ta en nærmere kikk på hva enkelte Jøde-Zionister selv har skrevet og hva som står i Jødenes hellige bok ”Talmud”. Vi skal også lese en historie fra Gamle Testamentet og se litt nærmere i Zions Vise Protokoller, sistnevnte påstås å være et falsk skrift fra den Russiske Etterretningstjenesten i sin tid. Vel, uansett, den 1øgnen skal vi sammen dementere. Dette blir en spennende og kort innføring i fiendens tanker og mål. Du som leser vil bli sjokkert, det er meningen, for sannheten er sjokkerende!

La oss begynne med et brev Jøden Karl Marx (Kommunismens far) skrev til en annen Jøde, Baruch Levy. Dette brevet ble gjengitt i ”La Revue de Paris” 1. juni 1928, side 574: ”Under reorganiseringen av menneskeheten skal Israels barn spre seg utover hele Jordens overflate; de skal være overalt og uten opposisjon vil de ta ledelsen, spesiellt hvis de vinner arbeiderklassen og påvirker den. Regjeringene i alle nasjoner vil overlate all makt, uten motstand til Jødene og alle disse land skal utgjøre den Universale Republlkk, under dekke av proletariat og den private eiendomsrett skal forsvinne. De Jødiske herskere skal kontrollere hele verdens økonomi. Dette skal realiseres slik Talmud sier det og når Messias’ tid kommer vil Jødene inneha all rikdom som før tilhørte verdens folk”. I skrivende stund realiseres overnevnte.

Med tanke på det overstående; ”når Messias’ tid kommer”, så er det viktig å nevne at Jødene erkjenner ikke Det Nye Testamentet, de venter fortsatt på at Jesus/Messias skal komme tilbake. En av de artikler det er viktigst å legge merke til og ikke minst huske på, er den Israels tidligere Statsminister David Ben-Gurion skrev i ”LOOK” 16. januar 1962. Han informerte da leserne om følgende:

”Fra og med 1987 vil verden være under kontroll og styrt av Jøder fra Jerusalem, gjennom det Jødiske United Nations; (United Nations = F.N./Forente Nasjoner, legg merke til ordbruken og ordoppsettet; det Jødiske U.N. Art. forf. anm.) alle nasjonale militære styrker vil bli oppløst og da vil det ikke oppstå kriger. I Jerusalem skal det bygges en Helligdom av Profeter som skal tjene den Føderale Union bestående av alle kontinenter; dette skal være hovedsetet til menneskehetens høyeste domstol, som skal avgjøre enhver eventuell konflikt eller uenighet mellom kontinentene i Føderasjonen, slik Isaiah profeterte det”.

Det den overnevnte artikkelen i realiteten gjør, er å bekrefte at Z.O.G. faktisk eksisterer, det er et faktum som ikke kan bortforklares. Man skal også huske på hvem som skrev disse to gjengitte artiklene, nemlig Karl Marx og tidligere Israelsk statsminister David Ben-Gurion. Var det noen som kjente til Z.O.G.’s plan, så var det nettopp de to Jødene!

Overnevnte kan ikke bortforklares som paranoia fra vår side. Det er det ikke! Det eksisterer en Jødisk sammensvergelse som har som mål å overta makten på jorden! Jødene innrømmer det selv; likevel så er det ingen som våkner.....

Mange uttaler seg fritt om det kommende Verdensriket. Den tidligere franske EU Presidenten uttalte i et intervju at EU, slik det nå er, bare er starten, en gang skal alle nasjonale grenser oppheves og verden sarnles i en Føderasjon: ”Den Nye Orden”. Når det kommer til Den Nye Orden, så er det et begrep som blir brukt av vår egen Gro H. Brundtland, som om kort tid vil ha en topp-jobb i det Jødiske United Nations og andre høye herrer som Bill Clinton; sistnevnte i annenhver tale han holder.

Den første Jødiske Høyesterettsdommeren i USA, Louis D. Brandeis skrev i sin bok ”Zionism”, side 113 og 114 den virkelige sannhet om sine Jødiske brødre: ”La oss erkjenne at vi Jøder tilhører en spredt nasjon, der hver eneste Jøde, uansett hvilket land han er født og oppvokst i, uansett hva som er hans standpunkter eller trosretning, er borger”.

I denne forbindelse kan jeg tilføye hva den spiondømte Jøden Robert Soblen uttalte under sin rettergang: ”Vi Jøder er kun lojale overfor Israel”. I Israel ble han hyllet som helt av Stat og folk, han var statsborger i USA....... Det dette eksempelet viser, sammen med utallige lignende eksempler (over 90% av dem som i USA er dømt for Statsfiendtlig spionasje til fordel for Israel eller Sovjet, er Jøder, likevel så soner de fleste kun kort tid av sine dommer og da som regel under luksuriøse forhold, sammenlignet med andres soningsforhold. Enten utleveres de til Israel eller så blir de løslatt og på nytt ansatt i høye stillinger innen Staten.... (Skulle likt å sett Arne Treholt tilbake på jobb i Norge. Art. forf. anm.).

Saken er at Jødene har ingen følelser eller lojalitet overfor andre enn Israel og dets Utvalgte folk. Jødene er en blanding av kamelon og parasitt, som en bendelorm virker i menneskekroppen, virker Jøden i en nasjon og kunne en bendelorm tenke og snakke, så ville den sikkert spurt det samme som Jøden: ”Hvorfor jager dere meg?”...... Slik er dens natur!

Kansje enda klarere enn Høyesterettsdommer Brandeis, sa den mest kjente Rabbiner i USA, Rabbiner Stephen Wise det til the New York Herald Tribune: ”Jeg er ingen Amerikansk borger av Jødisk tro, jeg er en Jøde! Jeg har vært Amerikaner i 63/64 av mitt liv, men jeg har vært Jøde i 4000 år. Hitler hadde rett i en ting: Han kalte det Jødiske folk en rase og vi er en rase!”

Zionist-lederen Maurice Samuel var ikke snauere enn at han skrev følgende i sin bok ”You Gentiles/Dere Hedninger”, (Harcourt Brace & Co., N.Y.): ”Vi Jøder, vi tilintetgjørere, vil forbli tilintetgjørere i evig tid. Ingenting som dere Hedninger gjør for oss kan tilfredstille våre behov og krav. Vi vil for all tid ødelegge, fordi vi trenger verden selv”. Videre skriver Samuel: ”Århundrer av observasjon og tanker har styrket vår tro på at vi Jøder er adskillt fra dere Hedninger. Menneskehetens kvalitet er todelt. Den ene er fundamental, uansett hviike forskjeller det er mellom dere Hedninger, så er de forskjellene mikroskopiske, sammenlignet med det som adskiller oss Jøder fra dere”.

Kommunismen er Jødisk

Jeg skal her ta en kort oppsummering vedrørende den Jødiske Kommunismen, for det er faktisk dem som fortsatt tviler på at det er Jødene som står bak ”Den Røde Pesten”.

Karl Marx var Jøde. Lenin var gift med en Jødisk kvinne, det samme var Stalin. Stalin's sønn giftet seg med en Jødisk kvinne. Sovjet Unionens propagandasjef var Jøde. Til og med de første Kommunister i Kina og Japan var Jøder, i Japan var det Anna Rosenberg og i Kina var Sun-Yat Sen’s rådgiver Jøden George Sokolsky. Kommunismen ble finansiert av Jøder; det startet med Rothschilds, så Lehmans, Stern, Oppenheimers, Rosenwalds og andre rike Jødiske familier i USA. Karl Marx for eksempel, han ble finansiert av den Jødiske såpemillionæren Joseph Pels (Fels-Naptha Soap).

Jøden Jacob Schiff, Direktør for Kuhn, Loeb & Co bidro med over 20 millioner dollar til Jøden Leon Trotsky, som egentlig het Bronstein til etternavn og som ble leder for Den Røde Armé. Jacob Schiff’s barnebarn eier New York Post og samme Jødiske familie eier en lang rekke aviser i Europa og i Sverige, inntil 1995, Expressen. Sovjet-lederen Khrustschev giftet seg med en Jødisk kvinne. Guinea's kommunistiske Statsminister Cheddi Jagen giftet seg med den Jødiske kvinnen Janet Rosenberg fra Chicago. På Cuba var Castro's rådgiver Jøden Zincowitsch, Jøden Anna Pauker styrte Romania, Jøden Herman styrte Polen, Jøden Rakosi, som egentlig het Rosencranz til etternavn, styrte Ungarn og den amerikanske Jøden Gerhardt Eisler styrte Øst-Tyskland.

Stolt hyllet Jødene i sin bok ”Who is Who in World Jewery – Hvem er hvem i verdensjødedommen” (utgitt i 1965, s.673) at den amerikanske Jøden Maxim Litvinoff, som egentlig het Finkelstein til etternavn, ble den første Sovjetiske Utenriksminister.

I sin rapport om den Russiske Revolusjon skrev Robert Wilton i G-2 Section, Military Intelligence of the US Army: ”Den Russiske Revolusjon var ikke Russisk, men Jødisk!” 384 kommissærer styrte på det tidspunkt Russland, 300 var Jøder, av de 300 var 264 Jøder som like før hadde utvandret fra New York, USA. Forøvrig var 2 negrer, 15 Kinesere, 22 Armenere og bare 15 etniske Russere.

På et massemøte i Madison Square Garden, New York, feiret ti-tusener av Jødiske Kommunister seieren i Russland. Den Jødiske multi-mlllionæren Jacob Schiff sendte følgende telegram til komiteen som ledet massemøtet: ”Kan dere si til dem som deltar på møtet i kveld at jeg dypt beklager at jeg ikke kan delta i feiringen over Russlands befrielse, som er belønningen vi alle har fortjent, håpet på og arbeidet for i alle disse år!” (New York Times, 24. mars 1917, s.2).

Da det ble kjent for verden at Sovjet Unionen hadde fått Atom-bomben og den forførte verden skalv av skrekk, svarte Jødene med et unisont gledesutbrudd. Overskriften i den største Jødiske avisen i USA, Jewish Voice, 30. September 1949 var som følger: ”Takk Gud for at Sovjet Unionen fikk Atom-bomben!” Overskriftene i samtlige Jødiske aviser var entydige, de hyllet alle Kommunist-Russland.

Ingen må engang prøve å hevde at Kommunismen ikke var av og for Jødene og både finansiert og gjennomført av Jøder. Ha også i bakhodet at på de 70 år Kommunistene hadde makten i Russland så myrdet de 70 millioner mennesker, Russiske borgere, myrdet i fredstid av sine Jødiske herskere.

Sammenlagt har Kommunistene rundt om i verden drept 250 millioner mennesker i fredstid, dette er hva AKP(m.l-), NKP, RV/RU, SOS Rasisme o.s.v. kjemper for. Sammenlagt med Jødenes drap på sivile myrdet i Jesus' navn gjennom 2000 år, som også er ca 250 millioner, så har altså disse to onder stått bak 500 000 000 drap.......... Hva gjør så de vestlige ”demokratier”? jo, de hyler om noen millioner Jøder som angivelig skal ha blitt myrdet av Tyskerne under andre verdenskrig. Og det er tvil om det i det hele tatt fant sted noe holocoust, noe stadig nye bevis taler for, det virker som ”holohoax” ble konstruert av Jøder for å bringe skyldfø1else over den hvite mann og penger og makt til Jødene.

TALMUD, Jødenes Hellige Bok

La oss nå ta en kikk i Talmud, Jødenes teologisk-hellige bok som finnes i alle Jødiske hjem og som Jøder tror på og lever etter. Dette er Jøde-dommen, som viser Jødenes sanne moral, verdier, holdninger og tro i meget klare ord. Kanskje vi i Talmud også kan finne ut hvorfor Jødene er så onde av natur og hva som danner grunnlaget til deres veldige og ødeleggende konspirasjon mot den hvite rase og verdenssivilisasjonen forøvrig, svaret på hvorfor Z.0.G. eksisterer. Jeg vil forøvrig under enkelte av versene komme med kommentarer. På Haman-dagen må alle jøder be takknemlighetsbønn, kalt Arud-Haman som sier:

”Forbannet være Haman og alle hedninger, velsignet være Mordechai og alle jøder”.
-Schulcam Aruch, Orah Chaim, 690

Jødene ble skapt for at alle ikke-jøder skulle tjene dem.
-Berachoth

Gud har gitt jødene makten over alt som kan eies, også alt blod i alle verdens nasjoner.
-Seph. Jp., 92, 1

For en jøde er det en hederlig plikt å anskaffe seg alt en ikke-jøde eier og har.
-Schulcan Aruch

Det er ikke tillatt å stjele fra en med-jøde, men det er tillatt å stjele fra hedninger, for det står skrevet: ”Du skal ikke stjele av din nabo”. Men disse ord sier, Gud, skal ikke gjelde for en hedning”.
-Baba Mezia, Bla

Man skal kun be Kadish-bønner når ti jøder er samlet og de må da være sammen uten at noe urent skiller dem som avføring eller en hedning. (Legg nøye merke til hva de sammenligner oss med).
-Schulcam Aruch, Orah Chaim , 55, 20

Jøder er menneskeheten, andre folk i verden er ikke mennesker, men svin.
-Baba Mezia

Alle ikke-jødiske kvinner er ludder.
-Eben Haezar

En jøde har tillatelse til å voldta, jukse og svindle, men han må passe på så han ikke blir oppdaget. For Israel må ikke lide.
-Schulcan Aruch, Jore Deah

Israel er som kvinnen i huset som ektemannen gir penger til. Israel selv skal ikke arbeide og penger skal Israel motta fra verdens folk.
-Jalkut Schim, 75, 2 (Israel mottar fortsatt ulandshjelp fra FN; også fra Norge. Israel mottar fra USA flere hundre milliarder dollar i økonomisk støtte, våpen og teknologi hvert år. På grunn av Jødenes Holohoax historie så har Tyskland alene betalt over 3.000 milliarder Euro til staten Israel. Uten denne støtten ville Israel for lengst vært plassert på historiens skraphaug!)

Til og med de beste blant hedninger (ikke-jøder) må myrdes!
-Abodan Zarah, 266

Utryddelse av alle kristne er et nødvendig offer.
-Zohar II, Asa (Jødene oppfatter de kristne som hedninger; lurer på om 1 milliard kristne egentlig bare utnyttes…….? De kristne forsvarer jødene i tykt og tynt; de bistår med milliarder av innsamlede Dollar, Yen, Pund, Euro og kroner til staten Israel. Dette er i realiteten historiens største svindel og jødene de vil jo til slutt drepe alle kristne; de er jo hedninger……)

De beste av de kristne må kveles.
-Rasoni, Exodus 1 A

Enhver hedning (ikke-jøde) som studerer Talmud og enhver Jøde som bistår ham må dø!
-Yebamoth 59B

En kvinne som har hatt samleie med et dyr , en hund, er kvalifisert til å gifte seg med en Rabbi (prest).
-Yebamoth, 59B

En hedensk jente over 3 år kan voldtas!
-Aboda Share, 37A

Jeg må innrømme at Talmud var meget sterk lesing og jeg tviler på at det er nødvendig for meg å måtte gjengi mer. Dette dyrisk-perverse, Jødisk-teologiske hatskriftet er det Jødene lever for og tror på; Det er forferdelig! Det er kvalmende og sykelig!

Jeg tror noe av svaret på hvorfor Z.O.G. eksisterer er å finne i Talmud, blant annet i de versene jeg her gjenga. Jødene tror virkelig at de har, som ”Guds Utvalgte Folk” en Gudegitt rett til å svindle til seg verdens rikdommer og herske over verdens folk. I denne forbindelse er det like viktig å huske på at Jødene er et svært religiøst folk, kansje det folk i verden som setter sin religion over alt annet.

De tror at hele verdens eksistens er til for å tjene dem, enten det er mennesker eller dyr, for det står skrevet at all verdens rikdom tilhører dem og det arbeider de for, generasjon etter generasjon, gjennom århundre etter århundre. Jødene er fantasifulle skuespillere, de fremstiller seg selv som offer gjennom sine egne medier, som er verdensdekkende og det virker. Folk stiller ikke spørsmål nar det kommer til Jødene, bare et lite negativt ord om en Jøde og helsikken bryter løs overfor vedkommende. Samtidig som han beskyldes for å være ”nazist” o.s.v., men hva skal man gjøre?

Selv ser jeg for meg at de ansvarlige Jødene stilles for en Internasjonal domstol og dømmes for sine forbrytelser mot menneskeheten og at det biologisk-Jødiske folket forvises til et begrenset, men ressursrikt område, f.eks. Madagaskar. De skal ikke lide noen fysisk nød, men deres mulighet til å utvandre til andre nasjoner skal opphøres og Jødene som folk må ”av-Talmudiseres”. Palestinerene må få sitt land tilbake og de rikdommer Jødene har tilrøvet seg må tilbakebetales, men noen utslettelsesprosess av Jødene som biologisk art skal ikke finne sted, da ingen art har slik myndighet, faktisk, så har også Jødene livets rett, selv om mange mener det motsatte. I fremtiden vil det ikke eksistere noe FN, så om en nasjon eller et folk skulle bestemme seg for å ta ”loven” i egne hender og på eget initiativ utrydde det Jødiske folk, så vil ingen løfte en finger for å hjelpe dem! For så sterkt er hatet mot dem og jo mer jeg leser og lærer om dette løgnens herrer, falskheten og ondskapens folk, desto mer innbitt blir trangen og det følelsesmessige kravet om å bekjempe disse ”menneskelige” parasittene. Jeg må kjempe mot mine innerste, mest grunnleggende instinkter gitt av naturen daglig. For instinktet sier meg at jeg nå må ut å kjempe for min familie, mitt folk, mitt land og kultur, for verdenssivilisasjonens og min rases fremtidige eksistens. Vi må bekjempe ondskapen, vi må stoppe dem, venner! Likevel, så må jeg innrømme at selv om hatet mot Jødene og alt det de står og lever for er ubeskrivelig sterkt, så finnes det noen jeg hater mer: hvite rase-forrædere, for uten dem ville aldri Jødene ha kommet så langt som de nå har nådd! Rase-forræderi kan kun straffes med døden!

En Historie Fra Gamle-Testamentet

Jeg skal nå ta med en historie fra Gamle-Testamentet., i denne forbindelse er det viktig å huske at hva som måtte stå i Ny-Testamentet, som kan brukes som eventuelt mot-argument til denne historien er totalt uvesentlig! Fordi Jødene erkjenner ikke Ny-Testamentet, for dem, eksisterer ikke Ny-Testamentet, husk det om noen skulle prøve seg!

Denne historien bekrefter min påstand om at Jødene er menneskehetens svar på parasitter og den viser Jødenes egen, offisielle beskrivelse av prosessen, ”Hvordan å tømme en nasjon for dets rikdom”. De kristne vil aldri innrømme det, men de tilber bendelormer og det verste av alt, Jødene selv, legger ikke skjul på det! I den forstand at enhver som har et åpent sinn og som begynner å etterforske litt på egenhånd, vil finne sannheten og en god plass å starte er nettopp i Bibelen, i Det Gamle Testamentet. Les, forstå og lær, spre så din kunnskap!

Jøden kommer alltid til sin nye vert (nasjon), enten som slave eller som en ”stakkars, forfulgt, hjelpesløs og uskyldig flyktning” etter å ha blitt avslørt hos sin tidligere vert, slik Jødiske flyktninger ankommer USA i dag, i horder fra Øst-Europa.

Vel, i dette tilfellet er det Egypt de voldtar:

”Det var en gang en Jøde med navnet Josef, brødrene hans skulle drepe ham(1.Mosebok, 37), men i siste øyeblikk kom noen slavehandlere forbi(vers 26-27), Josef's brødre fant da ut at det vllle være mer lønnsomt å selge ham for profitt, enn å drepe ham og de solgte ham for 20 sølvpenger. Josef ble tatt med til Egypt som slave. Som slave gjør Josef en så god jobb at hans herre utnevner ham til Tilsynsmann over sine medslaver(1.Mosebok, 39:6), til slutt blir han sjef for hele husholdet. Men så, i vers 39:12 får Josef problemer med Egypterens kone. Hun hevder at Josef prøvde å voldta henne. (Husk versene fra Talmud!), Josef derimot, hevder at hun prøvde å voldta ham(!!!).

Vel, uansett, Josef ryker rett i fengsel og der gjentas mønsteret. På grunn av sine smarte forretningsforslag blir han i løpet av kort tid utropt til sjef av Fengselsmyndighetene.(Vers 39:22). Josef smigrer seg samtidig inn på Faraos hovmester som på samme tid sitter inne og fyller hodet hans med drømmer. Etter kort tid blir hovmesteren tilgitt av den unge, uerfarne Faraoen og løslatt, han får sin gamle jobb tilbake.

Så får Farao en merkelig drøm han ikke klarer å tyde og hovmesteren tipser ham om Josef. Farao tilkaller Josef og ber ham tyde drømmen. Josef forklarer den slik at det nå vil komme 7 gode år, med god avling og så syv dårlige år, med dårlige avlinger. I flere århundrer har Nilen-dalen hatt perioder med storflom, for så å ha lange tørkeperioder, så etter gode år følger dårlige år o.s.v.) Farao blir så imponert at han spør Josef om råd. Josef bruker sin med-fødte manipulasjonsevne og sier til Farao at han må finne en smart mann som kan samle sammen alt korn i Egypt i store lager.

”Overraskende” nok så utpeker Farao Josef til denne oppgaven. I 1.Mosebok 41:44 kan vi lese at Farao gir all makt til Josef(se også 1.Mosebok 41:39-41): ”uten din vilje skal ingen mann løfte hånd eller fot i hele landet Egypt”. Ung og uerfaren som Farao er forstår han ikke at Josef manipulerer ham. Josef samler flittig sammen alt kornet som produseres i Egypt de kommende årene. Så, når Josef har alt kornet og hungersnøden kommer og Egypt's folk sulter, da går Josef med på å selge korn til Egypterne, deres eget korn, til høy profitt.(Se 41:56).

Så ankommer hans Jødiske brødre Egypt(de som solgte ham, fremfor å drepe ham) for å kjøpe korn. Men Josef, han gir dem alt kornet de trenger gratis og neste gang de kom for korn fikk de dobbelt opp, samt store mengder Egyptisk gull, mens Egypterne selv, de som hadde dyrket kornet og eide gullet, selv sultet. Josef ber så videre om at alle Jøder må komme til Egypt, der skal de få alt det rikdom, korn og landområder de måtte trenge, det beste i hele Egypt.(Se 45:18).

Farao selv er tilfreds med Josef og all den rikdom han innbringer og er av Josef blitt helt blendet for sitt eget folks elendighet, sorg og sult. Josef sier hans eget folk er på vei til Egypt og Farao lover de skal få det godt(Som i dagens USA!).

De pengene Egypterne betaler for det sårt trengte kornet gir Josef til Jødene, han kjøper vogner, utstyr og møbler samtidig som han deler ut 300 sølvpenger til alle Jøder som ankommer Egypt. (Dette er identisk med det som skjer i dagens USA, skattedollar betalt av i all hovedsak hvlte, går til horder av Jødiske flyktningers velferd!)

Så ankommer en hær av Jøder Egypt, deres barn og barnebarn, slekt og venner og deres slektninger. (Med andre ord, ”familie-gjenforeningsprogram” iverksatt i USA for Russiske Jøder i 1990!) Josef ber dem alle lyve, slik at Farao ikke finner ut at de er gjetere fra før og så gir Josef alt det beste jordbrukslandet i Egypt til Jødene.(Legg merke til at Jødene selv ikke har gjort noe annet enn å lyve, svindle og stjele for å få all denne rikdommen som egentlig tilhører Egypterne; høres det kjent ut? Husk Talmud!)

Så i 1.Mosebok 47:14 viser det seg at Egypterne nå ikke har mer penger, all rikdom i Egypt er gitt til Josef som betaling for livsnødvendig korn, men sulten fortsetter og Egypts folk ber på sine knær om å få korn av Josef så de kan leve og Josef svarer spydig: ”Kom hit med buskapen deres, så skal dere få brød!” Egypterne gir fra seg sin buskap så de overlever. Men det kornet varer heller ikke evig, og snart sulter Egypterne igjen, men de har ikke penger og ingen buskap. Men Josef vet råd , ”b1i slaver og gi fra dere alt deres land, så skal dere få korn!” For å overleve gir Egypterne etter, de blir landløse og slaver, men de får korn, så de overlever.

Josef flytter så alle Egypterne til konsentrasjonsområder/reservater. Så går de tomt for korn igjen, men nå har de ingen penger, ingen buskap, ikke noe land og heller ikke sin frihet, men de sulter og de ber Josef om ikke å la dem dø. Da lar Josef Egypterne få arbeide ute på landet igjen, som hans arbeidere og 1/5 av kornet de dyrker må de gi fra seg, resten skal brukes som nytt såkorn og til å brodfø familiene til Egypterne” (Se 47:23-24)

Jødene har vært i Egypt og tømt nasjonen for all dets rikdom, da vi i 2. Mosebok blir fortalt at Josef dør og Egypterne ser etter muligheter for å bli kvitt Jødene. Her er noen vers som er greit å repetere i sin helhet:

7. Men Jødene var mange og fruktbare, de økte og ble meget tallrike. Det ble fullt av dem i hele landet.

8. Det kom en ny Konge/Farao og han kjente ikke Josef.

9. Han sa til sitt folk; se Jødene er større og sterkere/mer tallrike enn vi (i vårt eget land...).

10.La oss fare klokt frem mot dem, så de ikke blir mer tallrike. For om det blir krig vil de kanskje slå seg i lag med våre fiender og stride mot oss og dra ut fra landet.

Denne historien sier jo det aller meste, ytterligere kommentar er nok unødvendig, men det er hele tiden viktig å huske på Talmud når man skal prøve å forstå dem og ondskapen deres! Ut i fra alt dette så kan vi trygt konkludere med at finnes Satan, så er Jødene hans folk!

En Vurdering Av Zions Vise Protokoller

Vi skal nå gå nærmere inn på Zions Vise Protokoller, det som nå er viktig, er at når du først åpner lukene og ser inn i Jødenes hemmelige verden, så må du prøve å forstå det du ser; oppfatter du det, vil du aldri vende ditt blikk bort fra Jødene igjen! Men selv om du våker over dem, så er ikke det nok, hvis vår rase og verdenssivilisasjonen skal overleve, da må handling til! For etter at Jødene og deres lakeier innførte kristendommen i Europa (men det tok dem tusen års krig), så er den hvite rase blitt dratt inn i en galskapens tidsalder den ikke vll kunne komme seg ut av, uten en rå, direkte, samvittighetsløs krig!

Det folket må bli satt på plass og deres internasjonale rettigheter må opphøres! Selv ber jeg til Skaperen, hvem nå enn det er, om at jeg får oppleve dagen da det henger drepte raseforrædere, Jøder og alt annet menneskelig søppel som kan unnværes, i hver eneste lyktestolpe i hele vårt langstrakte land, i Norden forøvrig, resten av Europa, i USA og resten av verden, så kan CNN (som er Jødisk-eid) komme å filme så mye de vil, uten sensur og sende direkte til Jerusalem!

Vel, la oss komme i gang, vi skal nå ta en nøyere kikk i tidenes mest omstridte dokument, som i sin helhet inneholder 24 protokoller med 293 paragrafer. Dette hemmelige, Jødiske dokumentet ble først gjort offentlig kjent i Russland i 1905 og kom til det Britiske Museum, London, i 1906. Begrepet ”goyim” som betyr hedning, eller ikke-Jøde gjennomsyrer hele dokumentet. Zions Vise Protokoller omtales i dag som en forfalskning, produsert av Russisk Etterretningstjeneste rundt århundreskiftet. Denne forklaringen aksepteres av de aller fleste, siden ”læreren har sagt det”, siden ”Anti-rasistene” sier det, eller at de har lest det i lexicon. I denne forbindelse er det viktig å huske på et gammelt Jødisk ordtak: ”Fortell en løgn mange nok ganger og det blir sannhet!”

Det som likevel er det mest ironiske med dette er at hver eneste meningsmotstander jeg pr. dags dato har diskutert med, og det er mange, har stått klippefast i troen på at Zions Vise Protokoller er et falskskrift. Jeg har spurt dem om de selv oppfatter seg som samfunns- og nyere-historie orienterte og samtidig spør jeg om de har lest Zions Vise Protokoller, siden de vet så mye om dette emnet. Ikke særlig overraskende er svaret hos samtlige, uten unntak et lavt, ikke særlig stolt ”nei”; (for så like etter å komme med et lass argumenter for hvorfor det ikke er vits i å lese dokumentet......).

Da foreslår jeg at de bør ta seg tid til å lese det, slik at de får litt mer kjennskap (ihvertfall) til emnet de påstår å vite sa meget om. Jeg vil tro at de aller fleste ikke tar seg tid til å lese det, men de lurer bare seg selv, for innerst inne frykter de muligheten for at vi har rett, og hva da, alt det de har trodd på og levd for, det ramler sammen som et korthus,og noe slikt ønsker ingen å oppleve. Man holder heller fast på en løgn og illusjon enn å innrømme for seg selv, sin familie og alle venner og bekjente at man tok helt feil, at motstanderen hadde rett, men slik er dessverre menneskets natur.......

Vedkommende jeg diskuterer med, uavhengig om han/henne tar seg tid til å lese Zions Vise Protokoller, ber jeg prøve et tankeekspriment: Se bort i fra årstallet protokollene ble skrevet og se på det som om de var skrevet helt nylig, som en form for ”oppsummering” over hendelser og andra fakta de siste 90 år. Sammenlign innholdet med dagens faktiske virkelighet, du vil bli svært overrasket, for innholdet stemmer overens med virkeligheten til en prikk, den er helt nøyaktig!

Hvis dette er en forfalskning, la oss for et øyeblikk holde den muligheten åpen, ja da måtte disse ”Russiske Agentene” hatt en formidabel evne som selv Nostredamus var underlegen, til å se inn i fremtiden med slik nøyaktighet. Forfalskneri er helt uaktuelt! For hvordan kan du som stiller deg kritisk til protokollenes ekthet se bort fra de talende fakta? Det kan, uansett hvordan du vrenger og vrir på innholdet, ikke under noen omstendigheter bortforklares, fakta er der uansett!

Etter nøye undersøkelser er min konklusjon den, Zions Vise Protokoller er ekte, ettersom innholdet stemmer overens med virkeligheten. Den er like ekte som deg og meg! Zions Vise Protokoller er som tidligere nevnt et svært omfattende verk, så desverre kan jeg ikke gjennomgå verket i sin helhet i dette lille introduksjonsheftet, men jeg skal gå inn i en lang rekke paragrafer i protokollene, kommentere litt under veis og ta en kort oppsummering til slutt.

Protokoll I

6. Politisk frihet er en ide, ikke et faktum. Denne ideen må man vite hvordan man kan benytte som en attraksjon for folket, for ens parti, for å knuse enhver autoritet. Denne oppgaven kan utføres lett hvis motstanderen selv blir smittet av denne ideen om frihet og såkalt liberalisme og for denne ideen om frihetens skyld er villig til å dele på makten. Det er da vår ide seirer i praksis; regjeringens håndfaste grep svekkes umiddelbart og makten fordeles og samles sammen i vår hånd fordi nasjonenes blinde folk kan ikke klare seg en dag uten veiledning og vår nye autoritet overtar for den gamle som er svekket av såkalt liberalisme.

14. I enhver stat der autoriteten er svekket vil en overflod av rettigheter multiplisere seg i liberalismens navn. Vi skal rekonstruere alle institusjoner og bli den suverene makt over dem som har gitt oss rettighetene til å overta deres makt frivillig, i liberalismens navn.

15. Vår makt, vil blant alle andre styreformer bli helt usynlig inntil det tidspunkt den har fått slik styrke at ingen lenger kan stoppe oss.

22. Iaktta de alkoholiserte svina, omtåket av alkoholholdige drikker. Deres ungdom har vokst opp nedsløvet av umoralskhet som våre spesialagenter har innført og påført dem. (”dem” er da oss, borgere i demokratiske land. Pornografi, TV/Film og musikk, internasjonalt sett, eies av Jøder!)

24. Vi skal seire og alle regjeringer skal underkaste seg vår Super-regjering, all ulydighet vil opphøre da de vil vite at vi er nådeløse. (Husk hva som stod i Talmud, og hva tidligere Israelsk statsminister sa. Overnevnte er FN og USA; sistnevnte har bare i dette århundret startet 52 kriger.)

26. I alle verdenshjørner skal ordene ”Frihet-Likhet-Samhold” arbeide for oss, takket være våre blinde agenter. Tusener skal fremme disse ord med stor entusiasme. (Blinde agenter = uvitende lakeier, som de fleste Blitzere, RV/RU, SOS Rasisme.)

28. Det abstrakte begrepet ”Frihet” gjør det mulig for oss å forfølge våre motstandere i alle nasjoner der deres regjeringer ikke er annet enn en stuing av mennesker som kan erstattes som en utbrukt hanske.

29. Det er denne muligheten ”å erstatte” folkets representanter som står til vår disposisjon og som har gitt oss makten over utnevnelser. (F.eks., gjenvalget av Bill Clinton, ved Jødisk-økonomiske midler.)

Protokoll II

1. Det er absolutt nødvendig for vårt formål at kriger, så langt som det lar seg gjøre, ikke resulterer i territoriale tilrøvelser. Krig vil bli fremmet av økonomiske årsaker. Våre internasjonale lover vil gjelde over nasjonale lover, slik er vår rettferdighet. (Igjen, husk Talmud!!! Jeg må bruke repetitiv dialog for å understreke svært viktige momenter. Se også fakta vedrørende I. og II. verdenskrig når det kommer til økonomi. Vedrørende internasjonale lover, husk på FN og EU, samt tenk tilbake på hva Israel’s tidligere statsminister sa!)

2. Administratorene, som vi skal utpeke av folket, med strengt hensyn til deres kapasitet for underdanig lydighet vil ikke være personer opplært i kunsten å regjere og de vil derfor lett bli en brikke i spillet, veiledet av våre belærte, geniale rådgivere. (Bill Clinton har 7 personlige rådgivere, 5 av dem er Jøder, det samme er over 50% av hans utnevnte regjering, resten er fargede av alle slag, kun 3 er hvite Ariere.......og C.I.A. Direktøren, ja, han er Jøde!)

5. I nasjonene i dag er det en ”kraft” som skaper tankene til folket, det er pressen. Pressens oppgaver er mange, blant annet å være folkets stemme, formidle og/eller skape fornøyelse eller misfornøyelse. Pressen benytter seg av den såkalte ytringsfriheten. Men hedninge- statene forstår ikke hvordan de kan utnytte denne ”kraften” og derfor er den i våre hender. Gjennom pressen har vi fatt styrken til å påvirke, samtidig som vi er i skyggen, utenfor synsvidde. (De aller fleste større aviser i USA og Europa er eid av Jøder eller eid av kjeder som igjen eies av Jøder. Det gjelder også de store TV/Nyhetsformidlerne som CNN, NEC, ABC o.s.v.

Protokoll III

6. I nåværende stund, er vi som en internasjonal styrke usynlig. Fordi blir vi angrepet, så er det andre stater som beskytter oss. Ta for eksempel USA med flere som forsvarer Israel uansett!!

20. 0rdet ”frihet” gjør menn i alle samfunn villige til å kjempe mot enhver form for fiende, også Gud og naturen. Av den grunn, skal vi, når vi har etablert vårt kongerike, fjerne det ordet fra leksikonet.

21. Det er sant at disse svina faller tilbake i søvnen, når de har fatt sin forsyning blod og da er de lettere å holdes i sine lenker. Men blir de ikke forsynt med blodet, så faller de ikke tilbake i søvnen og da vil de våkne og fortsette å kjempe. (Med dette menes det at så lenge folket får bedøvende alkohol og materielle goder så holder folket seg rolige.)

Protokoll IV

3. Det er absolutt nødvendig for oss å undergrave all tro og rive ut sinnet til hedningene og erstatte det med materielle goder.

Protokoll V

8. I alle tider har mennesker i hele verden, uavhengig av individer, akseptert lovnader med ord; de lar seg tilfredsstille av en forestilling. Derfor skal vi etablere forestillingsinstitusjoner som vil gi veltalende beviser på deres fordel. (Dagens politiske partier og lignende.)

10. For at vi skal tilvinne oss almenhetens meninger, slik at de tjener oss, må vi bringe dem inn i full forvirring ved å fremme så mange ulike, motstridende meninger over en så lang periode, slik at hedningene innser at det aller beste vil være å selv ikke ha noe politisk standpunkt.

11. Vi vil gradvis tilegne oss alle staters makt, uten å måtte ty til vold, alle verdens maktfunksjoner vil av oss bli absorbert og vi skal skape administrasjonen Verdens Regjeringen. Dens organisasjon vil være av en så kollossal dimensjon at den ikke kan mislykkes i å undertrykke alle verdens nasjoner. (Dette ble skrevet 50 år før FN ble skapt og nok en gang, husk hva Israels tidligere statsminister og Marx skrev, samt Talmud.)

Protokoll VII

3. Vi må være i en posisjon som gjør at vi kan besvare enhver form for opposisjon med krig via naboene til de land som våger å motsette seg oss. Men skulle også disse nabostatene stå kollektivt sammen mot oss, så må vi svare med en verdenskrig. (Dette ble skrevet 8 år før 1. verdenskrig!)

Protokoll VIII

3. For en periode vil det ikke være nødvendig å benytte seg av den risikoen det er å plassere med-Jøder i de høyeste stillingene i hedningestatene. Vi skal derimot la personer som har en fortid og et rykte som er slik at det mellom dem og folket er et abyss, personer som, om de ikke følger våre instrukser og direktiv, blir siktet for diverse lovbrudd eller bare ”forsvinner” Dette for å få dem til å forsvare oss og våre interesser til siste hjerteslag. (Noe alle våre ”demokratiske” ledere gjør!)

Det er svært viktig for meg å kraftig understreke at det dere nå har lest, kun er noen ytterst få og svært korte utdrag av alle de artikler som utgjør disse sannhetens protokoller. Denne lille innføringen har bare så vidt satt døren på glipp inn i Jødenes plan for oss og verden, jeg anbefaler dere alle på det sterkeste til å lese protokollene i sin helhet, bildet vil da bli komplett! Det er utrolig spennende, sjokkerende og ikke minst, svært viktig kunnskap. Jo flere som lærer Jødenes plan å kjenne, jo sterkere står vi når vi gjør vårt i å avsløre ondskapen som har forkledd seg med uskyldighetens maske, et ordtak som i denne forbindelse er viktig er følgende: ”Ikke noen gang har så få løyet for så mange og ikke noen gang har så mange latt så få ødelegge for oss alle”...........

Det Zions Vise Protokoller i realiteten gjør, er å avsløre hvordan Jødene skapte det moderne ”demokratiet”, hvordan de bruker og utnytter det for så å knuse det, den frie vilje og tanke. Ordet “frihet” vil de stryke bort, slette det fra de fremtidige generasjoners viten, det må vi ikke la dem lykkes i. Det skylder vi våre barn, barnebarn og deres etterkommere. Dagens generasjoner vil fortsette å fordømme oss, fremtldens generasjoner vil hylle oss!

Den Ariske Rase/Raseblanding

Raseblanding er den største trusselen mot den hvite rases fremtidige eksistens og historien viser gang på gang at raseblanding fører til sivilisasjoners undergang. Som i India, der Arierne hersket i tusen år: ”De stolte, høyreiste menneskene med lys hud kalte seg Ariere, som betydde: Av edel fødsel og avstamming. Riktignok var de et krigerfolk, men deres erobringer skyldtes ikke barbariske fremgangsmetoder. De forbauset og overveldet de innfødte med sin oppfinnsomhet og effektive ferdigheter, særlig deres bruk av hjulet, som ingen tidligere hadde sett i denne delen av verden.

Til tross for Ariernes rasemessige intoleranse så skulle giftemål på tvers av rasene litt etter litt viske ut den rene Ariske rase. ” (s.127-137, Historiens folk og riker, 1500-600 før år 0. Ønsker du å lese mer om Arierne i India, les Rigveda, et svært omfattende verk med samling av Ariernes diktning, om deres Guder og hverdagsliv.)

Sivilisasjoner har forsvunnet gang på gang når vi Ariere har tillatt raseblanding. Slik skjedde det i India, i oldtidens Egypt, i Hellas, slik gikk Romerriket til grunne, og slik forsvant den hvite mann fra midt-Østen, men der som andre plasser har vi lagt igjen spor etter oss, en nasjon som fortsatt heter Iran, som betyr ”Ariernes land”. I avsidesliggende deler av nord-India, der kaste-systemet har vært praktisert strengt i tusener av år er det fortsatt genetiske spor, enkelte Indere har klare Ariske trekk; lysere hud, smalere lepper og lys øyenfarge. Enkelte har alle disse trekk og grønne øyne noe de selv stolt fremhever. Slik er det også blant enkelte kurdiske folkegrupper i grenseområdet Iran, Irak og Tyrkia.

Vi, den rene Ariske rase, har en mening med eksistensen vår; å skape, utvikle og bevare sivilisasjonen. Denne vil vi ikke kunne beherske om vi lar oss utrydde med raseblanding! Anti-rasistene som de ynder å kalle seg, hevder at på grunn av det lave antallet rasefremmede i Norge så er det ingen fare. Bare en slik kommentar kan vise hvor lite de har satt seg inn i saken, for når de viser til et tall, så har de utelatt de som er her ulovlig, de som er her på grunn av adopsjon (39.000 fra fargede land), de som har fått norsk statsborgerskap, de som er kommet hit gjennom familiegjenforeningsprogram og så videre, men det er likevel ikke dette som er hovedargumentet mitt.

Vi må se dette på et globalt nivå. Den hvite rase utgjør pr dags dato (1997) 8% av jordens samlede befolkning; vi er en klar minoritet, det dør flere hvite enn det fødes hvert år. Prosentandelen hvite kunne vært stabil var det ikke for de 500.000 drapene på hvite barn,(sammenlagt i alle hvite nasjoner hvert år) kjent som prevensjonsformen abort. Befolkningseksplosjonen i de fargede landene er et annet moment. Med oss vil verdens-sivilisasjonen forsvinne! I dag er det rasisme å hevde ovenstående………….

I dag lærer ikke våre barn sannheten på skolene, verdenshistorien omskrives og usannheter tilføyes. Kun de aller mest oppmerksomme historiestudentene klarer å gjennomskue forfalskningene, men i det store og det hele aksepterer og tror folk i dag på de løgnaktige skriveriene læreren pålegger dem å lese. Nå, i de nyeste lærebøkene hevdes det at Platon og Sokrates var negrer, at Hellas' storslåtte sivilisasjon var inspirert av negroide sivilisasjoner i Afrika???? (Hvilke sivilisasjoner har negrene hatt som kan ha inspirert Hellas? Svaret er ingen, negrene har aldri hatt noen sivilisasjon!)

Det læres også at Napoleon, da han okkuperte Egypt, fikk skutt av nesen på sfinxen med en kanon fordi den angivelig skal ha hatt negroide trekk og ifølge Darwins utviklingslære, så skal vi stolte, hvite, høyreiste, intelligente, blonde Ariere stamme fra negrene og Afrika. Darwins utviklingslære er kun en teori, den er aldri og kan aldri bli bevist, vi utviklet oss til det vi er i dag ut fra en annen art enn negrene! I Kaukasus! Løgnene som fremmes nå vil ingen ende ta.

I de nyeste eksemplarene av den kristne Bibel hevdes det nå at Jesus var neger. Hvite kristne i USA skal ikke bare tilbe sine bødler, Jødene, men nå også en negroid Gude-sønn og det hevdes i lærebøkene at begrepet ”rase” er et ikke-eksisterende ord. Det hevdes at alle mennesker er like og av samme kvalitet. Det er et faktum at menneskeheten, for å bruke det begrepet, kan deles inn i 4 hovedraser eller arter; hvit, gul, brun og svart, som igjen kan deles inn i en lang rekke under-arter. Men i dag er det rasisme å hevde ovenstaende: ”for selv om vi er ulike utvendig(hudfarge, med mere) så er vi alle like innvendig, hevder Antirasistene.

Jeg kan påpeke en lang rekke ulikheter mellom den negroide rase og oss. Deres utseende generelt sett; ulik hårvekst, ulikt tannoppsett, ulike lepper, ulike øyner. Videre, så har de naturlig sterkere kroppsbygning enn oss, deres kranium er til dels svært ullkt det nordiske, hjernevolumet er betraktelig mindre enn vårt, deres intelligens er svært mye lavere, bare for å ha nevnt noen forskjeller. I alle de år negrer har levd sammen med oss så har de aldri lykkes; vel idag lærer barna på skolene at når negrene ikke lykkes så er det på grunn av at hvite er rasistiske og diskriminerer de fargede og så videre. Men det kan bevises at selv om negrene får samme oppvekstvilkår og muligheter som hvite så kan de likevel aldri konkurrere med hvite på like vilkår. I ny og ne så kan det vises til negrer som har lykkes, at en neger er utdannet doktor, pilot eller lærer. Vel, selv en papegøye kan lære å snakke, men den er ikke intelligent for det. Slik er det over alt i dyreverdenen; noen arter er mer intelligente enn andre, selv om de er noenlunde like innvendig, slik er det også innen menneskearten.

For å få mer likevekt i antall fargede, i forhold til antall hvite på en arbeidsplass, så brukes i USA ”Affirmative Action”, i Norge kalles det kvotering. Men i California ble Affirmative Action avskaffet gjennom en folkeavstemning på grunn av de katastrofale følgene dette programmet medførte, da tusener av ukvalifiserte negrer fikk jobber de ikke kunne håndtere, lærere som ikke kunne fagene sine, leger som ikke kunne praktisere, politimenn/kvinner som ikke visste forskjellen på rett og galt. Samt det faktum at Affirmative Action er rasistisk i ordets rette forstand, da de fargede ikke må ha de samme kvalifikasjoner som hvite for å få samme stilling.

I oljeselskapet TEXACO, USA, får fargede 20% høyere lønn enn hvite som gjør samme jobb, fordi negrene truet med rettsak hvis de ikke fikk høyere lønn og fordi TEXACO ledelsen fryktet rasismestempel, så ga de etter for negrenes krav. Lik lønn for likt arbeid er ukjent begrep i USA. Hvis situasjonen var den motsatte, at hvite fikk 20% høyere lønn enn fargede, da ville rasist-beskyldningene regnet over TEXACO, men når det er hvite som diskrimineres, hvor er da ”Anti-rasistene”?

Det fokuseres mye på rasisme gjennom Jøde-mediene i dagens liberal-syke samfunn. En hvit manns største frykt i dag er å bli kalt og stemplet som rasist. Den korrekte definisjon på rasisme er: ”Rasismen den er i oss alle. Den er det grunnleggende for den hvite rases nåværende eksistens og det naturlige instlnkt som gir oss den omsorgsfølelse og kjærlighet vi har overfor våre egne. Derfor må rasismen verken fornektes eller forbys”. Er du rasist på dette grunnlaget, så vær stolt av det!

Kommunistenes Raseblandings-Program

Kommunistene har alltid fremmet raseblanding, først og fremst fordi kommunismen er Jødisk, samt at kommunismen ikke kunne ha vunnet frem verden over hvis den var rasebetinget. Kommunismen er i realiteten et glimrende våpen i å fremme raseblanding, for der er alle likestilt, enten de er hvite, gule, brune eller svarte. Et annet faktum er at fargede som er bosatt i hvite regioner stemmer kommunistisk, alså, jo flere fargede i en nasjon, jo flere stemmer til kommunistene.

Tenk på promillepartiet Rød Valgallianse, de vil ha 1 million rasefremmede til Norge, det ville i praksis bety 700-800 000 stemmer til RV og dermed mulig regjeringsmakt. Hvordan kan jeg hevde/bevise overnevnte spør kanskje du som leser? Vel, jeg viser til den kommunistiske slagplan for seier i USA, skrevet av den ledende Jødisk-Engelske kommunisten Israel Cohen, og husk, det er denne planen som følges av kommunistene her hjemme:

Et program for raseblanding i det 20. århundre

”Vi må innse at vårt partis mest effektive våpen er rasespenningen. Ved å innprente i de fargedes bevissthet at de i århundrer er blitt undertrykket av hvite, kan vi støpe dem inn i det Kommunistiske Partis program. Vi tar sikte på en subtil seier. Med å piske opp stemningen blandt de svarte mot de hvite, vil vi samtidig gi de hvite skyldskomplekser for deres utnyttelse av de fargede. Vi skal hjelpe de svarte frem i alle sider av samfunnet, i arbeidslivet, i den internasjonale sport og underholdningsbransjen. Med slik prestisje vil fargede kunne gifte seg med hvite kvinner og prossessen for å drive USA inn i våre hender har startet”.

Kommunistene innrømmer her at ved å blande hvite med svarte, vil de oppnå stemmer og makt, på bekostning av vårt blod og genetiske unikhet. RV vil sikkert benekte at denne planen eksisterer, men de avslører seg selv, de er lette å gjennomskue. Om noen skulle våge å påstå at overnevnte plan er en løgn fra min side, så vil jeg be dem kontakte USA’s ambassade og be om å få tilsendt en kopi av side 8559 i ”the Congressional Record (3. avsnitt, venstre kolonne) utgitt av United States Printing Office, Proceedings of the House, 1957!

Trass i kommunistenes og Jødenes totale innflytelse i samtlige anti-rasistiske organisasjoner i USA og her i Norge har kommunistene total innflytelse i for eksempel SOS-Rasisme, så har de ikke lykkes i å få alle fargede over på sin side. Faktisk så er de fargede også i ferd med å se sannheten og det er Nation of Islam’s leder Farrakhan som vekker dem. Det var han som samlet 1 million svarte menn i Washington D.C., høsten 1995, til Jødenes store skrekk.

Farrakhan vil dele USA inn i tre deler, en for hvite i vest og nord, en for svarte i midt-USA, mot østkysten og en del for Jøder, andre fargede og raseblandede i New York. Farrakhan hevder også at det var Jødene som stod bak slaveriet og at de hvite, som de svarte, ble utnyttet av Jødene. Jeg må være ærlig å innrømme at jeg er positiv til at negrene får ledere som Farrakhan, som tør bryte nok en barriere og si sannheten, nå vil vel RV o. l. hevde at Farrakhan er en ubetydelig figur. Vel, realiteten er at han er den største svarte leder i USA noensinne og han er for totalt raseskille og det at svarte arbeider aktivt for raseskille er nok en situasjon hvite, raseforræderiske, kommunistiske, kloakkrotter ikke helt vet hvordan de skal håndtere.

En artikkel jeg leste i Stavanger Aftenblad for en tid tilbake er et glimrende eksempel på hvordan Jødene lykkes i å ødelegge norske og andre hvite ungdommer psykisk og senere genetisk. I oktober 1996 var to niende klasser fra Time(Bryne) på besøk i løgnens leir Auschwitz i Polen og elevene ble selvsagt sjokkert over haugen av hår, sko og aske og eksfangen skremte dem litt ekstra mens han guidet dem gjennom historiens største løgn med skremselhistorier om Doktor Mengele og hans lampeskjermer av Jødehud og såpestykker av Jøde-fett. To ville påstander det ikke er belegg for å komme med! Løgnene tar ingen ende!

Elevene fikk også høre om de rekonstruerte gasskamrene og de rekonstruerte krematoriene og da de så dem så fikk de inntrykk av at de var helt autentiske. De ble fortalt at de Russiske kommunistene hadde vært så snille å rekonstruere alt dette for å ”bevise” at Tyskerne virkelig gasset Jødene og de unge, uvitende elevene fra Bryne tok historien som god fisk. Den lettlurte 14-åringen T. O. Hxxxxxxxxx uttalte følgende til Stavangers Jøde-presse : ”Jeg kommer ikke til å snakke stygt om Jødene etter denne opplevelsen”....... Han er bare nok et offer for de Jødiske løgnene og det er slike stakkarer som Hxxxxxxxx som uvitende tjener Z.O.G. Han er bare enda en av deres ”blinde agenter” og det er slike som han som gjør at Jødene til slutt kanskje lykkes i sin plan; å overta verden som helhet og stjele til seg all dens rikdommer, hvis vi ikke klarer å stoppe dem før det er for sent. Til Jødene og forræderne som måtte komme til å lese mitt hefte kan jeg bare si: ”Aurum nostrum non est aurum vulgi/vårt gull er ikke som andre menneskers gull”.

Vel, kjære venner, nå er det nok litt tid til ettertanke som venter. Jeg avslutter mitt hefte her og jeg håper dere fant innholdet å være interessant og at dere føler dere fikk noe igjen for tiden det tok dere å lese det. Fakta og kunnskap er makt!

Lykke til med videre studier og stå støtt i troen på nasjonalsosialismen, den er verdenssivilisasjonens siste og eneste håp. La de følgende 14 ord motivere dere i kampen som kommer, det siste slaget:

”Vi må sikre eksistensen til vårt folk og en fremtid for våre hvite barn!”
De 14 Ord, av David Lane.