.:Vigrid Forsiden:.

Jødene kontrollerer britisk media
av Thomas Sparks, oppdatert i 2002. Oversatt fra Historical Review Press.

Oppsummering

Jødene har et nesten totalt grep på mediene i Storbritannia. Systematisk, konstant og intensivt mater de propaganda til nesten alle i Storbritannia, hvilket ikke er noe nytt. Med disse mediene er de ensartet, bevisst, systematisk, bestandig og intensivt fremme med den forandringen og den varige ødeleggelsen av Storbritannia som et multi-etnisk og "multikulturelt" samfunn medfører.

De fremmer også interessene til den jødiske staten Israel, mot ønskene og interessene til det innfødte, britiske folket. Fjernsynsmediene som de styrer formidler sendinger inn i nesten hvert hjem i Storbritannia, hele dagen hver eneste dag.

For eksempel statskanalen BBC som styres av jøden Alan Yentob, bildet over til høyre. Likeså ITV, som styres av Carlton Communications plc under jøden Michael Green, bildet over til venstre, og Granada plc under jøden Steve Morrison, bildet til høyre. Hver av dem sender til regioner med 26 millioner innbyggere, halve befolkningen, eller mer, hele dagen, hver dag. Dagstidfjernsyn over ITVs nettverk, sendes til hele Storbritannia, hver dag. Hovedsakelig gis de av Anglia Fjernsyn som ledes av jøden Graham Creelman, bildet til venstre, mens resten av tiden styres det av Carlton Communications plc og Granada plc.

ITN, som gir ut nyhetene for ITVs nettverk hver dag, styres av jøden Michael Green og dets programmer sendes til hele Storbritannia, mens Carlton og Granada eier felles London nyhetsnettverk. BSkyB styrt av jøden Rupert Murdoch, bildet under til høyre, har sendinger til over 10 millioner abonnenter og deres familier hver dag. De to største produksjonsstudioene i Storbritannia, og de store i Europa, styres av Pinewood-Shepperton som blir styrt av den jødiske Michael Grade.

Situasjonen er liknende i radio, med alle BBCs radiostasjoner styrt av jødiske Jenny Abramsky alene. Disse stasjonene står for 49 % av alle lyttertallene i Storbritannia, på daglig basis. Videre blir totalt over 85 millioner kopier av jødestyrte aviser som selges i Storbritannia hver uke, styrt av jøden, Richard Desmond, jøden Rupert Murdoch, jøden Guy Zitter, den åpent Shabbat Goy og fanatiske zionist Conrad Black og fru Black, som er jødinne og opprinnelig het Barbara Amiel.

De bruker bevisst, bestandig, systematisk og intensivt disse mediene for å fremme den multirase- og «multikulturelle» forandringen av Storbritannia mot ønskene til det britiske folket. Det er forræderi! Forræderi av en fantastisk størrelse! De støtter massiv, farget innvandring samtidig som de bevisst oppmuntrer til raseblandede ekteskap, raseblanding som betyr utslettelse av vår rase. Det er folkemord. Vi må bryte det jødiske åk hvis vi vil at vår rase skal overleve!

Vi skal i denne artikkelen først betrakte deres styring av fjernsyn og av radio, og så av pressen; til slutt gir vi et sammendrag av våre funn. All data inneholder studiet og er nøyaktig per mai 2002.

Fjernsyn og Radio

ITV - Jødestyrt

Det har alltid vært et angivelig prinsipp av ITV, siden dets stiftelse i 1955 (som ulikt BBC) at hvert selskap som er involvert bare skal holde én konsesjon og sende de til én enkelt region og at disse konsesjonene skal overprøves annet hvert år.

Men i 1993 kjempet jøden Michael Green, som er grunnleggeren og formann av Carlton Communications plc, sammen med de jødiske Saatchi-brødrene, bildet til høyre, av reklameringskjempene Saatchi og Saatchi, aggressivt for uavhengigheten til ITVs regioner og fikk medhold av myndighetene. På det nåværende tidspunkt deles ITVs nettverk inn i fjorten regioner, alle av dem styres av to jødiskstyrte selskaper: Carlton Communications plc og Granada plc med unnntak for de mindre befolkede regionene Skottland, Ulster og kanaløyene.

Carlton styringssentral, London, Vestlig Land og HTV Wales og Vest : mens Granada styrer Anglia, Border, Granada, London Weekend, Meridian, Tyne Tees og Yorkshire. I april 2001, kunngjorde Carlton Communications plc og Granada plc forslag om partnerskap i et nytt ITV-selskap, som bringer hele ITV-nettverket under styringen av ett enkelt jødestyrt ITV-selskap. Partiet New Labour kunngjorde i 2002 at gjeldende lover som forbyr en slik sammensmelting skal endres.

Det nye enkeltselskapet har styring over ITV, ITV2, og en ny ITV sportskanal. Michael Green, den jødiske formannen av Carlton Communications plc, skryter av det nye monopolet: «ITV nå hopper bukk over BBC med dette partnerskapet. Et samlet allmenkringkastende og betalingsfjernsyns med publikum på 50 million seere pr. uke, som tilbyr underholdning, internett og e-handel og vi er først ute i verden med et slikt tilbud."

Steve Morrison, den jødisk lederen av Granada plc, kommenterte: «Denne enigheten vil skape grobunnen for veksten og utviklingen av ITV og vil låser opp det fulle potensialet som våre midler har i den digital alder. ITVS sterke merkevareprogrammer, som Coronation Gate, Popstars, Survivor og Hvem bli millionær? vil bli sendt over alle våre kanaler, laget av ITV-hjemmet for underholdning for alle, overalt. «Da er ting slik, hver av selskapsendingene sendes til 26 millioner mennesker, halve landet, eller mer."

Carlton Communications - Jødestyrt

Jøden Michael Green er grunnleggeren og formann av Carlton Communications plc som har vært representert ved London Børs siden februar 1983. Han har en personlig «gasje» på £892,000 (ca. 10 millioner kroner), og en personlig formue på £124 millioner (ca.1,5 milliarder norske kroner). Carlton har en omsetning på £2.1 milliard (ca. 25 milliarder kroner), og i 2000 rapporterte han om en omsetning på 342 millioner pund, mens Green har en «gasje» på £892,000 pr. år og en stab på 3000.

Carlton er et medieselskap, som handler i fri- og betalingsfjernsyn, og i tilvirkning og distribusjon av programmer samt interaktivt fjernsyn og internett. Det eier over 40 % av ITV-nettverket, og er dermed Storbrittanias klart største kommersielle TV-kanal. Firmaet har derved snart sendinger til 26 millioner folk i Storbritannia. Dets ITV-kanaler er: Sentral, London, Vestlig Land og HTV Wales og HTV Vest. Dets Carltonkanaler inkluderer også 50 % av London nyhetsnettverk, 25 % av GMTV og 20% av ITN.

Carlton Produksjon er en av hovedprodusentene for ITV. De produserer drama, underholdning, saklig underholdning, komedie og barnetitlene. De investerer over £200m på ett år ved å produsere nye fjernsynsprogrammer for ITV, BBC, Kanal 4, Kanal 5 og digitale kanaler. Det inkluderer produsenten Planet 24, ansvarlig for Gay Time TV, og lager gameshow formatet Action Time. Carlton International styrer og selger et bibliotek bestående av 2,000 filmer og 18, 000 timer med fjernsynsprogrammer til over 100 land. Carlton Amerika produserer 17 filmer for fjernsynet hvert år. Dette sier Media Guardian i en artikkel i juli 16, 2001: «Hans fremtidige kraft er uløselig forbundet til fremtiden av ITV, som blir ett enkelt selskap i den ikke så fjerne fremtid. «Han er sitert i den Jødiske Krønikken med følgende erklæring: "Jeg er meget klar over være Jødisk".

ITN - Jødestyrt

Green er også Direktør for ITN, som gir nyhetene for ITV nettverk, begrenset av GMTV og av Thomson multimedia i Frankrike. Han er også formann for organiasjonen Media Trust.

Granada plc - Jødestyrt

I årets avslutning den 30. september 2000, hadde Granada plc en omsetning av £5,447 millioner og hadde en driftsprofitt på £123 millioner. Som dets partner Carlton Kommunikasjoner plc, er også Granada et medieselskap, som driver med fjernsynsendinger og produksjon, betalingsTV og digital-TV. Selskapet eier sju av ITVs stasjoner: Anglia, Border, Granada, London Helg, Meridian, Tyne Tees og Yorkshire. De sender til 60 % av Storbritannias hjem. De andre ITV investeringene er ITN (20 %), GMTV (25 %), London nyhetsnettverk (50 %), og de Skotske Medie Gruppene (18.1 %), som styrer Grampian, og Skotsk.

Granadas Creative produserer nærmere 9000 timer originale fjernsynsprogrammer og filmer pr. år som de selger til flere en 120 land og lager i fem land rundt omkring i verden. De laget 60 % av ITV Nettverks originale programmer, i år 2000, og 83% av dets mest sette.

Jøden Steve Morrison er Grandas leder. Han ble med Granada Fjernsyn i 1974, ble forfremmet til direktør av programmer i 1987, og ble Managing Director av Granada i 1993 samt Managing Director av LWT i 1994. Han er formann for ITV Markedsførings Gruppe og av lasersalg i 1995, og Chief Operating Officer for Granada Media Grupper i 1996. Han er også leder av organisasjonen Nasjonal Film og Fjernsyn Skoler. Han sitter på permanent felles herredøme av hele ITV nettverket med hans medjøde Michael Green.

Anglia Fjernsyn - Jødestyrt

Også verdig av omtale innenfor ITV nettverk er Anglia Fjernsyn, nå del av Granada Media Grupperingen. De sender til Englands østre del, de dekker ni fylker fra "The Wash" til Temsen og vestover til Northamptonshire, Hertfordshire og Buckinghamshire. Det er den raskest voksende fjernsynskanalen og har sitt eget publikum på over fire millioner.

Som en produsent er Anglia er hovedleverandør av dagstids-TV og religiøse programmer for hele ITV Nettverket og de er også hovedleverandør av dokumentarfilmer. Jøden, Graham Creelman, har vært direktør av Anglia fjernsyn siden 1996. Han er også formann av Anglia Multimedia og styremedlem av Eastern Screen og East of England Cultural Consortium. Før han ble med i Anglia jobbet han som produsent for BBC og spesialiserte seg i politikk.

BBC TV - Jødestyrt

Den nåværende generaldirektør av BBC er Greg Dyke, som antas å være en Sabbath Goy. Han ble utnevnt av det fanatisk multikulturelle partiet New Labour, som han donerte over £50,000 til i de foregående fem årene. Han var tidligere formann i Pearson Broadcasting plc, som da var eid av Thames Fjernsyn, og mens han var der overlot han dets daglige drift til den forvaltende direktøren, Jøden Tony Cohen.

Dyke er godt kjent for sitt fanatiske anti-hvite felttog. I et intervju i BBC Radio Skottland i 7. januar 2001 klaget han over følgende: "Jeg synes BBC er avskyelig hvit". Og jeg som trodde det var avskyelig jødisk, som resten av verdenens medier! Han har utnevnt negressen Linda Mitchell til BBCs "mangfoldssjef" med oppgave å sikre at BBC fullt ut reflekterer "mangfoldet i Storbritannia" i dets programmer og ansettelser. Dyke forklarte på en mediekonferanse om rase at hans felttog for å øke den etniske representasjonen i BBC var «syreprøven» for hans ansattelse.

Vi tror ikke at Dyke har mye å bekymre seg over i så måte. Jøden Alan Yentob er direktør for drama, underholdning og barneprogrammer for hele BBC fjernsyn med en personlig stab på 1392 og en gasje på £213,000. Han har tidligere hatt tittelen som direktør av fjernsyn fra 1997 til 2000 og før det, direktør for programmer. I følge Broadcast magazine i 1996, ga hans tidligere tittel ham "kontroll over alle BBCs programmer (med unntak av nyhetssendinger) inkludert de ment for satellittkanaler og de engelske kanalene myntet på det internasjonale markedet".

Hans nye tittel gir inntrykk av at lite vil forandre seg. Han er en nær personlig venn av jøden Michael Green som eier Carlton plc og av jøden Michael Grade, og viseformann for Pinewood-Shepperton, som vi snart skal fortelle om. De var på ferie sammen i det Karibiske havet og sammen med jøden Charles Saatchi kalles de av folk i bransjen for "St. John's Wood Mafia".

Den ateistiske jøden, Alan Bookbinder, utnevntes som BBC's nye sjef for religion og politikk i juli 2001. BBC, som resten av de angivelige britiske medier, er fullt ut engasjert i kampen for å fremme «multikulturismen». Retningslinjene som produsentene gir til potensielle programprodusenter sier: "Folk fra alle grupper skal bli representert i den fulle rekkevidde av våre programmer.

[]... BBC skal ikke kategorisere svarte folk som forbrytere. []... Farge nevnes bare når det er relevant. Spør deg selv: ville du sagt «hvit» om en person i liknende omstendigheter? []... Programmer tillater ikke anstøtelig antagelser eller generaliserende materiale, og reportere som uttrykker denslags må imøtegås der det er mulig. []... BBC er ikke et "kjøretøy for fordommer". Lesbiske og homofile menn er spesielt ofte ofre for tankeløse og anstøtelig stereotyper. []... Programmene våre tillater ikke anstøtelig antagelser eller generaliseringer i materialet sitt, og reportere som uttrykker denslags må bli intenst imøtegått. []... Vær oppmerksom på virkningen av språk. "Homoseksuell" er allment akseptert. "Homofil og lesbisk" foretrekkes ofte og er helt akseptabelt".

BBC Radio - Jødestyrt

Jødiske Jenny Abramsky er direktør for BBC Radio og Musikk og har styring over alle BBCs Radioer 1, 2, 3, 4, 5 Live, og av BBC's digitale radiodrift. Abramsky er den mektigste radiolederen i Storbritannia med styring av fem nasjonale radiostasjoner. Hun har kontroll over 49% av alle radiolyttere i Storbritannia. Hun har et årlig programbudsjett på £290 millioner, en stab på 600 ansatte og tjener £258,000. Hun har vært over 30 år i BBC Radio, kun avbrutt av to år som direktør for BBC Continuous News Services.

Abramsky har også vært leder for den Britiske filmindustri siden februar 2000. BFIs årlige anmeldelser for året 1999-2000 slår fast: «Vi er tar sikte på en serie av initiativer for å etablere kulturelle ulikheter som en kjerneverdi i BFI». De etablerte "Mot Synbarhet" kampanjen som del av deres «kulturelle ulikhetsstrategi». Hun mottok tittelen «Woman of Distinction» (utmerkelsespris for kvinner) fra gruppen Jewish Care i 1990.

BSkyB - Jødestyrt

British Sky Broadcasting er også en viktig fjernsynskanal i Storbritannia og en del av det globale mediaimperiet, News Corporation, eid av Jøden Rupert Murdoch, sønn av Elizabeth Green som var datter av en velstående jødisk familie. Hans karriere innen media har kommet som en følge av den økonomiske støtten fra jødene Oppenheimer, Bronfman, Armand Hammer og det jødiske Rothschild-imperiet.

Den forgreningen av jøden Rupert Murdochs nyhetskorporasjon som dekker satelittsendinger, Himmel Global Nettverk, inkluderer størstedelen av British Sky Broadcasting.. British Sky Broadcasting er Storbritannias ledende tilbyder av betalings-TV og en av verdens 250 største selskaper. Det sender nyheter, underholdning og sportsprogrammer til over 10 millioner abonnenter og deres familier i Storbritannia og Irland. Dette inkluderer fem og en halv millioner abonnenter til deres digitale satelitt-tjeneste, som ble lansert i 1998 med 140 kanaler.

I 1999 sto satellitt- og kabelfjernsynskanaler for over 15 % av TV-markedet i Storbritannia. Murdoch har pratet om "min tro og nyhetskorporasjons tro i integriteten og verdien av den zionistiske målsetting", og forklarer det, "jeg har alltid trodd på Israels fremtid og målene til det internasjonale jødiske fellesskap."

"Amerikanske" satellittsendere - Jødestyrt

De andre ledende mediasjefene i verden sender alle noen kanaler inn i Storbritannia via satellitt: jøden Gerald Levin, Chief Executive Officer i AOL-Time Warner, det største mediaselskap i verden med omsetning på £18 milliarder i det første halvåret av 2001, og 133 millioner abonnenter; jøden Michael Eisner, formann og Chief Executive Officer i Disney, enda et av verdens største mediaselskap, med en omsetning på milliarder; og jøden Sumner Rothstein («Redstone»), formann og Chief Executive Officer i Viacom, også et av verdens største mediaselskap med en omsetning på $20 milliarder.

Jøden Sumner Redstones sa om jøden Murdoch: "Han ønsker egentlig å erobre verden". På seg selv kjenner man andre? Greit å ha i bakhodet. Jødestyrte AOL - Time Warner skryter av det "vi er i kontakt med forbrukere verden over mer enn 2,5 milliarder ganger hver måned".

Pinewood-Shepperton Limited - Jødestyrt

Pinewood-Shepperton Limited er resultatet av sammenslåingen av Storbritannias to ledende film og fjernsynsproduksjonsstudioer, Pinewood og Shepperton. Pinewood ble startet i 1930 av J. Arthur Rang og var hjemmet til mange «klassikere» britiske filmer. Det er Europas ledende produksjonsanlegg og har vært i fronten av internasjonal produksjon i over 60 år. For tiden tilbyr det studioer til produsenter av storfilmer, reklamer og fjernsynsprogrammer.

Shepperton har også vært i drift siden 1930-tallet og over 600 filmer har blitt laget her, blant annet mange britiske «klassikere». Det er det nest største produksjonsstudioet i Storbritannia. Det leier ut lokaler til høyt profilerte fjernsynsprogrammer og tilbyr lokaler og scener til hundrevis av reklamefilmer i året.

Pinewood - Shepperton styres av jøden Michael Grade. Grade er nevøen til jøden Lew Grade som også er en filmprodusent og en av grunnleggerne av ITVs nettverk. Micahel Grade var tidligere Controller i BBC1 i 1984, Direktør i BBC Programmes i 1986, og Chief Executive i Kanal 4 fra 1988 til 1997. Han fikk kallenavnet “pornograf-in-chief» av avisen Daily Mail. Han er nå Executive Chairman i Pinewood og Sheppertons studioer, Executive Chairman i Pinewood - Shepperton, formann av Hemscott plc, formann av Octopus Publishing Group og i oktober 2001 ble han formann i Camelot.

Jøden Grade kjøpte Pinewood Studioer fra Rankgruppen plc for £62 million i februar 2000. Han ble støttet økonomisk av gruppen «3i», betalte £55.5 millioner kontant og £6.5 millioner i form av lån som skal tilbakebetales i 2007. I februar 2001 betalte han £35 million for konkurrenten Shepperton Studioer, igjen støttet av «3i», og mens studioene fortsetter å drives under sine gamle navn så smelter de nå sammen inn i et enkelt selskap som Pinewood - Shepperton, taksert til over $144 million.

The Cultural Diversity Network

Vi har allerede sett den pro-multikulturelle politikken til det jødestyrte BBC, hvor den «den fulle rekkevidde» av programmene deres konstant brukes som et instrument for å fremme «multikulturalismen». Det samme gjelder alle de andre jødestyrte sendingene i Storbritannia også. De er alle engasjerte i sin politikk for å intenst og systematisk fremme en permanent forvandling av Storbritannia til et raseblandet og "multikulturelt" Storbritannia.

Denne ensartethet av politiske formål finner et viktig samlet uttrykk i The Cultural Diversity Network som startet i 12. oktober 2000. Nettverkets medlemsskap omfatter ITVs nettverkssenter, Carlton Communications plc, Granada plc, BBC, Kanal 4 og 5, BSkyB, ITN, the Independent Television Commission, Royal Television Society BAFTA, Filmrådet og Broadcasting Standards Commission. United News and Media og Pearson plc var også medlemmer før de ble absorbert av Carlton og Granda.

Med andre ord, alle de jødestyrte sendingene i Storbritannia og deres underselskaper retter seg etter CDN. Jødene har brukt styring av mediene til å omforme Storbritannia i flere tiår og den såkalte kampanjen for rasemessig likestilling sa i april 2001: "Britiske TV-sjefer planlegger å revolusjonere måten nye TV-programmer blir utviklet i fremtiden ved å sette mangfold i sentrum av den skapende prosessen". De siterte formann av CDN som forklarte at formålet med nettverket er som følger: "Britannia forandrer seg. Og Britisk fjernsyn forandrer seg også. Vi blir i en stigende grad et raseblandet og multikulturelt samfunn... Den nye kommisjonærklausulen vil gjøre mangfold til en av standardkriteriene som nye programforslag blir vurdert opp mot. Jeg forventer at det vil endre vårt syn på fjernsynet".

Alle de jødiskstyrte TV-selskapene i Storbritannia engasjerer seg med andre ord for å konstant og systematisk bruke alle programmene sine for å fremme en raseblandet, "flerkulturell" forandring av Storbritannia mot ønsket til det britiske folket.

Aviser

Express Newpapers - jødestyrt

Express Newspapers eier Daily Express, Sunday Express og the Daily Star, alle avisene har nasjonal dekning. Daily Express har en gjennomsnittlig daglig omsetning på 927.785 aviser en seks månders periode frem til april 2002, de er dermed Storbritannias nest største "mid-market paper" etter the Daily Mail. The Sunday Express sirkulerte i opplag på 842.003 i snitt i den samme perioden og the Daily Star 828.823. Totalt distribuerer Express Newspapers gjennomsnittlig 13 millioner aviser i Storbritannia pr. uke.

Express Newspapers ble kjøpt av Northern og Shell i november 2000, alle eid av jøden Richard Desmond. Desmond er en «pornokonge» som har en personlig formue på £150 million tjent på å selge pornografi. Dette viser hva slags skitt som tillates å styre mediene i Storbritannia. Han eier også pornobladene «Big Ones» og «Asian Babes», i tillegg til pornosatellittstasjonene «Television X» og «The Fantasy Channel» og perverse sexsider på internett.

Slik skitt er berømt i zionistokkuperte Storbritannia: han har drukket te med dronningen, og hertugen av Edinburgh stod for den offisielle åpningen av hovedkvarteret til pornoselskapet hans. Han donerte £100,000 til Blairs jødiske parti Labour som gjentjeneste for at de ikke motvirket hans anskaffelser av Express Newspapers. Dette er en liten sum sammenliknet med de £30 millioner «donert» til det jødiske partiet Labour fra jøden «lord» Levi «pengesekk» som han kalles, som i praksis eier partiet.

Blair ringte Desmond og ba ham over på te i Downing Street samme dage salget gikk gjennom. Jøden Desmond brukte sitt eierskap over Express News for å undergrave det britiske nasjonalistpartiet BNPs valgkampagne i det nylige lokalvalget. Hans avis, Daily Express, kjørte en anti-BNP kampanje på forsiden. Den bestod av artikler med «Nazi»-sladder og løp fire fortløpende dager før valget og dagen etter overskrifter hvor førstesiden hadde en artikkel hvor det stod «Asylsøkere flykter fra nazister» i et forsøk på å få mye sympati for masseimmigrasjonen som mulig.

Valgarbeidere i Oldham la kopier av avisen ved siden av valgurnene under valgene for å oppfordre velgere til ikke å stemme på BNP. Kanskje de skulle ha lagt igjen eksemplarer av «Big Tits» der også for å fullføre latterliggjøringen av det politiske systemet vårt.

Desmond fikk støtte i anti-BNP kampanjen fra resten av de jøde-styrte «mediene» også, samt av jøde Gerry Gable's "Searchlightsladder" (Searchlight er en organisasjon som skal avsløre "nazister". I praksis jobber de kun med ett mål: å ødelegge for alle nasjonalister og pro-hvite mennesker) som delte ut 200.000 anti-BNP sladderbrosjyrer til husstander i områder der BNP har stor oppslutning i løpet av valgkampanjen.

Aktiv i kampen var også den baktalende gruppen kalt «Anti-Nazi League» som er en frontgruppe for jøden Tony Cliffs "Sosialistisk Arbeiderparti", den største marxistiske gruppen i Storbritannia. BNP klarte å få inn representanter i et par regioner, men foreløpig fortsetter den fargede masseimmigrasjonen under jøden «Lord» Bessam som er immigrasjonssekretær og jødinnen Barbara Roche som undersekretær for immigrasjon.

For ikke å nevne jøder fra Labour partiet som «Lord» Irvine som statsadvokat; jøden «Lord» Wolf som Lord Chief Justice; jøden Jack Straw (Home Secretary); jøden Stephen Lander som sjef for MI5; jøden «Lord» Millet som Chief of Appeal osv. Samtidig som 250.000 briter flykter fra et land som raskt forfaller for hvert år som går så øker forvandlingen fra et hvitt Britannia til et ikke-hvitt land.

News International - Jødestyrt

Jøden Rupert Murdochs News Corporation eier News International, som igjen eier The Sun, The Times , The Sunday Times og News of the World. Alle disse omsettes nasjonalt. I en seks måneders periode frem til oktober 2001 hadde News of the World et gjennomsnittlig salgstall på rundt 4.042.714 solgte aviser om dagen og The Sun 3.507.176 hvilket gjør disse til de to bestselgende dagsavisene i Storbritannia med et felles gjennomsnitt av daglige lesere på over 7.5 millioner, men med kanskje dobbelt så mange lesere.

The Sunday Times har hatt en gjennomsnittlig ukentlig omsetning på 1.383.683 hvilket gjør den til den bestselgende søndagsavisen i Storbritannia, og The Times har et daglig opplag på 717.657 hvilket gjør den til den nest største dagsavisen. Alt i alt distribuerer News International over 50 millioner aviser pr. uke i Storbritannia.

The Telegraph Group - Zioniststyrt

En annen hovedavisgruppe i Storbritannia er the Telegraph Group Limited, som eies av Hollinger Internasjonal Inc. I 2000 solgte Hollinger sine største canadiske aviser for US$2.1 milliarder til Canwest Global kommunikasjonskorporasjon, som eies av jøden Israel Asper, som alene eier over 60% av Canadas aviser og annen media, inkludert 14 storby-dagsaviser og 128 lokal aviser over hele landet.

Hollinger har også et dusin aviser i USA. Chicago Sun Times og Telegraph newspapers er deres største aviser. De eier også Jerusalem Post, Jerusalem Report, Shaar Lamatchil (Israel), This Week In Israel, Student Post (Israel), og «Christian Jerusalem Post».

The Telegraph Group eier the Daily Telegrap, Sunday Telegraph, the Weekly Telegraph, the Spectator magazine i tillegg til andre, mindre mediaselskaper, samt the Saturday Telegraph, all disse avisene omsettes nasjonalt. I et halvt års tidsrom frem til oktober 2001, hadde the Daily Telegraph en daglig omsetting på 1.023.510 aviser, hvilket gjør det til den mestselgende avisen i Storbritannia, foran jøden Murdochs Times på annen plass.

The Sunday Telegraph hadde en ukentlig omsetting på 812.613 aviser hvilket gjorde det til den nest mest selgende søndagsutgivelsen. Jøden Murdochs Sunday Times er den søndagsutgivelsen som selger mest. The Spectator Magazine hadde et gjennomsnittlig ukentlig salg i seksmåneders perioden 30-jun-2001 på 60.776. Alt i alt, utgir The Telegraph Group 7 millioner aviser pr. uke. Hollinger international tapte £99 millioner i tredje kvartal.

The Telegraph Group og Hollinger International tilhører den åpent sabbathgoyiske canadieren Conrad Black, som er Chief Executive Officer for Hollinger. Fru Black er jødinne og het opprinnelig Barbara Amiel. Conrad Black er en fanatisk zionist i tillegg til "fortsatt å være den tredje største nyhetsavismagnaten i verden" i følge Media Guardian. Den 24. februar 2001 publiserte en av hans skribenter i the Spectator en artikkel om «Israels» behandling av Palestinas sivilister. Han fremprovoserte Black til et taktisk, zionistisk raseri som lord Gilmour ga følgende respons til: «for et par uker siden skrev Taki, en av Spectators spaltister, en helt harmløs søyle der han viste til Israel. Han skrev om "de hyggelige guttene som angriper steinkastende ungdommer med panserbrytende raketter".

[Black] bestemte seg for å skrive en artikkel i the Spectator der han anklaget Taki for å være en antisemitt, og påsto at det han hadde skrevet var "nesten Göbbels verdig". []... Selv om påstanden om at folk som kritiserer Israel er antisemitter er en gjennomsiktig løgn så har det vist seg å være et enormt vellykket utpresningsredskap".

Black refererte til palestinerne i avisen sin Jerusalem Post i 1993 der han kalte dem «gemene og primitive». Fru Black, jødinnen Barbara Amiel sammenlignet dem med «dyr» i Telegraphs utgivelse 7. november 2000. Conrad Black forklarte seg slik: "Hvis redaktørene våre er uenig med oss så burde de være uenige med oss når de ikke lenger er ansatte hos oss". Jeg er ansvarlig for lønningslisten; derfor er det jeg jeg som til syvende og sist bestemmer hva avisene sier og hvordan de skal drives."

Associated Newspapers - Jødiskstyrt.

"Flaggskipet" til Associated Newspaper er the Daily Mail, som hadde et gjennomsnitt daglig omløp på 2.477.416 i en seks måneders periode frem til oktober 2001, mens selskapet hevder å ha 5 million faktiske lesere på ukentlig basis og 6 million på lørdager. Det har en ukentlig omløp på omkring 15 millioner og er Britannias "mid-market" avis. Managing Director for the Daily Mail er jøden Guy Zitter.

Konklusjoner - Samme som sammendraget i toppen

Jødene har et nesten totalt grep på mediene i Storbritannia, systematisk, bestandig og intensivt har de foret massene med propaganda og eksempler til nesten alle i Storbritannia, som ikke er noe nytt. Med eierskap over disse mediene fremmer de ensartet, bevisst, systematisk, bestandig og intensivt både den forandring og permanente ødeleggelsen av Storbritannia som et multietnisk og "multikulturelt" samfunn gir, samt interessene til den såkalte «stat av Israel», mot ønskene og interessene til det innfødte britiske folket.

Fjernsynsmediene som de styrer sender til nesten hvert hjem i Storbritannia, hele dagen, hver dag. BBC under jøden Alan Yentob sendes inn i nesten hvert hjem hele dagen, hver dag. Likeså ITV, som styres av Carlton Communications plc under jøden Michael Green og Granada plc under jøden Steve Morrison.

Hver av dem sender sendinger til regioner bestående av 26 millioner innbyggere, halve befolkningen, eller mer, hele dagen, hver dag. Dagstidfjernsynet over ITVs nettverk, som sender til hele Storbritannia, hver dag, lages av Anglia Fjernsyn under jøden Graham Creelman, mens resten av tiden styres det av regioner kontrollert av Carlton Communications plc og Granada plc.

Likeså ITN, som gir nyhetene for ITV nettverk hver dag, som styres av jøden Michael Green. ITV sender programmer til hele Storbritannia, mens Carlton og Granada er felleseiere for London nyhetsnettverk. BSkyB er styrt av jøden Rupert Murdoch og sender sendinger til over 10 millioner abonnenter og deres familier hver dag.

De to største produksjonsstudioene i Storbritannia, og de største i Europa, blir kontrollert av Pinewood-Shepperton, styrt av den jødiske Michael Grade. Situasjonen er den samme i radio. Alle BBCs radiostasjoner er styrt av den jødiske Jenny Abramsky, som alene står for 49 % av alle radiolyttere i Storbritannia på daglig basis. Videre blir over 85 millioner kopier av jødestyrte aviser som selges i Storbritannia hver uke styrt av jøden, Richard Desmond, jøden Rupert Murdoch, jøden Guy Zitter, den åpent Shabbat Goy og fanatiske zionisten Conrad Black og fru Black, som er jødinne og opprinnelig het Barbara Amiel.

De bruker bevisst, bestandig, systematisk og intensivt disse mediene til å fremme den multietniske og «multikulturelle» transformasjonen av Storbritannia mot ønskene til det britiske folket. Det er forræderi! Forræderi av en fantastisk størrelse! Sammen med masse, farget immigrasjon, oppmuntrer de også bevisst til raseblanding og blandingsekteskap, som betyr utryddelsen av vår rase. Det er folkemord! Vi må bryte det jødiske åket hvis vår rase skal overleve!

All data i artikkelen er nøyaktig per mai 2002.