.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionistene raserte deler av Bergen med mange døde

Churchill var et mentalt sykt monster

Mens Adolf Hitler ønsket fred tilhørte Winston Churchill den anglozionistiske krigshissermafiaen. Churchill selv var mentalt syk og var et perfekt valg for de zionistiske maktpersonene som profiterte på masseslaktingen i Europa. Også i land England ikke var i krig med, som Norge, bombet og myrdet Churchill og hans morderbander for fote. Den venstre siden av bildet over er en fransk plakat med teksten: "Du, Churchill, er et monster som påfører oss lidelse." Bare i Normandie ble rundt 50.000 sivile franskmenn drept i Churchill's bombehagl. I Norge var det flere tusen. Her er noen bilder av Bergen fra krigen og Churchill's bomberegn og andre eksplosjoner.

Oversiktsbilde av engelsk bombing av Bergen

Bygninger i Bergen jevnet med jorden av Churchill-gjengen

Ruiner etter engelsk bombetokt

Ruin etter eksplosjon

Trolig stedet over fra motsatt vinkel

Resultatet av massiv engelsk bombing

Kirkeklokke etter en utbombet kirke. Igjen Churchill's verk

Engelske okkupasjonssoldarter fra Royal Navy beundrer ødeleggelsene England påførte Bergen