.:Vigrid Forsiden:.

Massegravbildene fra Bergen-Belsen

Bildet over er av en massegrav i Bergen-Belsen.

Likene er ofre for anglozionistenes Holocaust på det sivile tyske samfunn. Dette bildet, og et par til som ligner, brukes ofte som "bevis for HoloCa$h." Her ser du ofrene som folk sier "ble gasset."

Wikipedia: "I leiren fantes det ikke gasskamre."

Jaha. Da gasset man dem vel i Auschwitz, 60-70 mil unna, og sendte dem med tog til Belsen for å begrave dem der? Eller, siden kroppene ser så tynne ut, sultet nazistene dem ihjel?

Dr. Russel Barton, som tilbragte en måned i Belsen-leiren som medisinstudent, rapporterte at: "Jeg ble overrasket over å finne oppføringer [i leiren] som gikk to eller tre år tilbake i tid, for store mengder mat som ble tilberedt daglig for fangene. Der og da ble jeg overbevist, stikk i strid med den rådende opinionen, om at det aldri hadde vært noen intensjonell utsulting. Dette ble bekreftet av et stort antall velfødde fanger."

Oppstilling som gjelder standard matrasjoner for alle tyske interneringsleire under krigen.

Men hvorfor var det da så mange som led av underernæring? Barton rapporterte: "Hovedårsakene ... var sykdom, overbefolkning av leirene under et sentralt styre, mangel på lov og orden inne i brakkene og utilstrekkelige forsyninger av mat, vann og medisiner."

Og, i følge Barton, skjedde dette bare i løpet av de siste månedene av krigen, når de alliertes bombekampanje kuttet av forsyningene til konsentrasjonsleirene. Altså, da hadde det seg slik at det kan ha vært de allierte som hadde, i det minste indirekte, skylden for haugene med døde kropper som ble funnet når leirene ble frigjort. Belsen ble faktisk også truffet av de alliertes bombefly, én gang.

Her ligger nakne ofre for tydusdøden ribbet for klær av medinternerte.

Hvorfor var de nakne? Jo, fordi, ifølge Dr. Barton, så tok de andre fangene klærne fra de døde når de ble båret ut fra brakkene.

Her ovenfor ser du barn nazistene glemte å gasse/sulte ihjel/gjøre syke/koke/skyte/filetere/kremere.

Og her ovenfor ser du enda flere "gjenglemte".

Over her ser du en av tyfusbrakkene - brakker der man plasserte folk som var infisert av tyfus under krigen.

Over er et Skilt satt opp av engelskmennene. Teksten på norsk: "Støv sprer Tyfus. Fartsgrense 7 km/timen".

Engelskmann begraver lik med bulldoser.

Disse likene er døde etter at engelskmennene selv overtok ansvaret for leiren. Det førte til mye høyere dødelighet siden de ikke hadde den samme erfaringen som de tyske SS-vaktene i å håndtere epidemien. Det er også mulig at Anne Frank ligger død i denne haugen. Hun ble drept av anglozionistenes Holocaust og døde sannsynligvis i den perioden engelskmennene overtok leiren.

SS-kvinner ble tvunget av sadistiske engelskmenn, med gevær i ryggen, til å begrave tyfusinfiserte lik med bare hendene.
Noe som gjorde at de selv risikerte å bli syke.

Det var snakk om flere tusen lik som måtte begraves da de allierte tok over leiren i april 1945. I tillegg kommer de rundt 10-15.000 som døde under engelsk overoppsyn. Så tall rundt 20.000 kan vi forbinde med disse velkjente likbildene. 20.000 - og ikke et par millioner. Jeg minner om at over 60 millioner døde i andre verdenskrig så 20.000 er virkelig ingen "skandale" i en slik sammenheng - uansett hvor traumatiske disse bildene er. Det fins sikkert også bilder av andre likhauger og massegraver rundt om i Europa under og etter andre verdenskrig, men du har ikke blitt vist disse av den jødekontrollerte media, for menneskene avbildet var ikke jøder - om bilder ble tatt overhodet. Visste du at minst 4 millioner etniske tyskere mistet livet i 1945-47 etter at krigen var over? Det døde noen hundretusen tyskere etter den tid også i de alliertes fangeleire. Og da snakker vi ikke om tapet av indirekte liv grunnet manglende mat og arbeide og medisiner som gjorde at folk døde av sult og sykdom.

Vel, ovenfor er det altså tyske menn som laster lik på lastebil.

Altså, vi har hauger med lik i Bergen-Belsen - som i fotografier blir brukt kontinuerlig som "bevis for HoloCa$h" - samtidig som:

€ Offisielle kilder benekter at Bergen-Belsen hadde gasskamre.
€ Like offisielle kilder bekrefter at tyfus og annen sykdom var et kjempeproblem i leiren.
€ Vi har til og med en lege som kunne bekrefte at tyskerne gjorde sitt beste for å gi fangene mat.

Wikipedia:

"Bergen-Belsen var en konsentrasjonsleir ca. 20 km nord-vest for Celle i Niedersachsen, Tyskland. Mellom 1943 og 1945 regner man med at over 50.000 sivile døde her. (Vigrid regner dette tallet som propaganda. Riktig tall mellom 30-40.000 hvorav 25.000 som direkte følge av anglozionistenes bombekrig mot sivile mål.) Det var i denne konsentrasjonsleiren at Anne Frank og hennes søster Margot Frank døde av tyfus på slutten av krigen etter at leiren var fylt opp av fanger overført fra østlige leire og hadde et mye høyere belegg enn det var kapasitet til. I leiren fantes det ikke gasskamre; folk døde av sult, sykdom og tortur. På stedet ligger det nå et minnemonument, en minnepark og et museum."

1. Her bekrefter Wikipedia at Anne Frank ikke ble gasset, men døde av tyfus. Vi får dog ikke høre noe om hvorvidt tyskerne prøvde å redde livet hennes - og vi får heller ingen forklaring på hvorfor Anne Frank i likhet med så mange andre som kom til Belsen og ikke ble gasset i Auschwitz. Hey - hvorfor i huleste alpakka ble folk fraktet vekk fra "dødsleiren" Auschwitz? Hadde det ikke vært mer logisk å la de dø i en ... dødsleir?

2. "Sult, sykdom og tortur." For det første presenteres ingen beviser for noen tortur, og for det andre faller dette på sin egen urimelighet: Tortur tar tid og HoloCa$h skulle jo skje "så kjapt og effektivt som mulig"? HoloCa$herne har det med å glemme slike detaljer. De glemmer logikken i sin egen røverhistorie, dvs. den lille logikken som fins.

Tyfus-infisert brakke brennes i Bergen-Belsen.

Her brenner man en brakke etter frigjøringen av leiren. Fornuftig ting å gjøre med tanke på sykdom og smittefare. Vent litt, hva skal man vel med en brakke i en dødsleir? Var ikke det unødvendig? (De allierte hadde konsentrasjonsleirer/dødsleirer som kun bestod av en åpen innhegning.) Vel, først, i følge Wikipedia, var leiren tenkt å huse jøder man kunne bytte mot tyske fanger i utlandet eller mot penger. Men så "....I mars 1944 ble Bergen-Belsen omgjort til en ordinær [sic] konsentrasjonsleir. Den ble da fylt med arbeidsudyktige jøder, tvangsarbeidere og senere også med innsatte fra andre leirer som ble tømt før de allierte kom. Den opprinnelige leirinndelingen ble derfor opphevet......"

Jaha. Hva var vitsen med en ordinær konsentrasjonsleir*? Vi trodde at tyskerne kun var interessert i å utrydde? Noe arbeid foregikk jo ikke i Belsen; man lagde ikke gummi og ting og tang som i Auschwitz-Monowitz. Allikevel snakker Wikipedia om "...tvangsarbeidere.." Hva slags arbeid ble de tvunget til å gjøre? Grave hull i bakken og fylle dem igjen? Eller: Kanskje de fikk i oppgave å dikte opp fornøyelige gassehistorier de kunne fortelle verden etter at krigen var over?

*HoloCa$h-forfekterne er veldig forvirret når det gjelder begrepene dødsleir, konsentrasjonsleir og arbeidsleir. Men så er de like forvirret når det gjelder resten av Holo-historien som i essens er ingenting annet enn en jødisk feberfantasi.

HoloCa$h-myten holdes oppe kun av jødisk makt over massemedia.

Belsen-historien, med disse sentrale likhaug-bildene som brukes som "bevis for HoloCa$h," demonstrerer perfekt hvilken røverhistorie HoloCa$h er. Reneste sludder og vås. Sludder og vås - og bevis for at jødene lyger og at de har så mye makt at de kontrollerer akademia og media slik at folks oppfatning av historien forvrenges. Men sannheten skal seire til slutt.