.:Vigrid Forsiden:.

Ayn Rand - Jødestyrte liberaleres forræderi

Bildet over er hentet fra C. W. Porters hjemmeside og over-og underteksten lyder slik i fri oversettelse: "Finnes det noe så avskyelig, motbydelig og frastøtende som en jødisk merr med autoritet?" Svaret gir seg selv. Parodien på den jødiske EGO-predikanten sier det meste. Skal vi si mere blir det i for stygge ordelag til å stå på trykk. Få personer har tatt de nordiske egenskapene som kalles objektivitetstrang, naivitet og individualisme og smidd en filosofi som er totalt ødeleggende for vårt folk. For det internasjonale jødiske samfunnet derimot gjør den nytten sin slik at den kan sidestilles med kristendommen i ødeleggende effekt på oss.

Et av de typiske trekkene ved internasjonale jøder er at de forandrer navnene sine slik at deres jødiske herkomst ikke så lett kan oppdages og dermed alarmere det nye vertsfolket deres. Slik er det med Ayn Rand også. Hennes opprinnelige navn var Alisa Zinovjevna Rozenbaum.

Hun kom fra den jødiske høyborgen St. Petersburg i Russland til Jew$A hvor hun gled rett inn i det jødiske miljøet i den jødiske hatsentralen Hollywood. Deretter virket hun gjennom den jødedominerte forlagsvirksomheten hvor hun ga ut flere bøker som oppmuntret til ekstrem individualisme.

Mens Rand(Rozenbaum) representerer den parasittiske jødedommen som en aktiv leverandør av forandring i vertsfolket som gjør det splittet og svakt fremstiller andre jøder seg som " det evige offer" som bare ber så pent om å få eksistere blant "det snille vertsfolket".

I land etter land i Europa fikk vertsfolkene nok av jødenes parasittiske virksomhet og hev dem ut. Denne tegningen er en av de kjente fremstillingene av hvordan opplyste og kunnskapsrike europeere avslørte jødenes virksomhet.

Denne tegningen fremstiller hvordan en parasittisk rotte fungerer som 5. kolonne og gnager over snoren som holder det amerikanske flagget oppe. Slik fungerer tilhengerne av den jødiske strategien om den totale individualsime og objektivisme blant hvite folk. Selv kaller de seg liberale. Vi kaller dem forræderiske rotter.

Bildet over viser hvordan jøder i maktposisjoner sammen med ikke-jødiske zionister erobret makten i Jew$A og brukte den til å fremme jødenes interesser i Midt-Østen. Uten de liberale 5. kolonnerottene hadde de ikke klart det. Mens jødene og deres zionistvenner kjører kollektivt for å nå målene sine er den nordiske opposisjonen indoktrinert med Randiansk superindividualisme og opptrer derfor splittet. Jødenes mange fronter som angriper konsentrisk er derfor nødt til å vinne mot en objektivistisk og individualistisk hvit befolkning.

Jødenes mange fronter som angriper konsentrisk er derfor nødt til å vinne mot en objektivistisk og individualistisk hvit befolkning. En av disse frontorganisasjonene er den jødiske hatorganisasjonen ADL of B'Nai Brith ledet av Abe Foxman på bildet.

I Norge har vi flere grupper og enkeltpersoner som følger opp og serverer jødenes målrettete hatpropaganda som et ledd i ødeleggelsen av oss som folk i veste randianske individualistiske form. Minerva ledet av Høyrepolitikeren Røe Isaksen er bare et eksempel. Bildet er av jødinnen som Hanna Arendt som presenterer europeisk kjærlighet til eget folk som hat. På denne måten tar hun og Minerva oppmerksomheten vekk fra jødisk hat og liberalernes forræderi. Et godt eksempel på hvordan jødisk hat og nordisk forræderi jobber sammen for vårt folks utryddelse.

Dette bildet viser hva de for det meste jødedyrkende liberalerne kommer til å oppnå med det individorienterte forræderiet sitt - nemlig det motsatte av hva de ønsker. Men så forblindet i sin ekstremobjektivisme og ekstremegoisme er ikke disse jødedyrkerne i stand til å se konsekvensene av villfarelsen sin.

De egosentriske aynrandistene opptrer som 5. kolonne og de facto forrædere og jødelakeier som åpner landet for masseinvasjon og utryddelse burde heller heise Hakekorset og ta opp arven etter sine blodsbrødre i forrige århundre.

Adolf Hitler og hans bok "Mein Kampf" burde være obligatorisk pensum for aynrandistene og ville brakt noen av dem tilbake til sitt eget folk og ikke som nå hvor de opererer som en jødestyrt 5. kolonne av forrædere.