.:Vigrid Forsiden:.

Yad Vashem's 4 millionerløgn

Yad Vashem's Sjefshistoriker Israel Gutman og pave John Paul II

Bildet over er fra pave John Paul II sitt besøk i verdenssenteret for HoloCa$h-religionen Yad Vashem i Jerusalem i mars 2000. En slik pilgrimsreise hvor HoloCa$h anerkjennes som verdens høyeste religion med jødenes spesielle lidelse som det religiøse totem er obligatorisk hva enten man er keiser, konge, president eller pave.

Israel Gutman er selvsagt en HoloCa$h-overlever i likhet med rundt 6 millioner andre jøder som levde i relativt trygge og gode omgivelser beskyttet av tyske SS-vakter under den 2. verdenskrig. De ble dermed skånet for den 2. verdenskrig's virkelige Holocaust: De anglozionistiske statenes brannbombing av de tyske byene med sikte på å drepe flest mulige tyske sivile kvinner, barn og gamle for å knekke det tyske folks moral. Det klarte de ikke, men å bombe Tyskland tilbake til steinalderen og å drepe noen millioner klarte de med glans.

HoloCa$h-dyrkingen, som er beskyttet ved lov i mange land, er obligatorisk og tjener ikke bare jødene enorme pengesummer, men gir også beskyttelse mot kritikk av eget folkemord på palestinerne. I tilleg gir det avledning for det anglozionistiske og jødekommunistiske folkemordet på det tyske folk og andre overgrep og berettigelse for seierherrenes senere okkupasjon av Europa. Anglozionistene holder fremdeles sine erobrede områder i et jernhardt militært grep støttet av en enorm ensrettet hjernevaskingskampanje.

Denne Israel Gutman skrev en bok i 1958 med tittelen "Men and Ashes" som ble gjennomgått i "Yad Yashem Bulletin" av Haya Grossman, som senere ble valgt inn i Knesset. Her har vi et utdrag fra artikkelen i Yad Vashem Bulletin nr 3 1958 fra sidene 23 og 30. Tittelen på artikkelen var "Book of Auschwitz "Men and Ashes"":

Her er et par utdrag fra artikkelen, som altså er skrevet av en av sjefshistorikerne eller snarere yppersteprestene, i HoloCa$hreligionen:

"4 millioner ble drept i Auschwitz.

95% av de som ble gasset var jøder.

Den industrielle drapskapasiteten var ved slutten av krigen oppe i 60.000 pr dag.

Krematoriene var en flaskehals som "bare" kunne brenne 24.000 kropper pr dag i 1944.

Drapsmaskineriet var bygget for å masseutslette andre enn jøder siden det ble bygget fullt ut etter at alle Europas jøder var utryddet. (Basert på det siste avsnittet.)"

Dette er det jødene har pumpet alle folk de har direkte og indirekte kontroll over gjennom penge-, politikk- og mediemakt gjennom hele krigs- og etterkrigsperioden. Og dette er det hva paver, konger, presidenter og keisere må dyrke og bekjenne seg til. At tallene veksler fra den ene svindelhistorien til den andre og forandres med tiden forandrer i prinsippet null: Det ble myrdet 6 millioner jøder. Basta. Og for det skal resten av verden lide og be om syndsforlatelse for. Og dyrke jødene og deres spesielle lidelse og underlegge seg jødenes vilje og gi dem alle sine rikdommer. Til evig tid.