.:Vigrid Forsiden:.

Anschluss: Østerrike blir gjenforent med Tyskland mars 1938

Begeistrede østerikske damer jubler til de tyske soldatene som samler Riket igjen

Praktisk talt alt vi har lært om historie er løgn, og det gjelder også det som skjedde da Østerrike sluttet seg til Tyskland i 1938 (Anschluss). Faktisk gikk et overveiende flertall av østerrikerne inn for sammenslutningen mellom Tyskland og Østerrike. Dette er forklart i detalj i boken "Hitler’s Austria" av Evan Burr Bukey, professor i historie ved Universitetet i Arkansas.

I årene før mars 1938 ble Østerrike styrt av Dollfuss-Schuschnigg, et undertrykkende ettparti-diktatur som kalte seg selv en "kristen korporativ" stat. Dette regimet fengslet nasjonalsosialister, marxister og andre dissidenter. Men det var en viktig del av Østerrikes befolkning som støttet Dollfuss-Schuschnigg regimet, og det var jødene, som bare utgjorde 2,8 prosent av befolkningen. Som professor Bukey skriver: "Det jødiske samfunnet betraktet Dollfuss-Schuschnigg regimet som sin beskytter ... under dette regimet hadde det jødiske samfunnet funnet en grad av statlig beskyttelse det hadde ikke hatt siden Habsburgerne. Vanlige folk var rasende."

Til tross for sitt ringe antall hadde jødene enorm rikdom og makt. Professor Bukey skriver: "Den dominerende posisjonen til jødene i et fattig land forsterket frykten og forakten hos vanlige folk. Jødiske bedrifter og finansinstitusjoner dominerte mye av landets økonomiske liv. Før Anschluss var tre fjerdedeler av Wiens aviser, banker og tekstilbedrifter i jødiske hender ... Jødenes ekstraordinære suksess i de lærde yrker førte også til sjalusi og raseri. Over 50 prosent av Østerrikes advokater, leger og tannleger var jødiske."

Like før Anschluss var Østerrikes økonomi i en katastrofal tilstand og nesten en tredjedel av østerrikere var uten arbeid. Folk visste også at rett over grensen, i Det Tyske Riket, var arbeidsledigheten eliminert, levestandard og arbeidsforhold hadde blitt kraftig forbedret, og det økonomiske, sosiale og kulturelle livet var blomstrende.

Jublende østerrikere tar imot Hitler ved gjeninnlemmelsen av Østerrike i Det Tyske Riket
Merk at han kjører rundt i åpen bil. Folket elsket Hitler og det han gjorde for dem

Hitler, som selv var østerriker, var ikke klar over hvor intenst østerrikerne ønsket forening med det tyske Reich. Professor Bukey skriver om Hitlers inntog i Østerrike i mars 1938: "Hitler var helt uforberedt på den stormende velkomst han fikk fra det østerrikske folket, et utbrudd av vanvittig hyllest neppe sett siden Cæsars dager."

Seig Heil! Østerrikerne var ville av glede da Der Führer kom for å sette en stopper for den jødiske økonomiske voldtekt av Østerrike. Selv utenlandske observatører innrømmet at 99,7 prosent av østerrikerne stemte "Ja" for å bli tilsluttet Tyskland og at dette reflekterte folkets meninger.

Legg forøvrig merke til at Hitler, Himmler og andre kjørte rundt i åpen bil. Sammenlign med norske topp-politikere, som nå kjører rundt i pansrede biler med sotede vinduer.

De eneste i Østerrike som ikke deltok i det voldsomme gledesutbruddet, var et lite mindretall av jøder, marxister og monarkister. Hitler beordret en fri og hemmelig folkeavstemning om Østerrikes tilslutning til Tyskland. Som Professor Bukey skriver: "Hitler trodde oppriktig at statsmakten må utgå fra folket og være bekreftet i frie valg."

I oppkjøringen til folkeavstemningen, støttet Østerrikes katolske og protestantiske lederskap og også landets arbeiderledere sammenslutningen mellom Østerrike og Hitler-Tyskland. Den katolske primas i Østerrike, Theodor Cardinal Innitzer, ønsket personlig Hitler velkommen til Wien. Sammen med landets øvrige biskoper utstedte Cardinal Innitzer et hyrdebrev som oppfordret de troende til å stemme for Hitler. De katolske ledere ga også fullmakt til å drapere landets kirker med hakekorsbannere. I Østerrike, samt i resten av Det Tyske Riket, var godkjenningen av Anschluss nesten enstemmig. Selv utenlandske observatører erkjente at 99,7 prosent "Ja"-stemmer reflekterte folkets følelser.

"Hitler’s Austria" av Evan Burr Bukey

Etter Østerrikes innlemmelse i "Das Reich", forbedret forholdene seg dramatisk. Som professor Bukey skriver: "I en av de mest bemerkelsesverdige økonomiske snuoperasjoner i moderne historie, ble antall arbeidsledige redusert fra 401 000 i januar 1938 til 99 865 i september, i Wien fra 183 271 til 74 162 ... julen 1938 var det 27 prosent flere jobber i Østerrike enn før Anschluss. I 1940 falt ledigheten til bare 1,2 prosent.

Mellom juni og desember 1938 - det vil si i bare syv måneder - steg industriarbeidernes inntekt med ni prosent. "Alt i alt," skriver professor Bukey, "øket det østerrikske BNP (bruttonasjonalproduktet) med 12,8 prosent i 1938, og 13,3 prosent i 1939." Sjelden i historien har et land opplevd en så rask og dramatisk økonomisk vekst.

Kort tid etter Anschluss ble Tysklands arbeidslover og Tysklands omfattende trygdesystem introdusert i Østerrike. Disse garanterte grunnleggende rettigheter på arbeidsplassen, beskyttelse mot vilkårlig oppsigelse, sørget for leveranse av nødhjelp til mer enn 200 000 desperat fattige mennesker, og sørget for utvidede helsetjenester til fordel for arbeiderklassen. Storstilte utbyggingsprogrammer ble lansert for å tilby rimelige boliger. Kulturlivet ble sterkt oppmuntret, med energisk støtte til musikk, billedkunst og litteratur. Sammen med økningen i velstand og optimisme kom et hopp i fødselsraten.

"Anschluss" var en folkefest i hjertet av Europa som pekte mot Fred og Velstand for hele Europa

Økonomisk vekst fortsatte også etter krigsutbruddet i september 1939, på tross av mangel på arbeidskraft og andre problemer. I 1941 økte Østerrikes BNP med 7,2 prosent.

I november 1941 utstedte Østerrikes biskoper et hyrdebrev, som ble lest i alle kirker, som ga sin støtte til krigen mot Sovjet-Unionen. De katolske ledere erklærte høytidelig at Tyskland måtte gjennomføre et korstog mot en forferdelig "trussel mot vestlig sivilisasjon. Heller enn å tie," sa biskopene, "bør katolikker anerkjenne faren for hele Europa som bolsjevismen utgjør."

Under krigsårene fortsatte østerrikere i stort antall å støtte det nasjonalsosialistiske partiet, og østerrikernes støtte til nazi-regimet var fortsatt sterk helt til den bitre slutt i mai 1945.