.:Hovedsiden:.

Andre medier for folkeopplysning

Folkeopplysning var og er viktig og de tyske nasjonalsosialistene var flinke på det området selv med sine begrensete midler.

Bildetekst: "Thorah Shebeal Peh betyr noe slikt som Torahtroende jøder". Jøden vil være verdens Herre og Keiser og alle andre skal være deres slaver. Det nye Tyskland avviste dem. Med rette.
Bildet taler for seg selv der det angir det internasjonale makthierarkiet og hvem som gjennom manipulering av andre er de virkelige makthavere.
Hitler ville Fred, men den internasjonale jødedommen ville Krig. Teksten: "Hitler sår fred og ikke dragetenner."