.:Vigrid Forsiden:.

Lysglimt: Forslag til Rammeprogram for Alliansen
9. november 2017

Råd nr 1: Lag din egen nettavis!

Begrunnelse: Uten en generell nettavis som kan informere potensielle velgere om samfunnsforholdene i Norge og utenriks sett fra Alliansen sin side eksisterer det absolutt ingen mulighet for å danne og vedlikeholde synspunkter som gjør at meningsfellene også velger aktiv handling som det å stille opp for partiet og særlig stemme på det. Partiblogger er kun for spesielt interesserte aktive medlemmer og grunninformasjon for interesserte. Sosiale medier er overfladiske og egner seg kun til kortvarige kampanjer for seg selv og svertekampanjer mot motstanderne.

Råd nr 2: Etabler et fysisk hovedkvarter med kurskapasitet og uteaktivitetsplass.

Begrunnelse: Uansett hvor mye kontakt vi har med hverandre på sosiale medier vil det aldri kunne erstatte direkte kontakt med hverandre i den virkelige verden. Enhver bevegelse trenger en ledelse som er godt kjent med hverandre og samstemte i alle hovedsaker. I praksis kan man bare få det til gjennom felles konkret samvær og felles trening og samkjøring av politisk syn. Kaderbygging ligger under det samme begrepet. Uten velskolerte kadre er sjansen liten for noen politisk suksess. Disse er den rammen eller det skjelettet partiet bygges rundt.

Råd nr 3: Etabler et ferieområde.

Begrunnelse: Skoleungdom og studenter har lange ferier hvor det er viktig å sosialisere dem med hverandre og partiprogrammet i en sosial og uformell ramme. Det vil ikke kunne gjøres i et hovedkvarter som i råd 2. Feristed, særlig for sommerleir, kan leies inn i starten, men på sikt må det være eid av partiet. Det gir identitet og felles minner som kan trekkes på siden. Kall det gjerne familiebygging hvor partiet overtar en del av familiens rolle. Særlig i våre tider hvor familien fases ut og barn er i leir eller skole fra spedbarnsalder vil dette være en naturlig samværsform.

Generelt om rådene 1-3: Først når de tre første rådene er etablert i rekkefølge kan virksomheten starte på ordentlig

Begrunnelse: Ja, det høres kanskje fremmed og pussig ut at vi prioriterer det slik før alt man ellers gjør, men det er flere årsaker til det. Partivirksomhet er som all annen konkurranse og kan sammenlignes med en hvilken som helst lagidrett. Og partivirksomhet måles helt konkret på resultatene og har sine divisjoner man deles i. Utifra resultater ved valg avgjøres egentlig alt det andre. For å komme opp i den divisjonen som teller, nemlig plass på Stortinget, kreves et meget grundig forarbeide som må gjøres uansett hvor lite morsomt det er. Det er knallhardt og målrettet arbeide over tid, og kun det, som gir resultater.

Sett i gang og gjør det Nå!

Vi i Vigrid satser på at Lysglimt og alle de andre Allianserne han skryter uhemmet av virkelig mener alvor. Nettavis burde være null problem med Wordpress og en dyktig tilpasser. Skribenter av rimelig god nok kvalitet til å starte med virker det å være nok av. Vi i Vigrid bidrar gjerne med artikler vi også. Da med den vinklingen Alliansen vil ha, selvsagt. Så se til å få ut fingern og sett i gang og gjør det nå og vis at dere er Menn av Nordisk Ætt som duger til noe mere enn å svinge lekesverd på Karl Johan, drikke eggelikør og sutre på Facebook og i kommentarfelt i andre medier. Kun femser gidder det i lengden.

For å finansiere et hovedkvarter innen to timers biltur fra Oslo sentrum trengs det 3 millioner kroner kontant. Hvis de som liker Alliansen på Facebook ikke bare er noen femser uten substans så vil et opplegg hvor man utsteder ikke-omsettelige "obligasjoner" hver pålydende 1.000 kroner dekke det beløpet og mere til. For å sikre seg mot svindel kan pengene låses på konto med frist på et år. Er da ikke prosjektet oppe og går tilbakebetales pengene. Vi er en liten gruppe i Vigrid som har vår andel klar i en konvolutt.

Med nettavis og hovedkvarter på plass og i full aktivitet kan feriestedet vente litt mens partirammen bygges. Feriested for 2018 kan leies. Kjøp av eget feriested kan foretas på samme måten.

Råd nr 4: Partiprogrammet. For at interesserte skal vite om Alliansen er så mye for dem at de vil bidra aktivt og finansielt må partiet lage et program med kun noen få kjernepunkter utformet på en rund måte. For eksempel:

Punkt 1: Norge skal også for fremtiden være et land basert på Nordisk/Europeiske verdier.

Punkt 2: Norge er fast forankret i det europeiske verdi- og sivilisasjonsfellesskapet, men som en selvstendig nasjon som fritt kan forhandle med den europeiske unionen på linje med andre handelspartnere.

Punkt 3: Norge er en integrert del av det atlantiske forsvarsfellesskapet NATO, men forbeholder seg retten til å ikke delta i alle NATO's krigsengasjementer utenlands. På grunn av spesielt USA's historie med å starte sine angrepskriger med falske flagg operasjoner tar vi forbehold mot paragraf fem i NATO-traktaten som påbyr automatisk deltagelse om et land blir angrepet. Dette er spesielt viktig i dag på grunn av NATO's aktive innringing av Russland.

Punkt 4: Innvandring til Norge skal være en berikelse for folket vårt og asylretten defineres tilbake igjen til å være landets rett til å innvilge asyl i enkelttilfeller.

Punkt 5: Norge vil fortsatt være medlem av FN og arbeide innen FN's ramme for en flerpolar verden.

Punkt 6: Norge vil fortsatt være en demokratisk rettsstat med stor ytringsfrihet basert på sosialt ansvar for fellesskapet samtidig som det legges til rette for optimal individuell personlig frihet og utvikling.

Dett er slik vi i Vigrid anbefaler det. Det vi må huske på er at et politisk parti er noe helt annet enn et religiøst samfunn og må fra starten av være innstilt på kompromisser som forhandles frem med parter som har andre prioriteringer. Alle særsynspunkter og særmeninger kan og må kjempes frem utenom partiet gjennom såkalt metapolitisk virksomhet. Meta betyr ganske enkelt "utenfor".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)