.:Vigrid Forsiden:.

Allfader Odin
Av David Lane, oversatt av en Vigrider

Germanere, mine barn, dere blonde og vakre, lysets barn! Dere vet hvem jeg er. Dere kjenner meg som vandreren, ulven, ravnenes herre. Atlanterhavskysten og urskogen innenfor var mitt hjem. Dere kjente meg der, mine barn, da dere var nyfødte i verden. Dere hjalp meg i kampen mot mørket, i kampen mot de fremmede! Den gangen dere levde med meg ved sjøen og i de gamle skogene seiret vi alltid over våre fiender.

Dere har glemt mine råd. Deres lyse og vakre rase blir nå blandet med fremmed blod. Dere har gjort felles sak med de fremmede "menneske"-rasene mot dere selv. Mine barn, deres edle germanske blod blir utvannet. Deres sinn og instinkter, gitt av meg, er blitt sløve. Fremmede mennesker fnyser av dere, utnytter dere, bruker deres kvinner og forpester deres barn. Germanere; hva er det dere gjør?

Dere har satt en fremmed regjering til å styre dere, et styre basert på læren jeg engang advarte dere mot. Mine barn, jeg lærte dere ikke å gi deres liv som forplantning til fremmede folkeslag hvis forfedre aldri levde med meg ved sjøen eller i skogene. Jeg lærte dere å elske og bevare deres nordisk-germanske rase. Jeg ga dere skjønnhet og forstand, styrke og vilje. Har dere glemt det?

Hva har det blitt av dere? Hvor går dere nå? Skal dere ydmyke dere selv frem til utryddelse? Hvorfor? Hva fikk dere til å synke så lavt? Dere er mine barn, og har styrken til å beseire enhver fiende - så sant fienden ikke er dere selv!

Hva er denne falske nestekjærligheten jeg ser dere slave for? Dere har åpnet deres landegrenser for horder av fremmede "menneske"-raser, mens deres egne fødselstall synker årlig. Dere har også gått så langt at dere dreper små fosterbarn skjult som abort. Har dere gått fra forstanden? Har det heller ikke gått opp for dere at de fremmede innvandrerne hater dere, forakter deres misforståtte nestekjærlighet og misunner deres rikdommer? Er dette hva jeg lærte dere? Nei, mine barn, jeg lærte dere å være stolte og høyreiste. Ikke kuede slaver.

En gang sa jeg til dere at så lenge dere trodde på dere selv ville enhver fiende mislykkes i å kue dere; utrydde dere. Dere ble fortalt å ikke blande deres blod, kraft eller mine kunnskaper med fremmede "folke"-slag. De hadde sine egne guder. Israels barn hadde sitt eget gull og sine falske løfter. Hvilken grunn hadde dere til å sammensverge med dem mot naturen?

Jeg, den enøyde vandreren, har kommet til dere fra fortiden for å berette om denne forræderiske og tåpelige tilstanden. Dere germanere er mine, og mitt spyd beskyttet dere engang. Rasen og blodets lover som jeg ga dere var ikke ment å bli brutt - aldri!

Mine germanske barn, husker dere da jeg ledet dere mot seire i fortiden? Husker dere da dere var Europas herskere? Husker dere at det var min visdom som gjorde dere til herskere? I din sløve bevissthet finnes jeg ennå! Ravnene mine forteller meg om forræderi og feighet i fiendens rekker. Jeg hører også om bløtaktighet blant mine egne barn. Engang var jeg deres krigsgud. Dere var mine germanske helter. Jeg hentet min styrke fra deres tapperhet. Men nå fyller dere meg med frykt. Dere frykter fremmede folkeslag. Hvorfor? Å, mine germanske barn, som jeg savner de tider da dere vant Europa og fryktet intet og ingen.

Min styrke, naturens styrke, har lenge vært nedbrutt hos dere germanere. Jeg lever nå kun i hjertene og minnet til de av dere som føler livskraften dere engang nøt. Dere delte min livskraft og i døden æret jeg dere som helter som ble hos meg i Valhall. Nå er det lite igjen å ære. Ravnene mine flyr ut daglig for å bringe meg nytt om deres handlinger, bare for å vende tilbake til Valhall og fortelle det jeg vemmes over å høre. Dere dør mine germanske barn, av en sykdom dere selv har skapt. Livets gave, som jeg ga dere, og som ingen andre folkeslag enn dere kjente, har dere støtt fra dere. Hvorfor?

Ravnene mine bringer budskap om noen få som fremdeles kjemper videre. Disse, mine siste stridsmenn, står fast på storheten som fremdeles er i dere. Men jeg gremmes over mitt folks likegyldighet. Noen av mine barn kan jeg ikke lengre erkjenne som mine egne. Usle menn som truer i stedet for å handle! Problemskapende kvinner som sverter sitt kall som mor og hustru. Dersom jeg ennå hadde hatt min gamle autoritet, ville mitt spyd slått dem ned!

Jeg er et av dine minner. Det eldste, skjønt ikke - tror jeg - det skjønneste. Ingen germanere kjenner til Odin og glemmer sin fødsel ved de gamle strendene eller i de gamle skogene eller de store slagene og seirene. Livets tragedier. Jeg klarer ikke lenger å komme inn i deres verden med mitt spyd. Min kraft er uvelkommen i deres hjerter. Dere, mine barn, som husker meg og hva dere engang var, vekk deres brødre til kamp! La deres søstre innta sin naturlige posisjon . Forspill aldri mer deres fremtid!

Jeg drømmer om en heltemodig Europeisk orden, et Europa som begynte ved havet og i skogene, gjennom blod og ære til Valhall og som avsluttes med deres storhet nedskrevet i tiden selv. Det kan bli slik igjen, mine germanske barn. Jeg kaller på mine barn, om å være tapre en gang til. Dere har det i dere. Hver eneste en av dere. For hver av dere som faller i kamp på Vigridsvolden er det en plass i Valhall. Heltemodige handlinger er nøkkelen til ære. Se dere selv slik jeg engang så dere!