.:Vigrid Forsiden:.

Alkoholvarsel!

Alkohol er et løsemiddel.
Det løser opp familier og vennskap.
Tar bort lykke, trygghet, framgang og kjærlighet.

Det tar til og med bort visjoner,
håp og økonomiske tilganger- og
til slutt den fysiske helsen.

OBS! Det eneste alkoholen ikke
kan løse, er problemer.