.:Hovedsiden:.

Jøder plakater

"Den Evige Jøde". Under armen har jøden landene jødedommen har erobret under navn av bolsjevisme/kommunisme symbolisert med kommunistsymbolet. Den andre hånden holder den sympatisøkende evige jøden ut for å få litt penger og sympati. Symboleffekten er like sterk i dag hvor det dreier seg om HoloCa$h-industrien.
"Det jødiske komplott mot Europa". Plakaten beskriver hvordan det jødestyrte England og det jødedominerte Sovjetunionen gikk sammen til krig mot de europeiske folk.
"Den Evige Jøde - En dokumentarfilm om verdensjødedommen".
"Jud Süss". Reklameplakat om en film om jødenes liv og væremåte.
Jøden beskrives som en pest som har rammet det russiske folket.
Den jødiske slakteren Leon Trotsky sitter på murene til Kreml i Moskva og ser på likhaugen av russere han og bolsjevikene har ansvaret for.
"Det Jødiske Komplott". Plakaten går til kjernen av den internasjonale jødedommens kontroll over de tre største krigsforbryterne i den 2. Verdenskrig: Roosevelt, Churchill og Stalin. Etter krigen er denne jødiske kontrollen med den vestlige verden blitt total.
"Den Evige Jøde - Også du må se denne filmen. Instruktiv film om den evige jøde. En tidløs dokumentar.
"De Skyldige i Krigen". Rundt en jødestjerne er portretter av seks av de fremste amerikansk/jødiske krigshisserne med ansvar for den 2. verdenskrig: Bernhard Baruch, Felix Frankfurter, Henry Morganthau Jr, Herbert Lehman, Stephan Wise, Fiorello Laguardia.
Den internasjonale jødedommen og dens tre lakeistater Sovjetunionen, USA og England legger Europas sentrum, Tyskland, øde. På bomben står det ordet "Mord" og et mord- og plyndringstokt var det.
Bak kulissene står den internasjonale jøden og dirigerer dukkene sine. I hånden har han på bildet Roosevelt, Churchill og Stalin.
Bak de tre store massemorderne i den 2. verdenskrig, Churchill, Roosevelt og Stalin står den internasjonale jødedommen og dirigerer dem i folkemordet på det tyske folk.
Fransk plakat fra 1944 som slår fast at 97% av amerikansk presse er på jødenes hender.
Tysk plakat som slår fast at finansjødene er skyld i den 2. verdenskrig.