.:Hovedsiden:.

Tyskland plakater

"Vekk med solformørkelsen over Rhinen". Dette er en tysk plakat laget i DDR(Midt-Tyskland) i 1956 og er rettet mot den jøde/zioniztiske okkupasjonen av Vest-Tyskland. Vigrid deler det kravet til fulle
"Du er Front". Enkelt og greit sagt. Liksom frontsoldaten i strid er også arbeiderne som holder industrien igang og smir våpen for frontsoldatene en del av denne fronten.
"Hele Tyskland hører Føreren med Folkemottageren". Adolf Hitler og hans nasjonalsosialistiske arbeiderparti gjorde alt de kunne for å heve folkets levestandard. Boliger, ferier gjennom "Kraft dursh Freude", bygging av Volkswagen-bilen, bygging av folkemottageren som en billig radio alle hadde råd til. I tillegg lagde han gunstige avdragsordninger.
"Et Folk - Et Rike - En Leder". Det tyske ordet führer oversettes vanligvis med ordet leder. Når det gjelder Hitler er han gått over i historien som "der Führer" - Føreren. Vi varierer oversettelsen av og til med ordet Leder som er vel så riktig oversettelse og mere i tråd med virkeligheten og Hitlers delegerende lederstil.
"Du må spare 5 mark i uken - hvis du vil kjøre din egen bil". Ingen andre land la så mye til rette som Tyskland under Hitlers ledelse for at vanlige arbeidere skulle kunne delta i velstandsutviklingen. De var beundret over hele verden og et eksempel til etterfølgelse. Også i Norge. Også etter krigen hvor Norge innførte mange av de sosiale tiltakene Hitler gjorde i mellomkrigstiden.
"Seieren følger våre faner".
"Ungdommen tjener Føreren - alle 10-åringer inn i HitlerJugend". Hitler-Tyskland tok godt vare på ungdommen slik at ikke alkohol og dop skulle ta dem. Det lyktes Tyskland med.
"Vekk med gammelt tøy og gamle sko". NSDAP sin hjelpeorganisasjon har innsamling for dem som trengte det.
"Den tyske kunstens dag i 1938".
"Hans skriver at hans divisjon kommer etter.... Psst, Fienden hører også".
"Advarsel spioner - Forsiktig under samtaler".
"Ti". Den trenger ingen forklaring.
"Fronten taler til hjemmene". Generalløytnant og ridderkorsbærer Weissenberger holder taler. Weissenberger hadde tilnavnet "Erobreren av Verdun".
"Hitler bygger opp, Hjelp til - kjøp tyske varer". På grunn av den internasjonale jødedommens totale krig mot Tyskland var Tyskland avskåret fra de internasjonale markedene for penger og råvarer. Det skapte handelsproblemer og stor vareknapphet som Tyskland løste ved såkalt "bartertrade" som vil si varebytte mellom to nasjoner. For eksempel maskiner til Argentina i bytte mot kjøtt og korn.
"Spar gass - for rustningsindustrien". Tyskland var tidlig ute med gassfyrte hjem og er ogå i dag ledende på området.
"Det Stortyske Rikes ledelse 1939". En kunngjøring signert Adolf Hitler.
"Denne hånden leder Riket. Tysk ungdom følger den i rekkene til Hitlerjugend".
"Minnefeiring for Schlageter". Albert Leo Schlageter var en tysk frihetskjemper som deltok i nedslaging av kommunistiske forsøk på å gripe makten og sloss i frikorpsene i Baltikum og Schlesien. Som geriljasoldat mot den franske okkupasjon av Ruhr ble han henrettet av franskmennene i 1923. Deretter ble han martyr og folkehelt.
"Ved enden venter seieren".
"Bygg ungdomsherberger og hjem". Tyskland satset enormt på ungdom og friluftsliv under ledelse av Adolf Hitler. Fremdeles har andre land mye å lære av Tysklands ungdomsherberger. Mens norske reduseres er fremdeles Tysklands levende og mye brukt.
"Forræder". Propaganda er et viktig stridsmiddel. Her kalles de som lytter på fiendens radiosendere for forrædere. Vi har den samme krigen i Norge idag; og det viktigste krigsmiddelet til makteliten som vil utslette det norske folk er medie-propagandaen sin sammen med hjernevasking på skoler og universiteter.
"Folkefest - Kraft gjennom Glede". KdF eller Kraft durch Freude var en forening for alle tyske som tok sikte på å gi lønnsmottagerne en ferie de ellers aldri ville ha fått. De laget også studieringer og masse andre positive aktiviteter. Det hele var en knallsuksess.
"Pst". Det er viktig å holde kjeft og ikke snakke om hemmeligheter. Fienden har spioner overalt.
"SA-tjenesten gir deg kameratskap, utholdenhet og styrke". SA skaffet patriotene frihet til å bruke det offentlige rom. Noe vi kunne trengt i dag også. Sett igang og bygg kameratgrupper.
"Den tyske student kjemper for leder og folk som medlem av det nasjonalsosialistiske tyske studentforbund".
"Bit for bit rev Adolf Hitler i stykker diktatet fra Versailles". Versailles-diktatet var en forbrytelse og ugyldig fordi det var inngått under trussel og tvang om krig. Hitler rettet opp det meste, men rakk ikke alt før den internasjonale jødedommen og deres lakeinasjoner som England og Frankrike startet den europeiske storkrigen 3. september 1939. Senere utvidet av Jew$A til en verdenskrig.
"9. november". Til minne om forsøket på statskupp den 9. november 1923. Plakaten brukte en helt spesiell sovjetisk trykketeknikk.
"Kjør ivei på den tyske Riksautobahnen". Tyskland var under Hitler en foregangsnasjon på de fleste områder. Norge har pr 2006 ennå ikke forstått betydningen av et moderne motorveinett.
"Felttoget i Polen". Reklameplakat om filmen om felttoget.
"Hitler og det nye Tyskland". Et forsøk på å bygge en bro av forståelse mellom Tyskland og Amerika. Jødene hadde desverre for mye makt i Jew$A og blokkerte alle Hitlers tilnærmelser.
"Hva med deg?". Vervingsplakat for organisasjonen Stahlhelm som slåss mot kommunistene og andre forrædere og morderbander.
"Mødre kjemper for barna sine".
"Støtt hjelpearbeidet for mor og barn".
"SA-Mann Brand". Reklameplakat for en film om en SA-mann og hans virke.
"For Frihet og Liv. Folkestormen". Mot slutten av krigen ble de unge og gamle samlet i Folkestormen for å kjempe i byene.
"Luftvern". Verveplakat for luftvernet.
Teksten som fulgte med plakaten: "Kjemp og du kan dø - Men æren din vil leve evig". Valkyrien er Frau Germania som holder skjoldet beskyttende over soldatene. Med korset og Valkyrien trekker tyskerne her en glimrende linje gjennom historien og viser riddernes slektskap med de gamle hedenske Vikinger og Einherjer over til den tyske soldat i den 2. verdenskrig.
Tekst unødvendig.
Nå Folk - Stå opp - og la Stormen bryte løs!