.:Hovedsiden:.

Patriotiske og Identitære Norske Plakater

"For Frihet". Da kommunistene angrep Finland høsten 1939 sto alle land og så på. Alt snakk om nordisk enhet og samhold viste seg å være tomme ord. Forræderpolitikerne viste da sitt sanne ansikt. De eneste som hjalp Finland var Hitler-Tyskland. Under delvis tysk ledelse grep norske frivillige inn i fortsettelseskrigen fra sommeren 1941 sammen med sine finske og tyske brødre for Finlands frihet.
"Bondens yrke - Folkets Styrke, Nasjonal Samling". Valgplakat for Nasjonal Samling. I ettertid kan vi se at Vidkun Quisling og Nasjonal Samling var den siste regjering i Norge som satte det norske folks langsiktige eksistens foran alt annet.
Idretten sto sterkt i Norge under den patriotiske regjeringen til Nasjonal Samling under mottoet: "En sunn sjel i et sunt legeme". Plakaten minner om "Ungdommens vinterleker i Trondheim i mars 1942".
Plakaten minner om hvem Norges virkelige fiende var. Under dødningehodet står valgsproget til den abdiserte "kong" Haakon: "Alt for Norge". Det burde hett. "Alt for Jødekapitalen". Allierte kanoner bombarderer norske byer som står i brann. H'en i ordet Hjelpen er formet som Haakon's initial med 7-tallet i midten.
Vi ser ut på et flott landskap gjennom en "Vikingdør" med et vikingsverd støttet til døren.
Aldri noen gang i moderne tid har noen norsk regjering satset så mye som Nasjonal Samling gjorde under krigen på å aktivere ungdommen med sunne sysler. Her reklameres det for ungdomsleir i Trondheim i 1943. Dagens politikere har noe å lære.
Teksten lyder: "Gjennom kamp og arbeid, mot lysere tider". Vel, det var hva enhver god nordmann håpet, men slik gikk det ikke. Den internasjonale jødedommens to fronter vant krigen og mørket senket seg over Europa.
Plakaten viser en mann som bærer et solkorsflagg mens NSfolk i hirduniform og politiuniformer marsjerer. Sannsynligvis er det livstreet med en kvinne (kanskje en Volve?) i Vikingdrakt forbinder nåtiden med vår stolte fortid.
Selvforklarende.