.:Hovedsiden:.

Røverstaten England

Bildene og tekstene er fra en bok som ble utgitt i Tyskland i 1941 med tittelen "Røverstaten England". Boken inneholdt tekst og åpne plasser hvor man kunne lime inn bildene som fulgte med sigarettpakker. Boken hadde 130 sider med mange bilder hvorav disse er et lite utvalg.

Vår beslutning om å fullføre den krigen England har påtvunget oss til seier klar fra hvert ord og hver handling fra Føreren, fra hver aksjon til den tyske armé, fra hele det tyske folks atferd. Seieren vil føre til den engelske herskerklassens fall og avslutte Englands utbytting av hele verden. Den vil føre til seier for den sosialistiske idé og etablere en ny rettferdig orden i Europa og hele verden.

Dette er bildet på bokens omslag med teksten: "Raubstaat England" eller "Røverstaten England" på norsk.
Bildetittel: "Det stjålne Imperium".
Bildetittel: "Kristendom i praksis". Tekst: "England oppnådde et av sine viktigste mål i Utrecht-avtalen av 1713: Det fikk monopol på slavehandelen til Nord-Amerika. Mens herskerklikken fylte skattkistene sine ble millioner av negre bortført fra hjemlandet sitt på den grusomste måte".
Bildetittel: "England's hevn i India". Tekst: "Dette fotografiet fra 1857 ble publisert i den engelske avisen 'Picture Post' i 1939. Bildet viser metoden som ble brukt til å slå ned Sepoy-opprøret. Et engelsk øyevitne noterte følgende: Henrettelsene ble foretatt rent summarisk uten mulighet for appell". Lederne ble bundet foran kanonmunningene og skutt med kanonkule i korsryggen.
Bildetittel: "Tyske kolonier før den 1. verdenskrig". Forklaring: Kartet viser Tysklands kolonier før 1918. Det var et viktig element i den tyske propagandaen å kreve koloniene tilbakelevert.
Bildetittel: "Bevis på britisk 'menneskelighet'". Tekst: "Denne scenen tegnet av den britiske tegneren Hodgskin ble trykt i magasinet Graphic den 12. februar 1916. Den viser det engelske dampskipet'King David' som forlater mannskapet på det tyske luftskipet L19 uten å gi hjelp. Redaktøren skriver til bildet at han håper 'babymorderne' (altså tyskerne) får den skjebnen de fortjener. Den britiske torpederingen av 'Athenia', sjørøveriet av 'Altmark', bombingen av sivile byer og utallige andre krigsforbrytelser beviser at englenderne ikke hadde forandret seg gjennom århundredene".
Bildetittel: "Den tyske kirkegården i Waterberg". Forklaring: En gravplass i en tidligere tysk koloni i Afrika for ofrene for britisk aggresjon.
Bildetittel: "Bygget av Tyskland - stjålet av England". Tekst: "Dette var regjeringsbygget i Windhoek i den tyske kolonien Sørvest-Afrika. Utallige brev til Tyskland fra de innfødte gjør det klart hva de mener: Tusener og atter tusener venter på den dagen da Tyskland igjen vil vende tilbake til sine barn".
Bildetittel: "Britisk fred i 'det hellige land'". Tekst: "England har svart på frigjøringsbevegelsen med å sprenge hele bydeler i Palestina i luften, men kan ikke knuse den".