.:Vigrid Forsiden:.

Jyllandspostens Muhammed karikaturer

30. september 2005 slo den zionistiske, jødedyrkende danske avisen Jyllandsposten til mot verdens muslimer med å trykke 12 karikaturer av Islams profet Muhammed i avisen sin over en helside. Uansett hva Jyllandspostens redaktør sier så kan ikke trykkingen sees på som annet enn et ledd i den pågående totale zionistiske terrorkrigen mot Islam.

Dette er siden i Jyllandsposten med karikaturtegningene av Muhammed. En ren zionistisk kamphandling som ledd i terrorkrigen det zionistiske Imperiet fører på globalt plan.

Ansvarlig for trykkingen i Jyllandsposten var Flemming Rose som ofte var i Jew$A hvor han hadde nær kontakt med kjente og knallharde zionister i NeoCon-kretsene. Blant dem Daniel Pipes som det velrenommerte nettstedet Voltairenet gjorde til hjerter tre i sin kortstokk over de 52 farligste krigshisserne i Jew$A.

Flemming Rose ble påstått å være født inn i en jødisk-ukrainsk familie. Denne opplysningen ble raskt fjernet fra Wikipedia. Trykkingen av karikaturene skjedde like etter at Hamas vant valget i Palestina. Rose's jødiske røtter synes sannsynlig også på bakgrunn av navnet og at han er gått i dekning i det jødiske kraftsenteret Miami i Florida.
Daniel Pipes er en av de toneangivende jødene som kalles NeoCons. Dette miljøet står bak konseptet om "The American Century" hvor krig inntil det zionistiske Imperiet er alene om verdensmakten er sentralt.

Her har vi så de 12 karikaturene av Muhammed i samme rekkefølge de er presentert av Jyllandsposten:

Intetsigende tegning av Bob Katzenelson.
Peder Bundgaard kombinerer den islamske grønne halvmåne med skjegg og turban og en stjerne som høyre øye. Egentlig en nøytral tegning.
Kurt Wesergaard har levert det hardeste bidraget. Denne tegningen er full av krutt, både bokstavelig og billedlig, og måtte føre til reaksjoner. Noe annet ville vært rart i en del av verden hvor religion fremdeles tas på alvor. Westergaard har ført i pennen en oppfatning som mange her i vesten har av Islam. Men vi skal ikke glemme at det er det zionistiske Imperiet som fører krig mot Islam i de islamske land. Det kommer selvsagt ikke fram i vår zionistiske og jødestyrte massemedia.
Denne tegningen av Poul Erik Poulsen er meningsløs som satire eller karikatur og viser vel heller at tegneren ikke torte si nei til oppfordringen.
Denne tegningen av Annette Carlsen er svært negativt og fornærmende. Muhammed fremstilles som en forbryter på en såkalt "line-up".
Denne tegningen trekker fram Islams dragning mot jomfruer og viser Muhammed som stopper køen som skal inn i den islamske himmel med ordene "Stopp, stopp. Vi har sluppet opp for jomfruer". Etter vestlig oppfatning en harmløs og uskyldig satire.
Erik Abild Sørensen har laget en stygg satire basert på en typisk vestlig vrangforestilling og fordom om Islam som kvinneundetrykkende både kjønnslig og ellers. Teksten lyder på dansk: "Profet! Med kuk og knald i låget; som holder kvinner under åget".
Muhammed fremstilles som en fanatisk kriger med trukket sverd flankert av to tildekkete kvinner med redde, vidåpne øyne. Ikke akkurat respekt for Islams profet.
Claus Seidel tegner Muhammed som en sliten, sidrumpa gjeter med et pakkesel på slep. Fornærmende for en krigerprofet og passer bedre som en karikatur av Jesus.
Her er Muhammed tegnet som en islamsk skolegutt som er innvandret til Danmark og går i klasse 7a på Valby skole.
Muhammed leser Jyllandsposten med karikaturene av seg og sier til de to forbannete krigerne bak seg: "Rolig venner; når alt kommer til alt er det jo bare en tegning lavet av en vantro sønderjyde". Tegnet av Franz Fochsel.
Arne Sørenesen sitter her og tegner Muhammed. Selve ansiktet til Muhammed er helt nøytralt mens stillingen til tegneren viser frykt for hva han gjør. En frykt som i ettertid viste seg å være begrunnet. Noe som i den vestlige verden er uforståelig i dag.