.:Hovedsiden:.

Den Evige Jøde

Dette er 8 av i alt 265 fotografier i boken med navn "Den Evige Jøde" som det nasjonalsosialistiske partiet utga i 1937. Hele boken består av bilder med korte beskrivende tekster til. Bildene viser jødene slik de var og hvorfor de ikke passet inn i det tyske samfunnet og tyskerne derfor ville hjelpe dem til å få sitt eget land hvor de kunne være seg selv uten å ødelegge for andre.

Tittel: Der Ewige Jude utgitt i München av Zentralverlag der NSDAP ved Franz Eher i 1937.

Bildetekst: "Omslaget på boken viser "den internasjonale jøden slik han presenterer seg selv for verden sett gjennom datidens tyske øyne: Under armen holder han Russland merket med kommunistsymbolet hammer og sigd. I venstre hånd holder han en pisk mens han i den åpne høyre hånden holder noen blodige gullmynter. Sett med dagens patriotiske øyne har intet forandret seg siden den gang.
Bildetekst: "Østjødene bosetter seg i egne bydeler.... Hva filosofen Kant kalte en nasjon av svindlere strømmer til det lovete land: Tyskland". Avisene rapporterer om jødenes sluhet og kriminalitet. Like forbausende er den tyske befolkningens tålmodighet med dem.
Bildetekst: "I Europas hovedsteder. I Berlin har jødene valgt Grenadier og Dragoner gatene som sin Ghetto. Bare høyden på husene atskiller Ghettoen fra hans østlige levevis. Det er de samme ufyselige skapningene og den samme vonde lukten og haugene av skitt".
Bildetekst: ""Grenadier gaten. I denne jødiske ghettoen i Berlin føler en tysker seg som i fiendeland. Han blir omringet, overvåket og forfulgt. Her avdekker politiet en kriminell og politisk rugekasse av giftige basiller".
Bildetekst: ""Neanderthaler kunst. I statuer mere enn i malerkunsten viser jøden sin mangel på smak. Jøden Jacob Epstein-London ser tankefullt på sin statue han kaller Fødsel".
Bildetekst: "Charlie Chaplin og Jackie Coogan. Den galiciske jøden Charlie Chaplin, hans mor var jødinne født Thornstein) emigrerte til Amerika. Sammen med Jackie Coogan, som også var jøde født Jacob Cohen, portretterte de jøden som fattig, men nobel". I tillegg skapte Chaplin anti-hvite hatfilmer som Diktatoren hvor det piskes til hat mot Tyskland og "Moderne tider" hvor anti-jøden Henry Ford får gjennomgå.
Bildetekst: "Jøden i sitt rette element: Sammen med negre i en nattklubb i Paris".
En enkel statistikk som viser jødenes enorme innflytelse i tysk næringsliv. Først skapte jødene finasielt kaos gjennom Versailles-diktatet og inflasjon for deretter å kjøpe opp tyske virksomheter med utenlandsk valuta. Akkurat slik de internasjonale jødene gjorde i Øst-Europa da kommunismen falt.