.:Vigrid Forsiden:.

88 Forskrifter av David Lane

Helt til den hvite rasen innser at det finnes kun én eneste kilde hvor vi kan finne evigvarende sannhet, vil det aldri kunne bli varig fred eller stabilitet på denne jorden.

I de udiskutable naturlovene finner vi nøklene til liv, orden og forståelse. Budskap fra mennesker, også de som anses for å være ”annenhånds” er grunnlag for oversettelser, voka-bulære tillegg, fratrekk og fordreining av feilbarlige dødelige. Derfor må tekster og påvirkninger, gamle eller nye, filtreres for å se om de er i overensstemmelse med naturlovene.

Jordens hvite mennesker må alle forstå at de er alle, i lik grad, underkastet de jernharde naturlovene, akkurat som alle andre levende vesener i Universet, ellers vil de ikke sikre seg fred, trygghet eller sin egen eksistens.

Verden står i flammer fordi raser, under-raser, nasjoner og kulturer blir tvunget til å bryte sine naturpålagte instinkter som beskytter dem. Mange mennesker med god vilje, men lite forståelse, slåss mot symptomer som er resultat av ulydighet overfor naturlovene. Det er i menneskets natur å innta trangsynte og ”bondske” holdninger basert på det nærmeste miljø, nåtidens omstendigheter og betingede dogmer. Dette blir oppmuntret av en mektig og hensynsløs jødisk maktgruppe (stamme) som har kontrollert verdens forhold i flerfoldige århundrer ved hensynsløst å pervertere og utnytte menneskets mest grunnleggende instinkter.

Konflikter blant og mellom de uopplyste fungerer som deres ”maske” og ”skjold”. En dypere forståelse for de grunnleggende lovene er nødvendig for å styre menneskers handling hvis vi vil redde vår rase og jordens sivilisasjon fra dens skruppelløse bødler.

Disse 88 forskriftene skal ikke fungere som et detaljert system for å styre en stat, men som retningslinjer. Når de blir forstått vil de tjene til å bevare et folk som raserene sunne individer og som en samlet og sterk nasjon:

1. Enhver religion eller lære som undergraver Universets naturlover er falsk.

2. Uansetts folks oppfatning av Gud, eller Gudene, eller drivkraften bak Universet, kan de knapt benekte at naturkreftene er skapt av en urkraft, og derfor er denne ”kraftens” intensjon.

3. Gud og religion er fjerne, atskilte og ofte konfliktskapende forestillinger. Naturen utgjør det guddommelige plan, ettersom den naturlige verden er skapt av kraften eller intelligensen som mennesket kaller Gud. Religion er skapt av dødelige og det er derfor forutbestemt at den kan feile. Religion kan bevare eller utslette et folk. Dette er avhengig av hvordan den er oppbygget av sine skapere, dens talsmenns motiver og dens historiske fremstilling.

4. Den sanneste form for bønn oppnår en med naturen som alter. Den utføres ikke ved stemmebruk. Gå til et ensomt sted, hvis mulig en fjeltopp, på en klar natt med stjernedekket himmel og tenk på hvor majestetisk og ordnet det er i det uendelige makrokosmos. Tenk så på alt det innviklede i det tilsvarende uendelige mikrokosmos. Forstå videre at du på den ene side er uendelig langt unna å fatte selv størrelsen på de to universer, og på den andre side at du er verdifull langt forbi fatte-evne som et ledd i den skjebnelenken du tilhører som et individ i den hvite rase. Da kan du begynne å forstå hvordan ære og jeg’et kan eksistere sammen med respekt og ærefrykt. Der ute i stjernenatten finner du harmoni med naturen. Og med harmoni kommer styrke, ro og indre sikkerhet.

5. Den verdslige makts systemer beskytter og støtter religioner som lærer oss om et liv etter døden. Som en følge av dette lærer de oss å vike bort fra det som beskytter oss fra ”rovdyrene” i dette livet.

6. Historien, både den verdslige og religiøse, er en fabel skapt av egoisme og svik, og er bekjentgjort av de som tjener noe på den.

7. Religion i den mest gunstige form er et folk og dets kulturs symbolikk. En fler-raslig religion utsletter følelsen av unikhet, eksklusivitet og verdi som er nødvendig for rasens overlevelse.

8. Det man kaller ”overnaturlig” er intet annet enn det naturlige vi ennå ikke har oppdaget eller forstått.

9. Når det hyppig oppstår lover som innskrenker friheten er dette et tegn på og forholdsmessig det samme som, åndelig sykdom innenfor en nasjon.

10. Hvis en nasjon er helt blottet for åndelig helse og moralsk karakter, vil en regjering ledet av prinsippløse mennesker fylle dette tomrommet. Derfor blomstrer friheten når moralen er høy og tyranni blomstrer når moralen er på vei ned.

11. Sannheten krever lite forklaring. Derfor må en være vár overfor vidløftige doktriner. De store prinsippene avsløres i kortfattethet.

12. Sannheten frykter ikke undersøkelser.

13. Ubegrunnet tro er en fallgruve. Et folk som ikke nøye sjekker en tros gyldighet og hva troen gir dem vil lide eller forsvinne.

14. I samspill med naturlovene er ingen ting mer riktig enn å bevare ens egen rase.

15. Ingen motivering er sterkere enn den overbevisning man har når man er sikker i sin sak.

16. Forstandighet er et tegn på et sunt folk. I en syk og døende nasjon, sivilisasjon, kultur eller rase blir det vesentlige byttet ut med fremtreden.

17. Evnen til å skjelne ting innebærer også evnen til å se forskjell på tro og bevist sannhet.

18. Det eksisterer ingen rettigheter eller privilegier når man er underlagt naturlovene. Antilopen som jages og felles av løven har ingen rett til liv. Men en frisk antilope kan beholde livet dersom den følger de naturpålagte instinktene som vaktsomhet og flukt. Likeledes har mennesker ikke noen rett til liv, frihet og glede. Disse tilstandene kan anskaffes av en selv, ens familie, ens stamme eller av ens forfedre, men de er allikevel anskaffet og ikke rettigheter. Videre kan verdien av disse kun opprettholdes dersom man er vaktsom og følger naturlovene.

19. Et folk som ikke kjenner til sin egen unikhet og verdi vil forsvinne.

20. Den hvite rasen har lidd under invasjoner fra Afrika og Asia i tusenvis av år. Et eksempel er Attilla som med sine asiatiske tyrk-mongolere invaderte Europa på 400-tallet og voldtok, plyndret og drepte fra Alpene til de Baltiske stater og det Kaspiske hav. Dette gjorde også mongolene styrt av Djengis Khan 800 år senere. (Merk deg forøvrig at de amerikanske indianerne ikke er ”innfødte amerikanere”, de er mongoler av rase.) I år 700, hundrevis av år før negrene ble innført til Amerika, invaderte og okkuperte folkeslag av blandingsrase fra de Nord-Afrikanske slettene land som Portugal, Spania og deler av Frankrike. Så forsøket på å dynge ned den hvite rase med skyldfølelse som sivilisasjonens bødler er ugyldig sett i sammenheng med historien og det faktum at naturlovene ikke tillater at rasene blandes. Faktum er at alle rasene i stor grad har tjent på den Ariske rasens geniale kreativitet.

21. Et folk som tillater mennesker av en annen rase å leve sammen med dem vil forsvinne, fordi det uunngåelige resultatet av å integrere flere raser er en raseblanding som ødelegger rasenes karakteristiske trekk og eksistens. Tvunget raseblanding er et bevisst og ondsinnet folkemord, spesielt på den hvite rasen som nå er en liten minoritet på verdens basis (7%).

22. Til syvende og sist blir ikke en rase eller en art dømt overlegen eller underlegen på grunnlag av hva den har oppnådd, men dens vilje og evne til å overleve.

23. Politiske, økonomiske og religiøse systemer kan brytes ned og bygges opp igjen, men dersom en rase dør ut er det endelig.

24. Ingen menneskerase kan fortsette å leve i det uendelige dersom den ikke har territorielle områder hvor den alene kan formere seg, beskytte seg og fremheve seg selv.

25. Et folk uten en egen kultur som helt og holdent er deres vil forsvinne.

26. Naturen har opprettet en viss antipati mellom rasene og artene for å bevare hver enkelt og sikre den enkeltes eksistens. Brudd på de territorielle grensene som skal opprettholde antipatien fører til konflikt eller bastardisering.

27. Det er ikke konstruktivt å hate de som er av annen rase eller blandingsrase, men segregasjon er nødvendig for å sikre at ens egen rase overlever. Man må allikevel oppriktig hate de av ens egen rase som ønsker å svike sine egne og sin egen nasjon. Man må også oppriktig hate de eller det som ødelegger ens eget folk, kultur eller den raselige eksklusiviteten innenfor ens eget territorium.

28. Blandingsrase-konseptet eller bastardisering bryter alle naturlovene for bevaring av artene.

29. ”Likhets”-konseptet er en erklært løgn ut fra alle bevis fra naturen. Det er en søken etter den laveste fellesnevner og det vil bryte ned enhver overlegen rase, nasjon eller kultur. For å få en arbeidshest til å løpe like fort som en veddeløpshest må du først gjøre veddeløpshesten til krøpling, likeledes må du for å få løpshesten til å dra like tungt som arbeidshesten, gjøre krøpling av arbeidshesten. Uansett resulterer det i at en ødelegger den enkelte artens spesielle fortrinn og egenskaper.

30. Instinktene for å bevare rasene og artene er tildelt oss av naturen.

31. Instinktene er naturens perfekte måte å bevare hver rase og art på. Den menneskelige svakheten som gjør at vi prøver å tilfredsstille oss selv må ikke få lov til å overkjøre disse instinktene.

32. Raseblanding har alltid vært den største trusselen mot den Ariske rasens eksistens.

33. Samkvem på tvers av rasene er naturstridig og derfor selvmordersk. Hvis en ulv skulle redde et lam fra en løve ville den dødd. I dag ser vi den hvite mann så neddynget av skatter at han ikke har råd til å få barn. Skattene man får inn blir brukt til å bistå fostringen av millioner med ikke-hvite hvorav mange av disse ønsker å ha hvite kvinner som sine partnere. Som du ser er mennesket underlagt alle naturlovene. Dette har ingen ting å gjøre med moral, hat, godt eller ondt. Naturen ser ikke noe godt eller ondt i at en rase utrydder en annen for å sikre sin egen eksistens. Hvis løven spiser lammet er det godt for løven og ille for lammet, men dersom lammet unnslipper og løven sulter i hjel er det godt for lammet og ille for løven. Altså er den samme hendelsen både god og ond. Godt og ille er altså relative menneskelige vurderinger fordi det ikke eksisterer noen motsetninger i naturen.

34. Instinktet for seksuelt samhold er en del av naturens perfekte system for bevaring artene. Det begynner tidlig i livet og varer til sent i livet. Dette må ikke undertrykkes. Dets formål er å reprodusere sin egen rase. Ingenting må komme i veien for denne evige fornyelsen. Forstå at i tusenvis av år bar kvinnene barn i tidligere alder enn nå. I dag undertrykkes disse naturlige instinktene av fremmede krefter ledet av jødiske makt- og påvirkningsgrupper som styrer de hvite land mot total ødeleggelse. Lær bort ansvar, men ha også forståelse. En rases liv kommer fra dens kvinners liv. Den som skal dømme må først forstå hva som er sunt og riktig.

35. Homoseksualitet er en forbrytelse mot naturen. Naturen har vist at all form for seksuell aktivitet skal kunne ende i svangerskap som igjen fører til bevaring av rasen. Den overstrømmende mannlige kjønnsdriften må rettes mot å ha kvinner, samt å passe på sine egne territorier og utvikle den makt som er nødvendig for å holde på sine kvinner og sitt territorium.

36. Pornografi nedverdiger alle som deltar i den. En vakker, naken kvinne er kunst, men plasserer du et kamera mellom bena hennes for å utforske de intime områdene er det pornografi.

37. Den rasen, hvis menn ikke vil kjempe til døden for å få ha sine egne kvinner i fred, vil forsvinne. Enhver hvit mann med sunne instinkter føler avsky når han ser en kvinne av sin egen rase sammen med en mann av en annen rase. De jødiske kreftene som i dag styrer media og handel i den hvite manns verden lærer oss at dette er feil og skammelig. De kaller det ”rasisme”. Som andre ”ismer” som for eksempel ”nasjonalisme”. Det betyr som kjent å fremheve ens egen nasjon og ”rasisme” betyr å fremheve og beskytte ens egen rase. Det er kanskje det ordet som er mest fylt med stolthet. Enhver person som ikke følger dette instinktet er ”anti-natur”.

38. I en syk og døende nasjon, kultur eller sivilisasjon vil politiske meninger og tradisjonelle verdier bli puttet i samme bås og forfulgt som forferdelige forbrytelser av statsansatte torturister, forkledd i falsk patriotisme.

39. Et folk uten kjennskap til sin egen historie vil skjende nåtiden og ødelegge fremtiden.

40. Et folk må ære, over alt på jorden, de som har gitt livet eller friheten for folket.

41. Folket, eller medlemmene av rasen, er nasjonen. Lojalitet til rasen må alltid gå ut over geografiske eller nasjonale grenser. Hvis dette blir lært og forstått vil det gjøre ende på broderlige kriger. Kriger må ikke utkjempes til fordel for en annen rase.

42. Nasjonenes ledere er ikke herskere, de er tjenere og beskyttere. De skal ikke styre for personlig vinning. Velg derfor bare ledere som ikke har noen overdreven trang til materielle ting.

43. Velg og inspiser dine ledere, også kalt voktere, fordi de som til enhver tid ønsker å begrense statens makt er godhjertet og har god samvittighet. De derimot som ønsker å øke statens makt på bekostning av dens innbyggere er i bunn og grunn tyranner.

44. Ingen regjering kan gi noe til en uten først å ha tatt det fra noen annen. En regjering kan, av natur, lovlig ta det de vil. En regjering med begrensninger er nødvendig for å sikre en stat og internasjonal orden. Noe annet vil virke destruktivt på friheten.

45. En stats grunnleggende lover, nemlig en stats grunnlov, må ikke kunne endres med mindre alle eksisterende parter i staten er enige om en endring. Skulle ikke dette skje blir dørene åpnet for den farligste form for styre; nemlig demokrati.

46. I et demokrati har de som kontrollerer media, og dermed sinnene til velgerne en makt som hverken konger eller diktatorer har vært i stand til å drømme om.

47. Den enkleste måten å beskrive et demokrati er slik: Tre mennesker danner regjering, og hver av dem har en stemme. Så stemmer to av dem for å kunne stjele den tredjes rikdom.

48. De siste etappene i et demokrati er preget av krig med omverdenen fordi det konkursrammede systemet forsøker å redde seg selv ved å plyndre andre stater.

49. I et demokrati er det som er lovlig ofte moralsk feil, og det som er moralsk riktig er ofte ulovlig.

50. Et demokrati er alltid etterfulgt av en sterk leder…… noen kaller ham diktator. Det er den eneste måten å gjenopprette ordenen etter kaoset som oppstår etter et demokrati. Velg din leder med omhu! Han må være en beskytter i hjertet. Han må være en som har vist at hans eneste mål i livet er å beskytte folket. Hans endelige mål må være å gjenopprette den loven som bygger på de perfekte naturlovene. Velg ham ikke basert på hva han har sagt. Velg en som har ofret alt i tyranniets åsyn. Velg en som har holdt ut og vært standhaftig. Det er det eneste sikre beviset på hans respektabilitet og motiver.

51. Et maktsystem vil gjøre hva som helst, uansett hvor brutalt og korrupt, for å beskytte seg selv.

52. Et tyranni kan ikke fjernes med noe annet en vold.

53. De som sviker utfører sviket skjult av proklamasjoner om patriotisme.

54. Propaganda utgjør en stor del av alle maktsystemer, både verdslige og religiøse. Falsk propaganda utgjør en stor del av samvittighetsløse maktsystemer. Alle maktsystemer strever med å overbevise sine undersåtter om at systemet er godsinnet, rettferdig, vel verdt å tjene så vel som verdig å bevare og beskytte. Jo mer bombastisk propaganda som fremlegges desto mer mistenksom burde man være om dens troverdighet.

55. Politisk makt, i den endelige analysen av et demokrati eller flerkulturelt miljø, er skapt og bevart kun ved bruk av offentlig hjernevasking og vold.

56. Et maktsystem, verdslig eller religiøst, som tar i bruk omfattende påberop av patriotisme, eller som trenger vidløftighet og retorikk for å sikre sin eksistens, skjuler tyranni.

57. Propaganda er et legalt og nødvendig våpen i enhver kamp. Elementene som gjør propagandaen suksessfull er: enkelhet, følelser, repetisjon og kortfattethet. Man må også huske at menneskene tror på det de vil tro på, og siden de vil tro på det de tjener på, må propagandaen være laget slik at den treffer de rette punktene på de som den rettes mot.

58. Tyrannier lærer menneskene hva de skal tenke, frie mennesker lærer å tenke selv.

59. Vær varsom overfor personer som øker velstanden sin med ord. Vær ekstra varsom overfor jurister og prester som fornekter naturlovene.

60. Patrioten, som blir ledet ned i inkvisisjonens fangekjellere eller til bøddelens øks, vil bli dømt mest høylydt av sine tidligere venner og allierte. Dette fordi de selv ønsker å unnslippe den samme skjebnen.

61. Fredens fagre gudinne lever kun trygt under den beredte krigsguds vinger.

62. En nasjons grunnleggende lover må med umiskjennelig og ugjenkallelig spesifikasjon fastsette homogeniteten av den rasen eller kulturen den skulle sikre velferden for og at nasjonens eksistens for alltid kun er for den spesifiserte gruppe.

63. Den rasen eller kulturen som lar utenforstående kontrollere noen av de følgende, vil forsvinne:

1)Informasjonsorgan
2)Utdanningsinstitusjoner
3)Religiøse institusjoner
4)Politiske embeter
5)Trykking av penger
6)Juridiske institusjoner
7)Kulturelle institusjoner
8)Det finansielle

64. Rettferdige lover krever liten forklaring. Deres mening er ugjenkallelig i enkelhet og spesifikasjon.

65. Menneskets følelser er lettere å treffe med det talte ord fremfor det skrevne. Det er derfor tyranniet vil reagere mer voldelig mot samlinger enn mot bøker eller flygeblad.

66. En nasjons grunnleggende lov, eller noen annen lov, er bare så relevant som viljen eller makten som skal håndheve den.

67. Et ubevæpnet eller ikke-militant folk vil bli gjort til slaver.

68. Noen sier at pennen er mektigere enn sverdet. Muligens er det slik, men ordet er ingen ting uten sverdet.

69. Et tyranni blir bygget steg for steg og blir holdt skjult av edle ord.

70. Forskjellen på en terrorist og en patriot er kontrollen av pressen.

71. Bedømmelsen av beskyttere og ledere må være i samsvar med naturlovene og valgt med fornuft.

72. Materialisme er ødeleggende. En nasjons voktere må til enhver tid advare mot og kjempe mot materialistiske tendenser innenfor nasjonen. Anskaffelse av rikdom og eiendom for å sikre seg og sin familie er rett og riktig dersom det er anskaffet på hederlig vis. Utnytting, spesielt gjennom åger, er destruktivt mot enhver nasjon.

73. Materialisme får menneskene til å søke kunstig status gjennom rikdom eller eiendom. Ekte sosial status oppnås gjennom å gjøre gode gjerninger mot familien, rasen og nasjonen.

74. Materialisme leder til slutt kun til påfallende og unødvendig forbruk som direkte fører til ødeleggelser av både naturen og miljøet. Dette er unaturlig og nasjonens beskyttere må helt og holdent være fri for materialistiske tendenser.

75. En kjøpmanns hovedoppgave er å bistå med muligheter for kjøp og salg av nødvendigheter. Han skal ikke tolereres dersom han promoterer salg av unødvendigheter og materialisme.

76. Den eneste legale bruken av penger er dersom de brukes som bytteartikkel og dersom de brukes for å symbolisere en vares fysiske verdi. All annen bruk som å påvirke sosiale forhold, spekulasjon, inflasjon og spesielt åger er ulovlig. Åger (renter), uansett grad, er en forbrytelse som ikke kan tolereres.

77. En nasjon med et aristokrati bygget på penger, jurister eller kjøpmenn vil ende opp som et tyranni.

78. Den enkleste måten å forklare et rentebasert bankvesen på er slik: bankvesenet krever nasjonens eiendom som gjeldssikkerhet for lånet. På grunn av renter ender de opp med å skylde mer enn de lånte og som følge kan bankvesenet overta nasjonen.

79. Åger (renter), inflasjon og undertrykkende beskatning er tyveri ved bedrag og ødelegger moralen i en nasjon.

80. Rikdom opptjent uten offer eller ærlig arbeid vil som oftest bli misbrukt.

81. Ingenting i naturen er statisk, enten vil livskraften utvikle seg og vokse, eller det vil forfalle og dø.

82. Respekt må fortjenes, det kan ikke kreves eller forventes at det skal være der.

83. Hold deg unna dårlige og irriterende personer, for etter hvert vil du selv bli som dem.

84. Selvdisiplin er tegn på en stor person.

85. Et annet tegn på en stor person er en positiv holdning i motgang.

86. En idiot dømmer andre etter deres utsagn. En klok person dømmer andre etter handlinger og hva de har oppnådd.

87. I våre samkvem og gjensidige handlinger er det, som i alle naturlovene, til hver handling en mothandling. Det vi sår må vi høste, og dersom det ikke blir vi som høster vil noen andre det.

88. Følgende er sikre tegn på en syk og døende nasjon. Skulle du oppdage noen av de kan du være sikker på at dine beskyttere begår svik:

1) Blanding og ødeleggelse av den grunnleggende rasen
2) Ødeleggelse av familieenheter
3) Undertrykkende beskatning
4) Korrupsjon blant lovens håndhevere
5) Terror og undertrykking av de som advarer mot nasjonens feil
6) Umoral, narkotika, fyll osv.
7) Spedbarnsdrap (nå kalt abort)
8) Ødeleggelse av valutaen (inflasjon eller åger)
9) Folk av annen rase og / eller fremmed kultur
10) Materialisme
11) Kriger utenfor landets grenser
12) Beskyttere (ledere) som søker rikdom og heder
13) Homoseksualitet
14) Religion som ikke er basert på naturlovene.

Vi i Vigrid ser på David Lane som et av våre største religiøse overhoder og hyller ham som frihetskjemper og helt i kampen for å stoppe Holocaustet på den Hvite Rase. David Lane døde den 28. mai 2007 i et fengsel i Jew$A.