.:Vigrid Forsiden:.

Kreativisme - De 5 Grunnleggende Trossetninger

Fra ”The Little White Book” har vi hentet ”De fem grunnleggende trossetninger” for oss Kreativister/Åsatroere/Wotanister/Odinister. Boken er i lommeformat og er utgitt av ”World Church Of The Creator” (Kreativistkirken).

Oversettelsen er fri. Kombinasjonen med Wotanisme er gjort av redaktøren siden kreativisme kan sees på som en integrert del av grunnlaget for Åsatro/Wotanisme/Odinisme.

For å bli husket og repetert som et hellig religiøst rituale av hver Kreativist/Wotanist/Åsatroer/Odinist fem ganger daglig.

Basert på naturlovene, historie, logikk og sunn fornuft, tror vi Kreativister/Wotanister/Åsatroere/Odinister på:

1. Vi er overbevist om at vår rase er vår religion.

2. Vi er overbevist om at den hvite rase er naturens flotteste skapning.

3. Vi er overbevist om at lojaliteten til den hvite rase er den mest verdifulle egenskap vi har, mens raseforræderi er den verste av alle synder på denne jord.

4. Vi er overbevist om at det som er godt for den hvite rase er den høyeste gjerning man kan utføre og det som er galt for den hvite rase er den verste forbrytelse

5. Vi er overbevist om at full hengivenhet til den eneste, sanne og revolusjonære rasebevisste hvite religion –Åsatro/Kreativisme/Wotanisme/Odinisme- er den eneste velsignelse for den hvite rase.

For oppfyllelse av disse religiøse overbevisningene sverger vi Åsatroere/Odinister/Kreativister/Wotanister våre liv for alltid; vår hellige ære og vår totale religiøse overbevisning.

RAHOWA! Total Hvit Seier!!