.:Vigrid Forsiden:.

De 16 Forskrifter for Kreativister:
Hentet fra ”The Little White Book” - Forskriftene gjelder for alle rasebevisste hvite.

1. Det er en uforbeholden plikt og et hellig ansvar for hver generasjon å sikre den hvite rases eksistens til enhver tid.

2. Vær fruktbar og voks i antall. Gjør din del for å befolke denne verden med dine egne hvite barn. Det er vårt hellige mål å befolke alle landområder på denne planeten kun med hvite mennesker.

3. Husk at de fargede raser er våre dødelige fiender, og den farligste av dem alle er den jødiske rase. Det er vårt direkte mål å ubøyelig utvide den hvite rase og for bestandig å minske våre fiender.

4. Det veiledende prinsipp for alle dine handlinger skal være: Hva er best for den hvite rase?

5. Du skal holde den hvite rase ren. Forurensing av den hvite rase er en avskyelig forbrytelse mot Naturen og mot vår egen rase.

6. Din første lojalitet tilhører den hvite rase.

7. Vis fortrinnsberettiget behandling i forretningsforhandlinger med medlemmer av din egen rase. Avbryt alle forretninger med jøder så fort som mulig. Ansett ikke negere eller andre fargede. Ha kun sosialt samvær med medlemmer av den hvite rase.

8. Ødelegg og bannlys all jødisk tenkning og påvirkning fra samfunnet. Arbeid hardt for å føre frem en hvit verden så fort som mulig.

9. Arbeid og skaperevne er vår begavelse. Vi anser arbeid som en edel beskjeftigelse og vår villighet til å yte en velsignelse for vår rase.

10. Avgjør i din tidlige ungdom at du i løpet av din levetid i hvert fall skal gjøre ett varig bidrag for den hvite rase.

11. Oppretthold din rases ære til enhver tid.

12. Det er vår plikt og vår rettighet å fremme Naturens orden ved å kjempe for og videreutvikle og forbedre vår egen rase i fremtidige generasjoner.

13. Du skal ære, respektere, forsvare og prise den hellige familieenhet og holde den Ukrenkelig hellig. Den er det nåværende ledd i den lange gylne lenke av den hvite rase.

1. Gjennom hele ditt liv skal du trofast opprettholde vår hellige tro på Blod, Jord og Ære. Praktiser det flittig, for det er kjernen i vår tro.

2. Som et stolt medlem av den Hvite Rase skal du tenke og opptre positivt, være tapper, full av selvtillit og stridbar. Utnytt konstruktivt din kreative evne.

3. Vi, rasebevisste medlemmer av den Hvite Rase, er skjebnebestemt til å vinne tilbake fullstendig og betingelsesløs kontroll over vår egen fremtid og skjebne.

RAHOWA! Total Hvit Seier!!