.:Vigrid Forsiden:.

De 12 stegene til rasemessig bevissthet

Vi:

1. innrømmer at vi er medlemmer av den Hvite Rase – at å ikke tilhøre en rase er et bedragersk konsept.

2. forstår at ved å jobbe sammen med andre av vår egen Rase, kan vi skape et trygt samfunn å bevare, og å bedre vår egen eksistens.

3. bestemmer oss for å bevare og gjøre vår egen Rase like viktig som vår viktigste prioritering; nemlig familien.

4. gjør en undersøkende og fryktløs granskning av vårt samfunn og regjerings aktiviteter angående vår rase.

5. finner ut akkurat hvor samfunnet og regjeringen har sviktet eller til og med angriper vår Rase.

6. er fullstendig beredt på å gjøre det som trengs for å rette opp de sosiale og statlige feil og angrep mot vår Rase og dens fremtid.

7. gir våre liv til oppgaven å rette opp de feil som er begått mot vår Rase i vårt eget land og ellers i verden.

8. kartlegger de tingene som kan anses som angrep eller en fare for bevaringen av Rasen, vår Rases status i våre egne land og vår Rases generelle velferd.

9. sørger for gjennomføringen av punktene i steg 8.

10. fortsetter å kartlegge og identifisere alle de ting i samfunnet som er skadelig for vår Rase, og tar initiativet til å rette dem opp.

11. søker gjennom daglig ettertanke og studier av hendelser i verden, og blir oppmerksomme på hva vårt folk trenger for å overleve og de mest effektive måtene å forbedre deres livsvilkår.

12. bringer dette budskapet til andre rasefrender ved å bruke våre individuelle ferdigheter til å tenne en gnist i vårt folk, for først å sikre Rasens eksistens og så forhøye folkets generelle velferd.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!