.:Hovedsiden:.

Til ære for en av våre fremste Frihetskjempere - Dr. William Pierce


White Race SuicidePierce om vår rases Selvmord

Dr. William Pierce var den fremste forkjemperen i vår rases eksistenskamp i rundt tredve år til det jordiske livet hans ble avsluttet for litt over ti år siden. Han var utrettelig og særlig radiotalene hans ble fulgt av mange. I denne videoen tar han for seg vår rases selvmord.

Vil du gjøre noe med det treffer du meg på Facebook:)


Talmudic JudaismDr. Pierce om Jødedommen

Dr. William Pierce gjennomgår jødedommen basert på dens to bøker, Torah og Talmud og gir oss eksempler på ondskapen og dens parasittiske karakter. Han kommer også inn på kristendommen som trojansk hest for jødedommen, men her går han ikke langt nok.

Det som dr. Pierce kunne lagt til var at den dødelige jødedommen har bygget et beskyttelsesnettverk av fremskutte festningsverk som først må nedkjempes før man kan nå frem til Jødedommen selv. Kulturmarxisme, Kristendom, Ateisme og HoloCa$hianisme er kun tre av disse trojanske hestene og fremskutte festningsverkene som først må erobres i form av nedkjemping og total ødeleggelse. Av disse tre er kristendommen den klart mest ødeleggende siden den fungerer som en parasittisk pest som angriper hjernen til de kristne og lager mos ut av den slik at de kristnes evne til å tenke nordisk blir på samme nivå som zombiers.

Derfor skal hver eneste ekte nordiske patriot sky grupper med kristent formål eller med ledere som er kristne. De kan betraktes som trojanske hester og en del av den kontrollerte "opposisjon".

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)

Lærdommen fra HaitiNegerstyre i Haiti

Haiti var i medias søkelys for noen år siden i forbindelse med et stort jordskjelv der. Det var rystende bilder og like rystende historier fra øya som samtidig ble okkupert av styrker fra USA. Fremdeles i dag kan vi lese i media hvordan lite er gjort for gjenoppbygging og hvordn befolkningen lever i fattigdom og skittenhet. Dette på tross av den politisk korrekte påstanden om at alle raser er like og bare negrene får selvstyre så klarer de seg like godt som noen nordiske stater. Vel, Haiti er såvidt meg bekjent den av de negroide statene som har hatt selvstyre lengst. Vi ser resultatet, men trekker vi lærdommen? Dr. William Pierce minner oss om den.

The French Revolution in San Domingo

Lothrop Stoddard skrev i 1914 om negerslavenes opprør på San Domingo som en doktoravhandling i historie på Harvard University i USA. I 1914 ble den utgitt i bokform under det navnet du ser over.

Takket være den jødestyrte frimurerrevolusjonen i Frankrike ble all hjelp til de hvite på øya stoppet og negerslavene vant til slutt krigen og etablerte et negroid styre. I dag heter San Domingo Haiti og er det landet som har hatt negroid styre lengst som en fri negroid stat. Resultatet kjenner vi alle og er et praktisk bevis blandt mange andre på at den negroide rase ikke har de egenskaper som skal til for å utvikle eller vedlikeholde en nordisk sivilisasjon.

Vi ser den samme utviklingen i Zimbabwe og resten av det svarte Afrika. Kun der hvor hvite eller andre mere utviklete raser går inn og utøver ledelse kan negroide stater fungere sånn nogenlunde. Fascinerende lesing som viser de revolusjonære jødenes og frimurernes kamp for å ødelegge alle velfungerende hvite samfunn, ja, den hvite rase i det hele tatt. Engelsk. 410 sider.

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)


Hvordan jødisk media utnytter barn seksueltSexualisering av barn skjer ikke tilfeldig

DR. William Pierce diskuterer hvordan barn blir moralsk og kulturelt misbrukt av den degenererte jødiske moteindustrien og den like degenererte jødiske underholdningsindustrien.

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)

Why the Jews Are HatedDr. Pierce om Jødene

Nok en glimrende video av Ares hvor han komponerer bilder til en av dr. William Pierce's taler. Igjen er det bare å slå fast at Pierce var vår tids fremste leder. Det er en stor glede for meg og en enda større ære at han valgte undertegnede som eneste nordmann verdig til æresmedlemsskap i National Alliance.

Dr. Pierce nevner at vi selv må ta ansvar for at vi lar jødene lure oss og ødelegge samfunnene våre og han har rett. Det er derfor vi i Vigrid fører en total krig mot jødedommens parasittiske hersketeknikker som Kulturmarxisme, Kristendom, Ateisme og HoloCa$hianisme. Treffer du noen av disse hjerneskede zombiene som har gitt avkall på vår nordiske tro og verdensanskuelse så gjør det klart for dem at de må vende tilbake til fedrenes tro eller bli sett på de sabotører og forrædere de må betraktes som i sin villfarelse.


William Pierce - Zions Vises ProtokollerVil du forstå de siste 200 års utvikling i Vesten? Forstå Protollene

William Pierce var en Ener i vår moderne tid. Siden begrepet Ener er det samme som tallet En og betegner den første og fremste med ingen over og ingen ved siden fortjener William Pierce æresnavnet Odin som betyr nettopp det. På russisk heter tallet En fremdeles Odin. Vi har bare forkortet det litt. Jeg hadde den store æren av å bli utnevnt til livsvarig æresmedlem i National Alliance, som den gangen var ledet av William Pierce, i forbindelse med at jeg ble dømt til flere måneders ubetinget fengsel for å si noen sannhetsord om jødene for en ti års tid siden. Jeg er den eneste nordmannen som Pierce beæret på denne måten så enhver nordmann som mener Pierce var en mann med visjoner og klarsyn bør derfor selvsagt slutte seg til meg her i Vigrid eller fremstå som en tafatt tulling som ikke forstår stort av hva som foregår.

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)

William Pierce - The Jews are our MisfortuneWilliam Pierce har rett: Jødene er sannelig de europeiske folks ulykke

Jødenes krig om verdensherredømmet har rast i tusener av år og blir fra jødesiden ført med metoder vi ikke-jøder har vondt for å forsvare oss mot. Den verste ulykken de har rammet oss med kalles "den sorte åndspesten" eller kristendommen og med den brøt jødene ned Romerriket innenifra slik at det sakte, men sikkert, gikk til grunne. Slik har kristendommen som en dødelig parasittisk sykdom gradvis ødelagt resten av Europa også. Skulle du som leser dette vurdere å bli aktiv i noen gruppering som påstår at de kjemper for "De 14 Ord", altå for de nordiske folks eksistens, så er kristendomstesten den grunnleggende testen å gjøre: Er grupperingen eller noen av dens ledere kristne så sky grupperingen som pesten. Kun Vigrid i Norge er fullstendig basert på vårt eget folks mange tusen års genetiske utvikling som har gjort oss og vår nordiske verdensanskuelse unik og verdt å kjempe for. Derfor kalles vår nordiske religion for en blodsreligion og er en organisk del av oss.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!

Enig eller uenig - Vil du prate med meg om det finner du meg på Facebook:)