.:Vigrid Forsiden:.

Starten på den 2. Verdenskrig.....og den 3.?

Alle større hendelser har en lang forhistorie som kan bølge frem og tilbake og gjøre mange krumspring underveis. Det gjelder også den 2. verdenskrig. Siden den 2. verdenskrig er opphøyet til selve fundamentet den moderne vestlige verden er basert på er vi i Norge ikke lenger på det hisotirske områdeet, men på det religiøse når vi diskuterer forskjellige sider ved den verdenskampen om makt. Vi lar det hverken hindre eller bekymre oss og ser litt på det hele.

De store statene som utkjempet den 2. verdenskrig var Tyskland, Italia og Japan på den ene siden og England, USA og Russland (Sovjetunionen) på den andre. Hopper vi nå elegant over alle diplomatiske og politiske trekk og hendelser og holder oss til disse landenes varme krig mot hverandre er det hele svært enkelt og entydig: Den 2. verdenskrig startet den 19. september 1931 da japanerne åpnet fiendtlighetene med Kina og marsjerte inn i Mukden i Mansjuria.

Japanerne marsjerer inn i Mukden med trompetfanfarer og den 2. verdenskrig er startet 19.9.1931

Krigen fortsatte videre uten opphold til Japan ble tvunget gjennom sanksjoner, utelukking fra markeder og trusler til å angripe Pearl Harbour den 7. desember 1941 slik USA ønsket og planla for. Alt Japan traff var noen strategisk utrangerte slagskip med hjelpefartøyer uten betydning. Alle de strategisk viktige skipene, Hangarskipsgruppene, var trukket ut en tid i forveien og holdt langt borte slik at japanerne kunne tørre å angripe. En krigslist USA lyktes til fulle med for dermed var Tyskland traktatforpliktet til å erklære krig mot USA. En krig USA hadde ført de facto i et par år allerede. Dermed hadde vi en verdenskrig gående.

Japanerne angriper Pearl Harbour

Den rent militære delen av den 2. verdenskrig ble avsluttet etter at USA slapp to atombomber over to japanske byer i august 1945 for å vise japanerne hvor mange sivile japanere de kunne drepe i en smell. Både England og USA, spesielt England, hadde basert sin strategiske styrkebygging før krigen med sikte på massemord av sivile gjennom terrorbombing fra luften. I både Tyskland og Japan demonstrerte anglozionistenede med all tydelighet at de behersket denne drapsteknikken til det fullkomne.

Atomsoppen vokste seg stor over de to japanske byene

I Europa fikk krigen et grusomt etterspill med landtyverier, utsulting, masedrap og massevoldtekter av Tyskland og dets befolkning hvor det meste industri og annet næringsgrunnlag ble stjålet eller ødelagt. Tyskland ble rammet av Stoskholmsyndromet og er idag servile lakeisoldater for de anglozionistiske kreftene som utøvet folkemordet på dem kjent som Holocaust. Fredsavtale mellom anglozionistene og Tyskland er fremdeles en mangelvare og dermed er jo Tyskland fortsatt de facto okkupert av USA og England. Det forklarer mye.

Det gikk bedre for Japan siden jødesiden ikke hadde noe straffebehov for dem slik de hadde mot tyskerne som kastet dem ut av landet sitt. Så Japan greide seg fint og ble en lydig lakei for anglozinistene og deres sjefer i storbankene i Wall Street og London City. Bare idyll.

Manipulerer USA den 3. verdenskrig i gang rundt disse små idyllene?

For Kina derimot gikk det ikke så glatt. Kommunistene klarte å slå USA-klientene til Chang-Kai-Shek som måtte rømme til den kinesiske øya Taiwan som de fremdeles holder samt noen strategiske småøyer innunder den kinesiske fastlandskysten. USA overtok også kontrollen med noen andre småøyer i området som tilhørte Kina under navnet Diaoyu. Utviklingen videre har gjort at den japanske stat kjøpte og innlemmet øyene i Japan. Kina protesterer og krigsspillet er i full gang.

Kinesisk krigsskip. For få - for små - for svake

Det anglozionistiske Imperiet har i flere år innringet Kina og Russland med baser, allierte, allianser og militære styrker og rakettvåpen slik at det eneste Kina og Russland kan gjøre er å bøye seg for den zionistiske finanseliten. Eller har de annet valg? Japan valgte å forsvare seg mot innringingen slik Tyskland gjorde det i Europa. Vil Kina og Russland svare med samme mynt? Jeg håper ikke det, men vet det ikke. Anglozionistene er for sterke. Dette spillet må spilles langsiktig og slu og svelging av kameler er en øvelse man må lære å utføre mens man fører krig på andre fronter parallelt. Det gjør både Kina og Russland med så stor suksess at sannsynligheten er stor for at anglozionistene fabrikerer en "false flag"-situasjon og gjør kort prossess med opponentene på likt. Såkalt "Clean Break". Vær beredt!