.:Hovedsiden:.

Hamsunbyste pyntet

med hakekorsflagg. Hamsun er kjent for sitt forfatterskap som han ble belønnet med Nobels Litteraturpris for og sin patriotisme som han ble "belønnet" med terror og forfølgelse og straff for. Det var forfølgerne og terroristene som skulle vært stilt for muren på Akershus for sin deltagelse i nedslaktingen av Europas sterke sentrum, men det er en annen sak.


Hamsun-gullmynt

Knut Hamsun blir en voldsom ære til del og nå er det utgitt en gullmynt i anledning 150-årsjubileet for hans fødsel. Alle patrioter gleder seg med Hamsun og minnes og ærer hans patriotiske sinnelag.

Hamsun-statue

I Vågå i Gudbrandsdalen ble det avduket en statue av en av våre fremste forfattere og patrioter, Knut Hamsun. Han har et stort ettermæle som forfatter og fikk Nobels Litteraturpris i 1920 blant annet for mesterverket "Markens Grøde". Et enda større og mere varig ettermæle har han fått for sin helhjertete støtte til de europeiske frihetsheltene som reddet Europa fra å falle i kommunismens klør.

Hamsun-sølvmynt

Knut Hamsun blir en voldsom ære til del og nå har Norges Bank utgitt en sølv minnemynt i anledning 150-årsjubileet for hans fødsel. Alle patrioter gleder seg med Hamsun og minnes og ærer hans patriotiske sinnelag. Rehabiliteringen av Hamsun ser vi som en erkjennelse av hans og de andre patriotenes (som Hitler og Quislings) frihetskamp i den andre verdenskrig.


Jødehat mot Norge

Hat, intoleranse og Herrefolksmentalitet kjennetegner de internasjonale jødiske gruppene som bryr seg med alt og alle her på kloden. Denne gangen er det patrioten og hedersmannen Knut Hamsun som er i sentrum for jødehatet. For noen søppelfolk.

Sannhet i form av en plakat

Nordiki står for norske digitale kilder om okkupasjonsårene 1940-1945 i Norge. Her er det mye godt materiale som belyser begge parter i konflikten mellom de heltene og frihetskjemperne i Nasjonal Samling og de som kjempet sammen med den internasjonale zionismen, kommunismen og finanseierne. Egentlig er utrykket den internasjonale jødedommen dekkende for dem alle tre.

Hamsun rasist?

Ja, det påstår en same og det skulle bare mangle og da mener jeg at Hamsun selvsagt var patriotisk og etnisk bevisst. Ellers hadde han jo ikke sympatisert med den europeiske identitære frihetsbevegelsen til Hitler, Quisling og de andre frihetskjemperne. At samen slutter seg til jødenes og hvite selvhateres hatefulle hylekor forbauser ingen. For Hamsun er det en ære å bli skjelt ut av det slenget.


Hamsun æres

Hamsun er en av norges mest hyldete patrioter og sto last og brast med Hitler og Quisling gjennom den lange vonde tiden hvor den internasjonale jødedommen og deres lakeier knuste den europeiske selvstendighet og frihet. I dag blir han æret på vegne av alle de tusener, ja, millioner av europeiske patrioter som ga sine liv i kamp for vårt folks eksistens. Vi gratulerer Hamsun og gjennom ham også Quisling og Hitler.

Hamsun på salgstoppen - Patrioten hedres av folket post mortem

Hamsun var en fremsynt mann som klart så konflikten mellom den jødiske agenda og vårt nordiske folks interesser. Knut Hamsun valgte riktig side og man kan ikke klandre han at de tapte krigen som jødene erklærte og påtvang Tyskland på vegne av den europeiske sivilisasjon. Det er både hyggelig og en total oppreising Hamsun blir til del når han nå er på salgstoppen med bøkene sine. På bildet over er Hamsun til venstre og Hitler til høyre.

Hamsun på frimerke

Hamsun var en fremraende representant for den patriotiske og frihetselskende europeiske frihetsbevegelsen som blomstret opp i Europa i mellomkrigstiden som en reaksjon på det kommunistiske redselsregimet i Sovjetunionen hvor millioner ble myrdet. Vi ser æresbevisene som en form for kollektiv oppreisning for patriotene som tapte krigen.


Bilder fra krigsårene i Norge

Mens norske soldater i den 6. divisjon kjempet og døde i kamp mot de tyske styrkene på Narvikfronten arbeidet norske frivillige for god lønn med å utvide Værnes flyplass slik at tyske fly kunne støtte tyskerne ved Narvik. Takket være den norske innsatsen på Værnes og de norske krigsfangenes harde og motiverte innsats som hjelpere for de tyske bergjegerne vant tyskerne slaget. Våren 1940 var i sannhet en forvirrende vår full av motsetninger. Artig også at Værnes flyplass ligger like ved Hegra festning hvor nordmenn sultet og led mens andre nordmenn med friskt mot bygget flyplass for tyskerne. Mange flotte bilder fra okkupasjonen av Norge.

9. april 1940

På bildet ser vi tyske soldater marsjere på Karl Johans gate i Oslo med slottet i bakgrunnen og universitetet til høyre. Tyskerne kom som venner fordi forræderne som hadde styrt landet før krigen hadde lagt det åpent uten evne til å forsvare nøytraliteten vår. For det burde forræderpolitikerne vært stilt for riksrett, dømt og skutt.

Påsken 1942

- feiret disse blide tyske offiserene på solsiden av Skeikampen i Gausdal ved Lillehammer. Mannen med armen i fatle ser ut til å være Kommisar Terboven som hadde det øverste sivile ansvaret for Norge under okkupasjonen. Linken har masse flotte bilder fra Norge under okkupasjonen.


Historien om Krigen = Krigen om Historien

Det er ikke ofte vi kan lese slike innrømmelser i kosher norsk jødedyrkende media. Dagsavisen er selv en av verste til å forfalske historien for å fremme det jødiske Herrefolket sin globale agenda samt angripe oss som uredde hevder historiens faktiske hendelser.


Altmarkforbrytelsen - Britenes mord på tyske sjøfolk (Altmark)
Baralongforbrytelsen - Britenes mord på tyske sjøfolk (U-27)

Altmarkaffæren var en naturlig følge av norsk feighet og britisk maktdemonstrasjon. Men ikke bare det. Akkurat som i Baralonghendelsen i august 1915 viste britene seg som morderiske terrorister.

Mens tyskerne var havets gentlemen var britene og amerikanerne sjøens gangstere. Bildet viser en blodtørstig britisk marinesoldat på vei over rekken etter å ha myrdet uvæpnete tyske sjøfolk. På Baralong så vel som på Altmark. Slike hendelser er en skam for den britiske marine.

All ære går til tyskerne!


Hvem dro Norge inn i krigsulykken?
Einar Maseng og norges utenrikspolitikk

Jødene og deres jødelakeier har vært vårt folks ulykke. Til venstre har vi jøden C. J. Hambro og til høyre J. Nygaardsvold. Stortingspresident Hambro representerte den internajonale jødiske finansmakten som dominerte atlanterhavsmaktene Jew$A og Storbritannia mens Nygaardsvold var som sosialist på linje med jødekomjmunistene i Moskva og deres krav om nedrusting i alle land de selv ikke hadde makten.

Begge gjorde en glimrende jobb for sine jødiske interesser. Einar Maseng var sendemann i Moskva før krigsutbruddet og krevde opprustning og mobilisering for å holde krigen unna Norge. Tyskland ba Norge om å ruste opp og mobilisere for å avskrekke et angrep på seg. London og Moskva hadde interesse av at Norge ikke mobiliserte og slik ble det.

Maseng plasserer ansvaret for at Norge ble dratt inn i krigen der det hører hjemme. Etter krigen hevnet jødesiden seg på han og alle andre som hadde ønsket å bevare Norge som en fri nasjon.

Media er jødenes lydige lakeier!


Vidkun Quisling - Den avgjørende verdenskamp

Jeg ble oppringt av en propagandist fra Dagbladet på Quislings fødselsdag den 18. juli og spurt om vi eller noen av våre bekjente kanskje hadde feiret dagen på en noe spesiell måte. Jeg måtte svare som sant var at jeg ikke engang ante at det var Quislings fødselsdag den dagen, men nå når jeg vet det så kan vi jo et par dager forsinket ære Norges siste regjeringssjef som kjempet for det norske folks eksistens.

Vi gjør det med å linke opp hans tale av 5. september 1941 som han holdt i Colosseum kino i Oslo. Kloke ord som vi ser at han hadde rett i. Et annet og litt artig poeng er at Quisling ble henrettet på et forhold: Han gjorde angivelig statskupp den 9. april 1940 mot den lovlige valgte norske regjering. Det er en historisk feil.

Det norske Storting vedtok i 1938 å forlenge sin egen valgtermin fra 3 år til 4 år slik at nyvalg først behøvde å avholdes høsten 1940. Dette var et statskupp utført av sosialistene på Stortinget med støtte av stortingspresident Carl J. Hambro. Hambro var jøde og tilhørte Hambrobankgruppen som igjen var en del av den internasjonale Rotschildgruppen som finansierte de norske forræderne og jødelakeiene med Nygaardsvold i spissen da de flyktet til London. Fra høsten 1939 hadde Norge faktisk ingen lovlig regjering noe som gjør dødsdommen over Quisling til en ren politisk hevnaksjon.

Gratulerer med dagen Vidkun!


Quisling - Russernes redningsmann

Aftenposten diskuterer i en artikkel om Nansen eller amerikanerne fortjener mest ære for hjelpearbeidet for å redde russerne fra jødekommunistenes folkemord på dem i 1920-årene. Det må Aftenposten gjerne fortsette med, men svaret er vel at Quisling sitt navn overskygger dem begge hva personlig innsats angår.

Deretter hjelper han britene med å representere dem overfor det jødiske kommunistregimet i Russland og belønnes med "Order of the British Empire". Men å nevne Quislings navn i en positiv sammenheng er idag nazisme og svært politisk ukorrekt.

Mens altså media gir deg politisk korrekt svada gir vi i Vigrid deg fakta som vil gi deg et mere realistisk syn på historien. Nansen var forøvrig høyreekstrem og medlem av Fedrelandslaget som ville vært kalt naziorganisasjon i dag.

Vidkun Quisling - Folkets frihetskjemper!


Heltesoldat fra Østfronten anerkjennes

Bjørn Østring var en av de tusener av nordmenn som fulgte Europas kamp mot den jødiske bolsjevismens folkemordere på tysk side. Fysisk tapte de krigen, men står igjen i Historien som de moralske seierherrer.

Inspirasjonsfilm om norske Patrioter fra WW2

Denne inspirasjonsfilmen er i svart/hvitt og fra en epoke hvor Norge fremdeles var en nordisk nasjon regjert av norske Patrioter.

Krigshistorien er en løgnfortelling

Den offisielle norske krigshistorien er en påpyntet propagandafortelling for å sikre makthaverne makten og et godt rykte. Storparten er løgnbasert propaganda. Koht og Haakon ser vi på som forrædere.


Bakgrunn for 9.april 1940

Det tyske utenriksministerium ga ut en dokumentsamling som beviser hinsides tvil de aggressive hensiktene England og Frankrike hadde overfor Norge i 1940. Web-bok.

NS-patriot hedret med biografi

NS-patrioten, polarforskeren og rektor ved UiO under krigen, Adolf Hoel(foto: Norsk Polarinstitutt), var på sine tyske blodsbrødres side som en sann patriot under den 2. verdenskrig. Nå er han hedret med en biografi.


Milorg var sleipe egoister
Jødealliert slakting i Bergen

Etter at forræderpolitikerne og kongehus hadde foretatt en feig flukt til England hvor de ble oppvartet av jødene i Rotschild/Hambro-systemet lurte de nordmenn til å bygge opp en motstandsbevegelse i Norge i strid med enhver lov.

All makt lå i hendene til SHAEF, overkommandoen for de allierte i nord, som gjorde akkurat som de ville. Av og til varslet de nordmennene om mordtoktene mot norske sivile mål som skipsfart eller bombing av byer som Oslo og Bergen.

Vibeke Løkkeberg påviser at Milorg-lederne i Bergen visste om bombingen av Laksevåg på forhånd og holdt sine egne barn vekke fra skolen den dagen engelskmennene bombet den. Det finner vi sannsynlig. Bildet til venstre er emblemet til SHAEF mens Holen skole etter slaktingen av barna er til høyre.

De jødeallierte ga blaffen i norske liv!


Kampene om Narvik

Utover vinteren 1939/40 raste kampene i Finland hvor finnene holdt tappert stand mot de russiske angriperne. Polen var nedkjempet av tyskerne og rakk ikke fram til Berlin i løpet av den første uken slik polakkene hadde drømt om.

På vestfronten hersket en spent stillhet. England planla derfor å invadere Norge. Tyskland fikk greie på planene og fikk på rekordtid stablet på bena en plan og en styrke som skulle komme britene i forkjøpet. De rakk det med en dag.

Den britiske styrken var underveis og hadde sperret norges kyst med minefelter da tyskerne overrskende slo til i grålysningen den 9. april 1940. Narvik ble hovedkrigskueplassen. Her brenner Bjerkvik etter at de allierte bombet det og drepte mange nordmenn.

Erstatning til allierte ofre!


Riksarkivet om d/s "Richard With"
Kapitänleutnant zur See Otto Pollmann

Vesterålens Dampskibsselskap betjente hurtigruten på Nord-Norge og i 1908 var flaggskipet d/s Vesteraalen modent for utskifting. Direktøren i selskapet, Richard With, satset høyt med et topp moderne skip som styret oppkalte etter ham: Altså d/s ”Richard With”. Det var nå flaggskip i Vesterålens hurtigruteflåte og fargen sto til navnet; hvit.

Som en hvit svane seilte hun fram og tilbake langs den barske kysten med fornøyde passasjerer på sine to klasser: 1. og 2. Men truende skyer tårnet seg opp over horisonten og snart skulle det krigerske uværet innhente skipet som nå var begynt å dra på årene.

I 1940 kom krigen og med den kom også krigsforbrytelsene hvor den allierte siden knapt nok brydde seg om å skille sivile fra krigførende styrker. Det viste seg å være et gjennomgående trekk ved de alliertes krigføring som ”Richard With” smertelig skulle få merke.

Aldri mere broderkrig mellom nordiske folk!


9. april 1940 - Tyskerne kom som venner

Innimellom trykker kosher media små innlegg av amatører som det faktisk er noe å lære av. Varden hadde nylig ett som gir deg en del opplysninger nærmest i kodeform og som småbiter som du kan ane hva som ligger bak.

Vil du videre for å finne fakta og virkelig forstå hva som skjedde venter det deg mye graving og jobb, men belønningen er enorm. Bildet er av von Falkenhorst til venstre og den finske marskalk Mannerheim som slåss sammen som brødre mot de jødiske bolsjevikene. Sammen reddet de Europa og ga oss en sjangse som vi fremdeles kan bruke om vi vil. Vi i Vigrid vil, men hva med deg?

Von Falkenhorst fikk under 2 måneder å planlegge en av de dristigste operasjonene under den 2. verdenskrig. Han lyktes selv om tyskerne måtte tåle noen smertefulle tap. Tyskerne kom som venner og burde vært tatt imot som det. Slik våre naboer finnene gjorde det.

Samme Folk - Samme Kamp!


Gerhardsen ville samarbeide med Tyskerne

Einar Gerhardsen har gått over i historien som "Landsfaderen" og det er jo ikke noe rart. Basert på nasjonalsosialistiske ideer om styring av blandingsøkonomi med sterkt statlig innslag ble Gerhardsen-epoken en suksess.

Da Tyskland ble tvunget til krig mot Frankrike og England i 1939 da de to landene erklærte Tyskland krig hadde Tyskland mange folks sympati. Krigsårsaken var en tåpelig fillesak som burde vært løst diplomatisk lenge før. Hele Versailles-diktatet burde vært omgjort og Europa stabilisert gjennom gjensidige ikke-angrepspakter slik Hitler og Tyskland foreslo.

Gerhardsen var blant dem som mente at Norge burde ha en plass i et nyordnet Europa sommeren 1940 og kontaktet den tyske okkupasjonsmakten i Norge og foreslo en sterk nasjonal samlingsregjering. Kanskje Quisling var "all right" likevel?

Historie er moro - lær den!


Thor Heyerdahl støttet nazi-raseteoretiker
Rasearbeide til dr. H. F. K. Günther

Thor Heyerdahl er på mange måter en representant for det nordiske folks beste og verste egenskaper.

I mellomkrigstiden hjalp han den kjente tyske raseteoretikeren med hans rasearbeide. Riktignok ikke mye, men her er det prinsippet som teller. Alle var klar over rasenes grunnleggende betydning og mange land hadde raselover som var strengere enn Nazilovene fra 1935.

Heyerdahls verste side fikk vi demonstrert da han som hjalp nazirasistene før krigen går over til fienden av vårt folk og deltar som offiser i den røde arme's innmarsj i Nord-Norge i 1944. Verre jødestyrt morderbande enn bolsjevikarmeen skal man lete lenge etter i historien. Bildet er av dr. Günther som Heyerdahl hjalp.

Rase er naturens grunnleggende element!


Quisling-utstilling i Skien
Noen NS-flagg

Vidkun Quisling fremstår i dag som vårt lands siste leder som hadde det norske folks evige eksistens som sin målsetting. Feigingene som flyktet til England med gullet vårt rekker ikke Quisling en gang til knærne.

Gjengen av finansdyrkende Høyrefolk med jøden C. J. Hambro i spissen og de internasjonale sosialistene som så frelsen i bolsjevismen forrådte etter vår oppfatning det norske folks interesser da de stakk. Kongen var av samme slaget. Han brøt grunnlovens bestemmelser og da han kom hjem var han ikke lenger Norges konge. Det var grunnen til at Håkon først kom hjem en måned etter kapitulasjonen slik at makteliten kunne rydde av veien alle som ville kreve hans avgang.

En slik sak ville selvsagt gjort både "Londonregjeringens" beslutninger og hele etterkrigsoppgjøret fullstendig lovstridig. Hva det selvsagt var. For fremtidige generasjoner av nordisk ætt vil Quisling være hedersmannen fra den tiden selv om vi i Vigrid har andre politiske og religiøse synspunkter. Patriot var han og for det skal han æres.

Heil og Sæl, Vidkun!


Atlanterhavs-volden i Norge

I april 1940 var det et kappløp mellom England og Tyskland om å komme først til Norge for å sikre sine interesser overfor et land som hadde demonstrert null evne til å opprettholde sin nøytralitet.

Tyskland var etter Altmark-affæren i sin fulle rett til å besette Norge og de slo England på streken. England landsatte styrker i Åndalsnes, Namsos og Narvik, men ble drevet ut igjen. For å beskytte Europa mot den internasjonale jødedommen og deres allierte's stormløp bygget tyskerne den såkalte Atlanterhavsvolden fra grensen mot Spania til grensen mot Sovjetunionen.

Rundt i landet er det fremdeles interessante rester etter befestningene. Denne siden beskriver en del av dem og bør gi gode idéer til utflukter i ferien eller nær hjemstedet. Kanonen på bildet beskyttet Nordfjord.

Bygg din private, mentale Atlanterhavsvold!


Tysklands krig var Hydro's krig
Reiten kan være stolt over Hydro's krigsinnsats

Som et ledd i Tysklands forsvarskrig mot den internasjonale jødedommen og deres allierte lakeier og nyttige idioter ble Norge okkupert i løpet av våren og forsommeren 1940.

England hadde allerede minelagt norske farvann og hadde sin invasjonsstyrke til sjøs og landsatte den på flere steder i Norge som Åndalsnes og Namsos. Norge hadde brutt nøytralitetslovene og hadde 40% av handelsflåten bortleid til de jødeallierte før april 1940. Tysklands invasjon og okkupasjon skjedde i henhold til internasjonale lover og det norske kongehus abdiserte i henhold til grunnloven da de og "regjeringen" flyktet feigt til utlandet hvor de levde høyt under resten av krigen.

All motstand mot Tyskland under okkupasjonen ville idag vært kalt terrorisme og bekjempet med alle midler. Norsk Hydro's positive samarbeide med Tyskland skjedde fordi man da så ganske anderledes og positivt på Tyskland enn hva jødisk hatpropaganda har hjernevasket folk til å tro idag.

Norsk Hydro kan være stolt av sin krigsinnsats!


Knut Hamsun - Nazist og Nobelprisvinner

Nazisten Knut Hamsun var forrige århundres største forfatter med klar margin og ble tildelt Nobels Litteraturpris i 1920. Og det var ingen tilfeldiget. Hans klare forståelse for og innlevelse i den menneskelige natur og hans kjærlighet til sitt eget nordiske folk og den natur som hadde skapt vår rasemessige egenart gjorde han til det.

Gjennom skrivingen levde Hamsun ut de dypeste uttrykk i vår nordiske rases folkesjel. Han så klart den urett det tyske folk ble utsatt for og folkemordet som ble utøvet mot hans egne blodsbrødre og -søstre og tok naturlig nok Tysklands parti i Europas eksistenskamp mot den internasjonale jødedommen. Derfor kalles han i dag Nazist.

På samme måte som vi i Vigrid i dag blir kalt det. Med Hamsun som forbilde er det en tittel vi skal være stolte over. Svært stolte.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!


Tryggve Gran - Polfarer og flyver

Tryggve Gran er et navn det står respekt og ære av. I 1912 ble han med Scott på hans skjebnesvangre tur til Sydpolen hvor Scott og hans sydpolsgruppe bukket under for kulde og sult. Scott traff Gran på Fefor hotell i Gudbrandsdal hvor nordmannen lærte Scott å stå på ski.

Deretter inviterte altså Scott Gran med til Sydpolen, men da den lille gruppen som skulle nå selve polpunktet ble valgt ut fikk Gran beskjed om at siden han var nordmann fikk han ikke være med inn. Nasjonenes ære var for viktig til det. Tryggve Gran var den første som fløy over Nordsjøen i 1914. Dengang en bragd uten sidestykke.

Lite blir han minnet av makthavere og media i dag for han var på folket sin side og holdt med Tyskland i Europa's skjebnekamp mot den internasjonale jødedommen og bolsjevismen.

Vigrid hylder Tryggve Gran!


Var Olav Duun Nazist? - Etter dagens standard var han nok det.

Ja, hva sier du til det spørsmålet? Var også Trygve Gulbrandsen nazist? Eller Bjørnstjerne Bjørnson? Eller Fridtjof Nansen som samarbeidet tett med Vidkun Quisling?

Mener du at Vigrid er nazistisk så vil du vel svare ja på at de andre også er det for når du leser resonnementet i Dagsavisens artikkel om Olav Duun's påståtte nazisme så blir det likt.

Slik er det bare i dag. Vårt folk blir utryddet av en jødestyrt maktelite som bygger selvhat i folket ved hjelp av massiv hjernevasking. Alle som på en eller annen måte har hyldet eller vært positive til noe som kan forbindes med ordet Nordisk blir dermed automatisk stemplet Nazi.

Du er nordisk. Nordisk er nazi. Hva er Du da?!


NS-bruk av Borreparken

Rent bortsett fra at det var krig og at de allierte bombet og torpederte folk, industri og skipsfart over hele landet var på mange måter tiden under Nasjonal Samling en høyverdig moralsk og lovende tid.

NS og de nordiske kreftene tapte krigen og etterkrigstiden ble det kanskje aller mørkeste kapitlet i vår historie. På linje med innføring av kristendommen (den sorte åndspesten) og Svartedauen. Nasjonalparken på Borre mellom Horten og Tønsberg er vel verdt et besøk. Ta deg tid og nyt gravparken og fjorden og en tur i museet med en kopp kaffe til. Det gjorde de nordiske patriotene i NS under krigen også.

Bildet er reklame for den 8. Borresamlingen. Skulle ønske det hadde vært i dag, jeg, men vi får stå på så kommer nok vår tur på Borre også. Artikkelen er forøvrig forbausende nøytral.

Ta i bruk vår norrøne arv!


Var Thor Heyerdahl nazist og rasist?

Thor Heyerdahl demonstrerte mange kvaliteter som er uløselig forbundet med den germanske eller nordiske rase.

Utferdstrang og eventyrlyst var to av dem samt en automatisk forakt for folk som manglet våre nordiske egenskaper som ryddighet og moral. Han delte synspunkter med den fremste raseideologen Hans Günther i 1930-årenes Tyskland. Å tro at han var en politisk bevisst nasjonalsosialist av den grunn er bare dumt. Det samme er det å tro at han var det som i dag kalles rasist.

Han var bare slik som så mange andre som lot seg lede av sikre instinkter. Tyskland i 1938 ble sett på som et forbilde av de fleste. Unntatt jødene og deres svorne lakeier. Vi kan ikke se bort ifra at Thor Heyerdahl i dag hadde meldt sin interesse for Vigrid.

Nordiske land for nordiske folk!


Quisling taler til sine landsmenn
Stort bilde

Et bilde sier mere enn 1.000 ord og det kan dette bildet være et slående eksempel på. Det viser i korthet hva Vidkun Quisling og Najonal Samling sto for i 1930-årene og ville stått for i dag også. I 1930-årene raste kampen mellom borgerskap og arbeiderklasse innad i hvert enkelt land og internasjonalt.

Til venstre ser vi den jødiske bolsjevikslakteren Trotsky bak en vi tipper er Martin Tranmæl som skal ha vært bindeleddet mellom bolsjevikmorderne i Moskva og "Det Norske Arbeiderpartiet". På høyre side mener vi å kjenne igjen finansjøden Carl J. Hambro som var høyreleder og Stortingspresident. Borgerkrig var under oppseiling og på toppen av bildet er Nasjonal Samling som vil gjøre folket klasseløst og samlet.

Desverre nådde ikke Quisling fram, men da Hitler vant valget i Tyskland i 1933 erklærte den internasjonale jødedommen Tyskland total krig. Med i dragsuget kom Norge og Quisling og det eneste som skiller Quisling fra heltestatus er at patriotene tapte krigen. Det må vi svi for idag.

Quisling er i dag et æresnavn!


Vil grave opp Nazibautaen

Stiklestad har en spesiell plass i vår historiske oppfatning og identifikasjon som folk. I dag brukes stedet til å fremheve smittesprederen av den sorte åndspesten, slakteren Olav den Feite(Hellige). Altså er de nåværende Stiklestadspillene et rent propagandastunt for den kristne makteliten her til lands.

Vi i Vigrid kommer til å ta stedet i bruk for å markere at her satte det norske folket en kort stopper for kristendommen. Vi har allerede holdt vår første seremoni på bautahøyden i flott sommervær mens folk holdt på å øve på scenen rett nedenfor oss.

Det siste patriotiske regimet i Norge, Nasjonal Samling under Vidkun Quisling, brukte stedet under krigen til å knytte bånd med fortiden for å gi legitimitet til seg selv og fremstille seg selv som bærer av de nordiske verdier. Hvordan de kunne gjøre det siden de satset på kristendom og hyldet Feite-Olav er mere enn hva vi kan forstå. Uansett hører Nazi-bautaen hjemme i norsk historie og bør settes opp igjen slik den sto under krigen. Alt annet er feighet og historieforfalskning.

Quisling var en nordisk patriot!


Hanna Kvanmo til minne

Hanna Kvanmo gikk over i neste fase av sitt evige kretsløp nylig og ble minnet av både meningsfeller og politiske motstandere. Vi gjør også det.

Hanna Kvanmo var ei ung jente fra Nordland da krigen kom i 1940 og utdannet seg til sykepleierske. Hun var også medlem av NS sin ungdomsbevegelse og da kallet kom meldte hun seg frivillig til tjeneste som sykepleierske på Østfronten. Liksom tusener av annen norsk ungdom hadde gjort det. For det ble hun som "nazist" idømt fengsel og 10 års fratagelse av stemmerett.

Fengselsdommen ble opphevet av høyesterett. Da hun ble valgt til Stortinget i 1967 startet en nazi-heksejakt som nesten drev henne til selvmord. Nazi-heksejakt har forresten ikke gått av mote ennå. I 1990 ga hun ut boken "Dommen".

Hvil i fred og vit at du handlet riktig!


Knut Hamsun - Lot seg aldri knekke

Knut Hamsun står som en kjempe i norsk forfatterliv og siden han takket for seg med boken "Paa Gjengrodde Stier" i 1949 har det mest vært småbusker og få trær i den litterære norske skog.

En som i et glimt vokste ut av underskogen var forfatteren Jostein Gaarder med boken "Sofie's Verden" som i sin enkelhet i tilnærmingen til filosofiske betraktninger fortjener tittelen genial. Er det ikke pussig at Knut Hamsun kalles nazist fordi han så storheten og riktigheten i det tredje tyske riket? Det gjør ikke Jostein Gaarder for det riket sank i fysisk grus i 1945 under de to jødestyrte ideologiene og arméene som jevnet sentral-Europa med jorden.

Ingen tilfeldighet at begge hærene kjempet og myrdet under det samme symbolet: den femkantete stjernen. Nattens og mørkets symbol. Gaarder har trukket seg etter noen få dagers hets, mens Hamsun slo tilbake som 90-åring med boken "Paa Gjengrodde Stier". Hamsun fikk forøvrig Nobels litteraturpris i 1920 og ga den bort til Goebbels som vennskapsgave i 1929.

Hamsun turte der andre tiet!


Flagstad må få oppreisning
Kirsten Flagstad - Hjemmeside

Før og under krigen sluttet fremsynte og patriotiske nodmenn seg til den nasjonale bevegelse som forsvar mot jødisk bolsjevisme og folkemord i Russland og jødisk kapitalisme og arbeidsledighet i England og Jew$A. Tyskland under Hitler viste en tredje vei med fantastiske økonomiske resultater.

Vi nevner fedrelandslaget med Nansen og Amundsen og Nasjonal Samling med Vidkun Quisling. I Nasjonal Samling var også Kirsten Flagstads mann. Han ble drevet til en tidlig død etter krigen under lynsjejustisen kalt "rettsoppgjøret".

Det var intet rettsoppgjør, men organisert tyveri hvor de rike forræderne og jødelakeiene stjal formuer fra tapre patrioter som hadde tapt krigen. For mannens medlemsskap ble Flagstad kalt nazi. Vi hyller både henne og alle andre patrioter som måtte lide for jødenes seier i 1945.


Filmer om en nordisk idyll

Det er lett å forstå hvorfor filmavisene fra krigens idyll ikke har blitt sluppet fri før. Ja, for i forhold til dagens volds-og dophelvete var det faktisk det for folk flest.

Noen få ble rammet av krigshandlinger eller fordi de deltok i forræderiet mot det norske folks langsiktige interesser og bekjempet det siste patriotiske norske regime som man i ettertid med full rett kan kalle Quisling og Nasjonal Samlings regjering.

Friske nordiske barn hilser med V-tegnet som stod for Victoria (seier). Idag står det for Vigrid.

Norge for Nordmenn!


England og Frankrike ville ta Norge

Gangsterpolitikeren Churchill var nikkedukke for den internasjonale jødedommen liksom den såkalte "norske regjering" i London. Sosialistene som hadde makten i Norrge la forsvaret dødt med motiv å svekke landet for en internasjonal kommunistisk fremmarsj.

Prisen for forræderiet ble betalt av det norske folk og den var høy. At den ikke ble enda høyere kan vi takke et humant tysk okkupasjonsregime for.

Ja, for mere eksemplarisk oppførsel enn de tyske okkupasjonssoldatene viste i Norge er vel aldri utvist av noen militær okkupant noe sted. Slik var Tyskland i hele Vest-Europa mens de allierte sammen med jødedommen og den jødestyrte bolsjevismen utøvde folkemord på verdensdelen.

Tyskland kjempet for Europas frihet!


Skryter av Quisling
Den avgjørende verdenskamp

Vidkun Quisling ble drept av det norske folks fiender, men hans liv og hans misjon sluttet ikke da kulene rev kjøttet hans i filler en høstdag på Akershus Festning.

Det var da det hele fikk sin virkelige start. Mannen falt, men merket hans ble samtidig drevet ned i vår nordiske jord med en slik styrke at det vil stå så lenge en av oss er i live.

Den nederste linken gir deg en av Quislings mest betydelige taler. Les den og du vil bli forbauset. Dette har du ikke lært av løgnerne som underviser deg på skolen eller driver sin anti-hvite rasistkampanje i kosher media. Quisling var som Hitler og DeGrelle et geni. Qusiling ga sitt liv for vår fremtid og for det berømmer vi han.

Quisling: Et symbol for nordisk eksistenskamp!


Johan Cappelen - Samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakt

Den offisielle propagandaen du møter i historiebøker, lærebøker i historie og i kosher media er intet og overhodet intet annet enn seierherrens propagandafremstilling. Den som behersker nåtiden politisk skriver alltid om historien til den passer hans mål for fremtiden. Med andre ord kontrollerer nåtiden oppfatningen av fortiden som legger grunnlag for fremtiden.

Vi i Vigrid har intet annet politsisk mål enn å redde vårt folk fra å bli utslettet og sikre det en fortsatt eksistens som et nordisk folk basert på nordisk religion, moral og kultur. Uansett hvordan vår historie har vært aksepterer vi den slik den virkelig var basert på fakta og ikke propaganda. Westerbotn er en av dem seierherren fra den andre verdenskrig tråkket ned i søla. Takket være internett kan hans stemme nå bli hørt som en korreks til maktelitens løgner og propaganda.

Hauge var skammens forsvarsminister som sjef for de norske styrkene som holdt Tyskland nede mens befolkningen ble utsultet, voldtatt, bestjålet, drept og underkuet som i en slaveleir. Det var hva Tysklandsbrigaden gjorde i Tyskland. Særlig frem til og med 1949. Justisminister Cappelen som deltok i lynchejustisen mot NS-folk og dem som samarbeidet med tyskerne under krigen samarbeidet selv med tyskerne. Bildet til venstre er Hauge, til høyre er Westerbotn.

La oss få litt historisk sannhet - til en avveksling!


Nordmenn i krig - mot hverandre

De jødeallierte førte en nådeløs total krig mot de europeiske folk hvor det ikke ble gitt mulighet for en forhandlet fred. Slikt er uhørt blandt nordiske folk, men det var ikke folk av nordisk ætt og moral som sto bak utryddelskrigen i Europa.

I Norge ble den såkalte hjemmeflåten angrepet og mange båter gikk tapt og mange sjøfolk og sivile passasjerer ble myrdet av de jødeallierte morderne.

Quisling's NS-regjering gjorde det den kunne for å hjelpe de etterlatte som å gi ut såkalte hjelpefrimerker med ekstra porto som gikk til et hjelpefond. Quisling står for ettertiden som den siste norske regjeringssjef som hadde det norske folks langsiktige eksistens som sitt mål.

Nordmenn drepte sine egne for Zionismens verdensherredømme!


Norske Frontkjempere

Interessen for den avgjørende historiske perioden i første halvdel av forrige århundre har vokst kraftig de seneste årene.

Vi tror interessen skyldes muligheten til å bryte maktelitens informasjonskontroll ved bruk av Internett, men også en generell oppfatning av at man er lei seierherrenes løgnpropaganda. Uansett er det svært positivt fordi det bildet som nå fremkommer er vesentlig mere nyansert enn den offisielle politisk korrekte versjonen. Bare litt synd at det gikk så lang tid at de fleste tidsvitnene som selv deltok i kampen for Europa's frihet er falt bort underveis.

Denne siden gir en oversikt over nordmenns innsats under krigen på tysk side og bygges sikkert ut etterhvert. Litt unødvendig politisk korrekt enkelte steder, men pytt, mye bra stoff som kan nøstes videre på om tid og interesse er der.

Frontkjemperne er Norges Stolthet!


En flott historieside

Det eneste du kan være sikker på når det gjelder offisiell historieskriving er at den passer inn i maktelitens politiske agenda.

Gjør den ikke det så omskrives historien eller deler av den bare "glemmes" og blir borte mens mere politisk korrekte eller kosher deler kommer inn i stedet. Sant eller ikke har null betydning. Makteliten eier Staten og skoleverket og selvsagt også media. Og medias oppgave er kun å drive propaganda for eiernes politiske program.

Befriende derfor med internett som gir privatpersoner mulighet til å sette løgnene på plass og gi deg et bedre innblikk i hva som virkelig foregikk og maktspillet rundt det.

Lær historie - ikke maktelitens løgner!


Den Norske Legion

Nasjonal Samling og Vidkun Quisling er to navn som representerer en viktig epoke i vårt folks historie. Som et lite, men viktig land i utkanten av Europa ble vi virvlet inn i verdenskonflikten mellom den aggressive og krigshissende internasjonale jødedommen sine tre strategiske retninger: I vest kapitalisme, i Sovjetunionen kommunisme mens zionismen kjempet for sin rett både i øst og vest.

I Europa prøvde Tyskland å befri seg fra kjettingene det var bundet stramt med etter Versailles-diktatet som kalles et program for krig. Adolf Hitler viste seg som et politisk geni og fikk samlet Tyskland, brøt forbindelsen til Versailles og tilbød vestmaktene fred og sameksistens. Han så på Storbritannia og USA som nordiske brødreland og ville fred og samarbeide med dem. Slik gikk det ikke og jødedommen fikk sin krig og Norge ble okkupert.

Quisling og Nasjonal Samling så de store linjene og samarbeidet med Tyskland. For det myrdet seierherrene han etter krigen. I perspektiv kan vi i dag si at regjeringen Quisling var den siste regjering som jobbet for det norske folks langsiktige eksistens.

Lær deg historie - ellers må du leve den om igjen!

I Norge meldte det seg under den andre verdenskrig ca. 15.000 mann til militærtjeneste på tysk side. Rundt 6-9.000 mann ble sendt til Østfronten for kortere eller lengre tid. Tallene kan variere fra kilde til kilde, men minimumstallet ligger på 6.000 soldater i frontlinjen.

Den Norske Legion var en enhet som skulle kjempe i norske uniformer og med norske merker. Helt slik ble det nok ikke, men til gjengjeld var innsatsen heroisk. Etter at tyskerne flyttet hovedstøtet mot Krim ble det bare igjen en tynn ring rundt Leningrad (i dag st. Petersburg). Russerne brøt allerede i vinteren 1941/42 igjennom ringen og opprettet direkte forbindelse med byen.

Resten av krigen på Leningrad-fronten artet seg som en tysk forsvarskrig mot overlegne russiske styrker. Nordmennene ble kjent for å være de verste å angripe og når russerne fikk vite at det lå nordmenn foran dem angrep de heller et annet sted. Denne siden er helt upolitisk og svært informativ.

Til Ære for de Tapre!


Norge under andre verdenskrig

Kanonen på bildet er en 38 cm som skyter prosjektilet sitt 42 km avgårde. Kanonen står på Vara-batteriet utenfor Kristiansand og er fullt ut skytbar. Denne siden er en omfattende side om den andre verdenskrig i Norge og er forbausende objektiv i fremstillingen sin av forholdende.

Der er også et forum hvor den øverste linken fører deg. Historien du leser her er langt fra enestående. Vi har selv hørt fra politisoldater i Sverige som først ble sendt inn utpå sommeren i 1945 at de var sjeleglade for at de ikke kom i mai på grunn av pøbelherjingen til Hjemmefronten eller mai-patriotene som de ble kalt.

Når vi tenker på hvor disiplinert og verdig den tyske okkupasjonsmakten oppførte seg fremstår de norske styrkene som hevngjerrige pøbler. Gjør dere kjent med siden og bruk stoffet i skoleoppgavene deres. Det vil dere score på.

Brødrefolk må aldri krige!


Egil Ulateig: Veien mot undergangen
Navngir frontkjempere

Når et land kastes ut i krig slik Norge ble det i 1940 spinnes skjebnens tråder på en annen måte enn under fred. Forræderne som hadde makten i landet hadde lagt forsvaret brakk slik at vi ikke kunne opprettholde vår nøytralitet og dermed var et lovlig krigsmål for både England og Tyskland.

På det strategiske plan var Tysklands sak helt opplagt Norge's sak såsant du var av nordisk ætt. På det personlige plan var det ikke så opplagt. Mange meldte seg til tjeneste for de jødeallierte i protest mot den tyske okkupasjonen av oss. Atskillig flere meldte seg til kamp mot verdenskommunismen.

Egil Ulateig beskriver skjebnen for noen av disse frontkjemperne. Den nederste linken er en artikkel i Gudbrandsdølen om boken. Boken gir et nyansert bilde av Waffen SS i sterk kontrast til jødesidens hatpropaganda.

La frontkjemperne tale!