.:Hovedsiden:.

Waffen-SS - Artikler:


Waffen-SS
- Introduksjon

Heltehistorien om Waffen-SS
- Tale av Leon Degrelle i 1982

1. WSS Panzerdivisjon LSSAH
- Standartenführer Peiper's død


WSS-Hauptsturmführer Wittmann
- Verdens fremste panzerfører

3. WSS Panzerdivisjon Totenkopf
- Solidaritet i praksis.

12. WSS Panzerdivision Hitlerjugend
- Introduksjon


Kampene i Normandie
- Emil Dürr gir alt

WSS-helten Alfreds Riekstins
- Riekstins kjempet til 1952

Waffen-SS i Vietnam
- Heltene banket kommunistene


Korsun-slaget
- Waffen-SS redder dagen

Radiotelegrafisten
- Waffen-SS i aksjon

Gårsdagens helter
- dagens idealer


Waffen-SS - Kommentarer:


ZOGbladet(Dagbladet) håner norske krigshelter

- Vi tviler på at så mye som en eneste nordmann vervet seg til Waffen-SS for å dø for Hitler. Motivet var å hindre den samme nedslaktingen av oss som blant annet rammet de baltiske land under det jødestyrte terrorveldet som ble kalt kommunisme. Bildet over er av baltiske borgere som ble slaktet av kommunistene.


Videosnutt fra den tyske ukesrevyen fra 3. erobring av Charkov i mars 1943

Bildet er av en tysk tigerpanzer på vei inn til byen. Håper at norske menn vil lære mot av sine kolleger i Waffen-SS.

Dagbladet slår fast: Waffen-SS holdt seg til Folkeretten

Bildet viser en tysk Tigerpanzer fra panzerdivisjonen "Das Reich" i Waffen-SS. Heltesoldaten, Fredrik Jensen, var en tid aktiv i "Das Reich" under befrielsen av Russland som maskingeværskytter. Her forteller han sannheten om Waffen-SS.

Waffen-SS er helter i Estland mens kommunister stilles for retten for folkemord

Kommunismen som herjet Europa med sine folkemord og grusomheter var jødisk dominert. Waffen-SS var heltene som stilte seg til forsvar for Europa mot disse jødestyrte redselsregimene.


Norges virkelige krigshelter

Under Europas skjebnekamp mot det jødiske Herrefolket meldte flere tusen nordmenn seg til kamp mot den kommunistiske mordermaskinen kalt Sovjetunionen. Deres nederlag ble vårt folks vanskjebne, men som frihetshelter skal vi hylle dem.

Nordmenn i Waffen-SS regiment Nordland

Mens forræderpolitikere og et feigt, avgått kongehus lot jødene oppvarte seg i England og nord-Amerika kjempet ekte nordiske patrioter i helteorganisasjonen Waffen-SS ved Østfronten.

Norske heltesoldater i Waffen-SS

Da kommunistene trakk seg tilbake for tyskerne gikk de frigjorte folkene i Øst-Europa øyeblikkelig til angrep på jødene som ikke rakk å flykte. Tyskerne reddet mange av disse jødene fra å bli drept. Det straffet seg siden.


Norsk frontkjemperinnsats

Denne siden er et glimrende initiativ til å balansere den jødeallierte løgnpropagandaen om de europeiske heltesoldatene som strømmet til da kampen om Europas fremtid ble utkjempet på slagmarken.

Siden er selvsagt politisk korrekt, men det må den jo være uansett for å få drive.

Vi anbefaler all norsk ungdom å lese alt det glimrende og motiverende stoffet som er samlet der og la seg inspirere av frihetskjemperne.

La Frontkjemper-ånden inspirere deg!


Norske frivillige i Waffen-SS

Den andre verdenskrig var en skjebnekamp for det frie Europa med Tyskland i spissen som var omringet av de jødekontrollerte vestmaktene og den jødedominerte bolsjevikstaten i øst.

Allerede før østfelttoget, som Tyskland måtte føre for å komme det sovjetiske angrepet i forkjøpet, meldte de første frivillige seg til tjeneste i den europeiske frivillighæren ved navn Waffen-SS. Navnet klinger som en fanfare idag som den gang og heltesoldatenes ry bare øker med tiden.

Waffen-SS tapte krigen og idag ser vi følgene av det: Rasefremmede herjer europeisk ungdom og gjengvoldtar jentene mens guttene gjøres til slaver og kalles hunder. Dopen flyter og de europeiske folkene går til grunne i den etniske rensingen de zionistiske seierherrene fra den andre verdenskrig gjennomfører.

Vigrid hyller Waffen-SS-heltenes frihetskamp!


Waffen SS - salg av artikler, flotte bilder
Germania International - tredje rike

Germania International er en stor side med mange flotte bilder og artikler til salgs. Interessen for artikler fra det tredje Tyske Rike er stor og prisene blir deretter.

Grunnen til at vi har linket opp siden og anbefaler dere å bli kjent med den ligger i det enorme bildematerialet. De har flere fotoalbumer til salgs med bilder fra krig og hverdagsliv. Slikt materiale er bannlyst av den zionistiske makteliten fordi det viser at den tyske frontsoldat er akkurat slik alle andre soldater egentlig er: hyggelige og blide folk som er utkommandert til å sette livet inn for landets og folkets frihet.

Bildet viser en Waffen SS-offiser med teksten: "Kallet til Kamp - Beskytter av Freden". Og akkurat det var det alle de frivillige heltesoldatene i Waffen SS var. Vi i Vigrid hylder dem for innsatsen.

Waffen SS; Helter fra Virkeligheten!


Waffen-SS-helt forfølges

Intolerante og hatefulle jøder og deres spyttslikkende lakeier i media og maktelite benytter enhver anledning de kan finne til å trakassere og forfølge ærlige og patriotiske helter som engasjerte seg i kampen for Europas frihet i den andre verdenskrig.

En av disse heltesoldatene som nå skal terroriseres er nordmannen Fredrik Jensen som deltok i divisjon Wiking på Østfronten. Jensen ble tildelt "Det Tyske Kors i Gull" for spesiell tapperhet ved gjentatte anledninger.

Jensen burde i stedet blitt beæret og gitt alle de hedersbevisninger en mann kan få på vegne av seg selv og alle de andre frivillige heltesoldatene i Waffen-SS. I stedet er det slik at forfølgelsen det hatefulle jødiske Herrefolket utsetter han for må sees på som den absolutte hedersbevisning.

All ære til Waffen-SS!


WW2 - Historia de la Waffen-SS

Det er moro å jobbe med noe som interesserer og fengsler meg så mye som det arbeidet jeg nå har. På grunn av at norske statlige myndigheter forfølger meg slik at jeg ikke får noe fast sted å bo blir det vanskelig å fungere slik jeg burde ha gjort det.

Men til gjengjeld muntrer jeg meg med å lære språk ved hjelp av kurs jeg låner gratis på bibliotekene. Og nå har jeg lært meg nok spansk til at denne siden gikk flytende og uten noen problemer. Hurra!

Dagen feires med å legge den opp som som en link for andre spansk-kyndige. Gled dere for siden er god den. Skal vi si italiensk om et år? Bildet viser forøvrig panzergrenaderer fra Waffen-SS Totenkopf- divisjonen under offensiven mot Kursk sommeren 1943.

Språk er grunnlag for kommunikasjon!


Arne Borgir var Hitlers soldat

19 år gammel fulgte den unge Porsgrunnsgutten Arne Borgir blodets kall og meldte seg til tjeneste i den europeiske heltearméen Waffen-SS.

Ved sommersolverv i 1941 rullet 5. Waffen-SS panzerdisjon Wiking østover til kamp mot den hvite rase's dødsfiender: de jødiske khazarene som hadde slaktet flere titalls millioner nordiske brødre og søstre i folkemordet kalt kommunisme. I dette sjeldne intevjuet i en lokalavis i Grenland gir han en grei oppsummering av de tanker han gjorde seg omkring krigen og sin egen patriotiske holdning.

En patriotisme han aldri har gitt fra seg uansett hvor mye forræderne mot vårt folk herjet han etter at krigen var slutt. Blant et hjernevasket folk i full oppløsning i ferd med å begå kollektivt selvmord står hans innsats som et eksempel all nordisk ungdom burde følge.

Igår Waffen-SS - Idag Vigrid!


Waffen-SS, Presentert av Leon Degrelle

Under Adolf Hitler i Tyskland skjedde det to undere: Under nr 1 var det økonomiske under som kan kalles Tyskland's "New Deal" og som banket Roosevelt's amerikanske forsøk med samme navn sønder og sammen.

Det andre underet var fremveksten av historiens første forenede europeiske hærstyrke med navnet Waffen-SS. Fra en sped begynnelse som livvakt og paradesoldater for Hitler vokste den til verdenshistoriens beste slagstyrke på nærmere en million mann. De kjempet sammen og døde sammen og da krigen var over hjalp de hverandre i kameratgrupper.

Leon Degrelle kan stå som et lysende eksempel for dem alle og ånden som gjorde det mulig. En ånd og et mål vi i Vigrid har tatt opp igjen og kjemper videre for.

Europa for Europeere!


Waffen-SS - Flotte bilder

Den andre verdenskrig var den internasjonale jødedommens kamp om verdensherredømme. De hadde makten i U$A og England og dominerende innflytelse i andre vestlige land som Norge.

I 1917 tok de internasjonale jødene makten i Russland og viste sitt sanne ansikt gjennom folkemord og forvandlingen av landet til en stor slaveleir. Opp mot disse egoistiske ødeleggende kreftene stilte kun et folk til kamp for folkenes rett til egne liv og egen fremtid og eksistens.

Tysklands og deres alliertes kamp var en kamp mot en så kolossal overmakt at det er et av historiens store under at de holdt ut så lenge. De frivillige i Waffen-SS har sin del av æren for det. Tysklands heltemodige offer ga oss et pusterom vi i dag er i ferd med å miste. Er du klar til innsats?

Vigrid er klar - er Du?!


Waffen-SS.no; salg av effekter

Waffen-SS.no er, som du kanskje skjønner av adressen, en norsk side om de dyktigste styrker som noen sinne har kjempet: Waffen-SS.

Det sies at ingen styrker har vært igjennom flere og hardere kamper enn Waffen-SS. I Waffen-SS hersket det streng disiplin, men også en enorm offervilje. Soldatene kjempet for noe de trodde på, de kjempet for sitt folk og for Europa. Kun de som elsker det de kjemper for kjemper bra og aldri har noen vært mer effektive enn de forente europeiske styrkene som kjempet mot jøde-kommunismen i Sovjet.

Siden inneholder selvfølgelig en kort bit om krigsforbrytelser, men det skal du bare overse. Hadde ikke eierne av siden tatt med en slik avdeling hadde de aldri fått drive i fred. Husk at det er seierherren som skriver historien.

Før NATO var det Waffen-SS!


Waffen-SS helten Arne Borgir dokumenterer

Arne Borgir var en av de nærmere 10.000 nordmenn som meldte seg til krigsinnsats på tysk side for å stoppe bolsjevismen fra å erobre Europa og starte nedslaktingen av de europeiske folk etter samme mønster som de under internasjonale jøders ledelse hadde gjort det i Russland og de andre landene i Sovjetsamveldet.

Han var med i den 5. Waffen-SS panzerdivisjon som ble kjent som en av de beste hæravdelingene som noen gang har kjempet på noen slagmark. Borgir har nå samlet dokumentasjon om den verdensberømte elite-divisjonens innsats i et hefte som koster 100 kroner. Kjøp heftet og les selv.

Vigrid hylder elitesoldatene i Waffen-SS og anerkjenner det offeret de ga for at vi skal leve i et fritt Europa. En kamp vi fortsetter i dag. Linken går til et NRK-innslag om og med Borgir.

Odin er stor og hylder frihetskjemperne i Waffen-SS


Waffen-SS: Helter og idealister
Divisjon Wiking slåss rent og hardt

Den andre verdenskrig sluttet i 1945 som en historisk begivenhet. I alle fall er man enige om et slikt navn og en slik avgrensing.

Men den jødiske krigen om verdensherredømme sluttet ikke da. Ikke startet den 1. september i 1939 da de politisk korrekte hoffhistorikerne sier at den begynte. Den jødiske krigen om verdensherredømme har vart i flere tusen år og den 2. verdenskrig var kun en militær etappe i den krigen. Siden har den fortsatt som propagandakrig med stadig økende styrke.

I det perspektivet må vi se hoffhistorikernes patetiske forsøk på å skyve skyld over på Waffen-SS divisjon Wiking og dens tapre heltesoldater som slåss for Europas fremtid.

Waffen-SS - Verdens beste heltesoldater!