.:Hovedsiden:.

Det Tredje Tyske Rike - Kommentarer:


Heinrich Himmler - hvilket HoloCa$h?

Himmler var en god ektemann og far

Heinrich Himmler må ha vært en gudbenådet byråkrat av 1. klasse. Under hans ledelse ble det organisert en omfattende bevegelse med utrolig mange arbeids- og virkeområder. Mens Hitler holdt fasaden mot de kristne kirkene bygget Himmler og hans betrodde opp en bakgrunnsvirksomhet basert på nordisk kultur og tro som skulle overta for den jødeinfiserte kristendommen når den akutte frihetskampen var over.

Innenfor SS, som Himmler ledet, lå også ansvaret for internerings- og forbedringsleirene som skulle føre forbrytere og asosiale individer tilbake som positive medlemmer i samfunnet. Det lyktes SS med over enhver forventning og de tyske leirene kan stå som forbilde på human behandling av kriminelle og slagne politiske fiender som ville ødelegge hele den tyske stat og folk.

Et stykke ut i krigen forandret bildet seg da blant annet jødene, som krigførende part, ble internert og brukt som sårt tiltrengt arbeidskraft. Himmler og SS måtte lære å håndtere sykdomsepidemier og i krigens sluttfase følgene av anglozionistenes folkemordbombing og en del liv gikk tapt. Likevel var livet for jødene i leirene som en ferieleir i forhold til tyskernes under de alliertes folkemordkampanje.

Brevene etter Himmler bekrefter at HoloCa$h er en propagandaløgn. Av samme årsak ble Himmler myrdet av de allierte rett etter krigen.


80-årsdagn for Hitler's utnevnelse til Rikskansler i Tyskland

Gasse-Geir med glimrende artikkel om Adolf Hitler og det økonomiske "mirakel" i Tyskland

Årene fra 30. januar 1933 frem til England startet den europeiske storkrigen med sin krigserklæring mot Tyskland den 3. september 1939 markerer det største økonomiske "mirakelet" i historien. Jeg har satt ordet "mirakel" i anførselstegn for det var langtifra et mirakel. Det var resultatet av at verdens fremste og mest utviklete folk endelig ble samlet, etter anglozionistenes nedslakting og ødeleggelse under og etter den 1. verdenskrig, og motivert utifra felles interesse. Med jødene fjernet fra sine dominerende og ødeleggende posisjoner var det fritt for det tyske folks skaperevne til å utfolde seg i en fredelig utvikling av landet.

Mannen som gjorde dette mulig, gjennom sine overlegne politiske ideer om basis for nasjoners samling rundt folket som enhet, var Adolf Hitler. Ettertidens Europa skylder Hitler alt og hadde Europa's folk den gangen i 1930-årene vært modne og fremsynte nok hadde Europa i dag vært verdens suverent ledende kontinent basert på en føderal samling med Tyskland som ledende nasjon. I dag er vi noen anglozionistiske lakeistater for den internasjonale jødedommen og Israel uten egen kraft selv til å reprodusere oss selv. Det kan vi takke frimurerne og andre jødelakeier og forrædere for som deltok i den internasjonale jødedommens verdenskrig mot Tyskland.

Historiens gang kjenner vi jo så i dag nøyser vi oss med å hylde verdens fremste statsmann på det politiske planet noensinne; Adolf Hitler.

Interessert i å diskutere det med meg? Dere finner meg på Facebook:)


Hitler's fredstale 19. juli 1940

Hitler ville fred - Jødene, England, USA og deres allierte ville krig

Parallellene mellom det som skjedde i mellomkrigstiden og det som har skjedd og skjer i de siste ti årene er så slående at man i prinsippet kan se en "Replay" av de internasjonale jødiske kreftene og deres hovedland, England, Israel og USA og manipuleringene deres. Adolf Hitler gjennomskuet hatet til anglozionistene, men håpet innerst inne at det ville være nok fornuft i det engelske folk og den germansk/engelske overklassen til at England ville velge fred og samarbeid i motsetning til den garanterte gjensidige ødeleggelsen som ville følge av en storkrig. Anglozionistene valgte krig og både Tyskland og det britiske Imperiet ble knust. Og med det Europa og den hvite rase. Hitler er den personen i moderne historie som best fortjener Nobel's fredspris og vil bli tildelt den "post mortem" den dagen Vigrid har seiret. Og det vil vi i Odins navn!


Winston Churchill i tvangstrøye
Churcill's mentale problemer skaper bråk

Endelig kommer det for en dag: Winston Churchill hadde mentale problemer. På oss har det virket slik når vi ser på de beslutningene han tok om å knuse det tyske folk slik at det aldri kunne reise seg igjen.

Han forsto heller aldri at den 2. verdenskrig som han førte for Storbritannia for å redde det britiske Imperiet nettopp ville knuse det. Roosevelt måtte til slutt fortelle han det direkte. Churchill står for oss i Vigrid som et skammens eksempel. Han lot seg redde av en sørafikansk jøde da han ble truet av konkurs og deretter var han jødenes mann. Og han leverte varen.

Samtidig som han knuste både Tyskland og det britiske samveldet reddet han den jødiske kommunismen i Sovjetunionen. For det har jødelakeiene som har makten i Norge og "Alt for Israel" som slagord æret han med en statue i Oslo. Vi foreslår at statuen byttes ut med den nye hvor han står i en tvangstrøye.Tyskland er okkupert og regimet illegalt

Tyskland er nærmest å betrakte som et stort mentalt sykehus hvor befolkningen har vært gjennom tre generasjoner med den mest avanserte hjernevask og mentale betingete refleksbygging som er kjent i historien. Det slår den jødiske tvangsanstalten Sovjetunionen med mange år og mange grader.

Det 3. tyske riket med sin siste rikskansler, Storadmiral Dönitz, er fremdeles den eneste lovlige forfatning i Tyskland. Det tredje riket ble aldri formelt eller lovlig oppløst, regjeringsmedlemmene ble ganske enkelt arrestert. Deretter trådde de allierte inn som okkupanter. Det ble aldri tegnet noen fredsavtale mellom okkupantene og noen tysk regjering siden. I forbindelse med murens fall og de to tyske staters gjenforening på begynnelsen av 1990-tallet ble det andre tyske riket gjenopplivet og forbundsrepublikken opphevet.

Fremdeles er det ikke laget noen fredsavtale og fremdeles er Tyskland okkupert. Og som resultat: Alle avtaler inngått av alle tyske stater etter 1945 er ulovlige og ugyldige. Også EU-traktaten. Alle dommere og embedsmenn i Tyskland utfører sitt embete ulovlig uten forankring i noen gyldig grunnlov.

Da de britiske okkupasjonsstyrkene gikk inn i den lovlige tyske regjeringens kontorer i Flensburg mai 1945 og arresterte rikskansler Dönitz startet Tysklands lange vei som okkupert nasjon uten lovlig regjering eller eget rettssystem.

Grunnloven ble skrevet av og påtvunget landet av okkupasjonsmaktene. Spesiallover for å undertrykke enhver rett til å kritisere okkupasjonsmaktene og deres jødiske Herrer ble vedtatt. Tyskland ble okkupert militært av store styrker og er det fremdeles. Bare Ramstein-basen ved Kaiserslautern har større militær slagkraft enn hele den tyske armé på grunn av atomvåpnene der.

Rettssaker føres ikke lenger; kun domstoler som på politisk grunnlag dømmer kritikere av jødisk propaganda til fengsel og store bøter. Noen blir også drept i og utenfor fengslene.


Til alle verdens Frontkjempere

Jeg sender denne oppfordringen fra den hellige jord i Øst-Preussen til frontkjempere over hele verden. Her, i dette tyske grenseland begynte den store kampen, med alle sine offer. Offer som de krigførende land til dags dato ikke har greid å lege. Måtte denne historiske slagmarken jeg nå taler fra gi styrke til et oppriktig budskap om fred.

Minnene om Tysklands døde, mange her fra Øst-Preussen, vil alltid gjøre Tysklands ønske om fred sterkt og kraftfullt!

Veteranene fra fronten og de unge krigerne som skal sikre et fritt, stolt og fredelig Rike hilser frontkjemperne og vår Fører Adolf Hitler.

Frontkjemperne vil Fred!


Rudolf Hess - Fredsmartyr
Rudolf Hess - minneside

Rudolf Hess - Fredsmartyren som prøvde å stoppe den andre verdenskrig før den ble det blodbadet og katastrofen den kom til å bli. For egen regning og risiko fløy han fra Tyskland til Skottland for å komme i kontakt med britiske ledere som ikke var i lommen på jødene slik Churchill var det.

Desverre fikk jødesiden tak i Hess først og fengslet han uten å høre på fredtilbudene hans. Resten kjenner vi. Den jødiske utryddelseskrigen mot Europa gikk sin gang og da den var ferdig var flere titalls millioner europeere døde og vi uten forsvar mot det folkemordet som vi idag utsettes for.

Siden er upolitisk og rent nøytral. Hess ble myrdet den 17.august 1987 av britene, da russerne ville frigi han, for å hindre han i å fortelle verden hva som egentlig skjedde i 1941.

Evig æret være Rudolf Hess - Fredsmartyren fremfor noen!


Gratulerer med Dagen den 20. april

Adolf den Store

Det er først etter at en stor statsmann er død at betydningen av verket hans blir verdsatt slik det fortjener. I så måte er ikke Adolf Hitler noe unntak. Jødesiden og deres hjernevaskete nyttige idioter strever desperat for å demonisere Hitler og alt han sto for, men forgjeves. Boken hans, Mein Kampf, må forbys i stadig flere land. Løgnene om HoloCa$h må beskyttes ved lov og alle som tviler straffes hardt. Hitler er blitt verdens viktigste person og hans ideer har en så enorm sprengkraft at de muligens vil bryte igjennom og gi menneskeheten nytt håp om en bedre verden befridd fra zionistenes galskap og tyranni.
Diskriminering av Hvite

Bildet til høyre er av Adolf Hitler, som i historiens lys fremstår som verdens viktigste frihetskjemper, montert sammen med verdens mest betydningsfulle bok: Mein Kampf. Videoen over er et innslag i RT om at boken er svært populær i India. Siden Russland nettopp har forbudt Mein Kampf på grunn av dens sanne beskrivelse av samfunnsforhold og politiske sammenhenger er reporteren klart fiendtlig til Hitler, men pytt. Alle store menn hates av sine fiender. Her er en artikkel om at Mein Kampf ble forbudt i Russland: Russland forbyr Mein Kampf Bare det er bevis godt nok på kvaliteten og sannhetsinnholdet i Mein Kampf. Les den du også; det er vel anvendt tid og du blir aldri den samme igjen.


Hitler's kanskje viktigste tale: "Fri Stat eller Slaveri" - 1922

Jødenes to mål er i dag nådd - med selvhatende forræderes hjelp

Adolf Hitler var en lysende begavelse og fremstår i ettertid som et fyrtårn for alle jordens folk som vil leve i frihet basert på sine egne særpreg og ikke som undertrykkete slaver i en zionistisk Casino-Gulagstat.


Hitler var en dyktig og avslappet leder

Rochus Misch var Hitlers livvakt og den eneste av dem som var tilstede i Hitlers bunker da han valgte fridøden. Han roser Hitler som en god og avslappet leder man ikke behøvde å frykte om man tabbet seg i jobben.


Hitler - Naturverneren

Hitler, Nasjonalsosialistene og SS var kjente for sitt engasjement mot rusmidler og for naturvern og grønn politikk. Al Gore kommer med det vanlige zio-sprøytet sitt, men det er jo obligatorisk i vårt jødestyrte PK-asyl. Håper du blir interessert i å lære mere og besøker nettsidene våre. Husk at kunnskap er bedre enn løgn.

Hitler - Lederen

Formel 1-sjefen Ecclestone kan være så rik og mektig han bare vil. Han kan også si positive ting om Hitler og Hussein og andre størrelser som har blitt ryddet av veien av jødene, men da starter problemene hans. Det finnes ingen mann så mektig her i verden at han ikke knuses sier han noe som går imot jødemaktens dogmer. Eller roser jødenes fiender. Irak satt på olje, Iran så at HoloCa$h kunne betviles og Taliban stoppet zio-mafiaens opiumsproduksjon.

Hitler - Frihetskjemperen

Mattias Andersson har intet å skamme seg over når han drar en romersk keiserhilsen eller Hitlerhilsen som det også kalles. Vi belønner Andersson med et bilde av Hitler hvor han viser sin versjon av det som idag er kjent som Europeisk frihetshilsen for patrioter. Hva Andersson derimot bør skamme seg over er å finansiere andre rasers vekst når vår rase er i ferd med å dø ut.


Jødemedia hater Hitler på vinflasker

ZOG-media som Dagbladet hater alt som er stolt og hvitt og som har symbolverdi for den hvite rases kamp mot jødisk overherredømme. Hehe, men Hitlervin selger som bare det likevel.

Nettavisen skryter av Adolf: "Det startet med Hitler"

Den amerikanske general Patton sa det slik: "Jeg har blitt løyet for, Tyskland er det eneste halvmoderne landet i Europa". Han døde i en trafikk"ulykke" kort deretter før han skulle til Amerika for å fortelle sannheten om zionistenes folkemord på tyskerne. Vi gir Nettavisen rett og går videre: Hitler startet moderniseringen av Europa. Hitler til venstre og Porsche i dress til høyre.

Adolf Hitler som actionfigur

Ved å demonisere Adolf Hitler og hans nasjonalsosialistiske regime i Tyskland har seierherrene fra den andre verdenskrig skapt Adolf Hitler som kultfigur og evighetens seierherre. Lenge etter at Stalin, Roosevelt og Churchill er glemt vil minnet om Adolf Hitler leve. Vi i Vigrid ler oss skakk over en feilslått jødepropaganda.


Hitler: En mann av høyeste visdom

Savitri Devi var en kvinne av spesielle egenskaper som vi savner i dag. Hun var tiltrukket av vår ariske historie og reiste til India og studerte hinduisme og ble kjent med den ariske historien vår og om hvordan arierne kom fra det høye nord; Nord-Europa.

Hitlervin på mote

Vin med Hitlermotiver på etiketten selger som bare det under navnet "Führerwein". Vigrid kjører en rusfri linje ellers skulle vi importert vinen selv for salg. Men du kan jo gjøre det? Nå vil de venstreekstreme haterne av frihet forby vinen i Belgia.

Hitler er æresborger i G8-by

Kjært barn nevnes ofte og Adolf Hitler må i så måte være et av Aftenpostens aller kjæreste. Bedre reklame for Europas frihetskjemper fra ZOG- og kommunisthelvetet kan Aftenposten ikke gi han.


Hitlermaleri av dverg
Hitlermalerier skaper stor ståhei
Hitler er alltid populær

Adolf Hitler blir bare mere og mere populær ettersom årene går og hans tanker om grunnlaget sunne og harmoniske samfunn bør bygges på vinner terreng på nytt. Denne gangen er det noen malerier og tegninger av Hitler som er funnet i Lofoten.

De er selvfølgelig mye verdt og kommer til å øke yttrligere i tiden som kommer når stadig flere ser at Hitler hadde grunnleggende rett og at Tysklands tap i 1945 var kroken på døren for våre nordiske folks eksistens.

Vi har brukt et bilde av Snøhvit for å illustrere Hitlers valg av nasjonalfarger for Det Tredje Riket. Snøhvit representerte de gamle nordiske fargene fra vår gyldne høykultur i bronsealderen. Håret var svart som ibenholt, huden hvit og leppene rød. Hitlers flagg var det svart-hvite-røde.

Hitler er en mann for alle årstider!


Hitler på sukkerposer

I Kroatia blir Adolf Hitler hedret med bilde på små sukkerposer. Glimrende tiltak. Hatefulle og intolerante jøder sprer sensuren sin ved hjelp av kosher media.

Unge Høyre jublet for Hitler

Unge Høyre omtalte Adolf Hitler som "Europas redningsmann" i mellomkrigstiden. Det gir vi dem rett i. Nazi-Tyskland reddet Europa fra jødebolsjevistenes nedslakting.


Adolf Hitler – En verdig kandidat til Nobels Fredspris

De ble drevet ut av det som hadde vært hjemlandet deres lenge før den første verdenskrig begynte.

Leon Degrelle, en ung politisk leder i 1930-årene fra Belgia, som senere meldte seg inn i Hitlers hardeste kampenhet, Waffen SS, sammen med 900.000 andre ikke-tyske europeiske frivillige, sa: "Av alle forbrytelsene som hendte under Andre verdenskrig, hører vi ingenting om massakrene som tok plass i Polen rett før krigen.

Tusener av tyske menn, kvinner og barn ble massakrert på de mest forfordelige måter av mobber som var hisset opp av pressen. Hitler bestemte seg for å stanse nedslaktningen og kom til deres redning". Unge, tyske gutter som ble fanget av polakker, ble kastrert.

Hitler var Fredens mann!


Mark Weber om falske kilder om Hitler

Mark Weber representerer "Institute for Historical Review" og gjennomgår en del av løgnene som er plantet om Hitler.

Formel 1-sjef roste Hitler

som leder. Slikt blir det bråk av. Hehe. Hitler var selvsagt en glimrende leder, politiker og statsmann ellers hadde han ikke oppnådd de fantastiske resultatene han gjorde med et så dårlig utgangspunkt og så små ressurser til rådighet. Churchill skamroste Hitler før jødene kjøpte han til bøddeljobben mot Europa og Det Britiske Samveldet. Han knuste dem begge.


Hitler var en stor statsmann

Til venstre har vi en av verdens største statsmenn gjennom tidene og til høyre har vi en representant i Landdagen i Sachsen. Nå er han anklaget for en forbrytelse i henhold til den zionistiske okkupasjonsloven som for tiden gjelder i Tyskland.

Forbrytelsen hans? Han har vært frekk og freidig nok til å si høyt noe absolutt alle er enige om: "Adolf Hitler var en stor statsmann". Grusom forbrytelse, ikke sant? Hvis du er i tvil om det er riktig så kan du se på de enorme anstrengelsene jødesiden gjør for å demonisere han.

Bedre bevis på Hitlers storhet får du ikke. Det er også det beste beviset du kan få for at Adolf Hitler faktisk hadde grunnleggende rett i det han sa og gjorde. Var det ikke slik hadde han aldri blitt latterliggjort, fordummet og demonisert slik han er blitt. Ut av det vokser hans ry og gjenfødelse av hans ideer.

Hitler hadde rett!


Minnehall for Adolf Hitler

I dag, 25. juni 2006, åpnes en privat minnehall til ære for en av verdens største ledere og betydningsfulle statsmenn noensinne.

Tidligere Waffen-SS soldat Ted Junker har selv innredet den private minnehallen på gården sin i Jew$A. Han hadde sett seg lei på alle løgnene jødesiden spredde via mediekontrollen sin og fant ut at han fikk slå et slag for Sannheten. Et glimrende tiltak.

Vi husker at da tidligere Waffen-SS helten Arne Borgir var på norsk riksTV her for et og et halvt år siden knuste han opponentene så grundig at Staten bevilget flere millioner for å grave opp dritt om Waffen-SS divisjon Wiking som Borgir tjenestegjorde i. En heltedivisjon som sloss hardt og fair for å redde Europa og vår ætt fra det jødiske Herrefolkets Gulagleirer.

Følg Junker's eksempel - Spre Sannheten!


Jesus og Adolf - To Menn - Samme Kamp

Jesus og Adolf - to menn - samme kamp. Ja, hvordan lyder det egentlig? National Journal har gjort en sammenligning som er verdt å sette seg inn i. Begge bekjempet de den jødiske makteliten på hver sin tid med 2.000 år i mellom. Begge ble de drept i forsøket og begge gangene styrket jødene sin maktposisjon i verden. Begge kjempet de for det Gode mot det Onde og begge formulerte de seg på noenlunde samme vis.

Det er imidlertid forskjeller også. Jesus fabulerte om at hans rike for hans folk var i det neste liv mens Adolf var mere jordnær og sikret et bedre liv for sitt folk i dette liv. Jesus ble derfor profet mens Adolf ble politiker. Altså kun en forskjell i horisont, ikke i mål.

Kristendommen ligger i dag med brukket rygg som et monster fullt av anti-hvitt rasistisk selvhat. Vårt forslag til de kristne er derfor at de bytter ut Jesus med Adolf og Bibelen med "Mein Kampf".

En mann døde i Berlin - en Frelser ble Født!


Adolf Hitler - Skaperens sendebud

"Ja, Heil Hitler. Jeg også sier det for han er en virkelig stor mann". Ingen ringere enn Englands statsminister fra 1916 til 1922, David Lloyd George, sier det om Adolf Hitler. Og han fortsetter: "Hitler skapte en lykkelig nasjon".

Jada, slik så mange av de største statsmenn fra mellomkrigstiden på Adolf Hitler og hans nasjonalsosialistiske partis prestasjoner. Han forenet et Tyskland som hadde lidd under splittelse og borgerkriger i hundrevis av år til et lykkelig sammensmeltet folk hvor hver mann og kvinne kunne meisle ut sin egen fremtid uansett hvilken klasse de var født inn i eller hvorvidt de var fra nord eller sør eller katolikk eller protestant. Frimureri ble avskaffet og mafiavirksomhet slått ned.

Stadig flere spør seg "Var Hitler en utsending fra Skaperen for å vise folkene veien til lykke som alternativ til global gangsterkapitalisme, morderisk bolsjevik-kommunisme og hatefull og utbyttende zionisme"?

Adolf Hitler - En Tidløs Budbringer!


Historisk Hitler-globus stilles ut
Mer inspirert av Ibsen enn av Wagner

Adolf Hitler, Rikskansler i det tredje tyske rike mellom januar 1933 og mai 1945 var en bemerkelsesverdig mann. Det økonomiske underet han skapte i Tyskland var enestående i historien. Han utfordret den internasjonale jødedommen og tapte den påfølgende krigen. Det var den eneste store feilen han gjorde.

For å tape en krig mot jødene da er du demonisert for resten av den tiden jødene har å herske på, slik adelsmannen Haman av Persia er det. Akkurat det ser vi som er av nordisk ætt og bekjemper den zionistiske utryddelsen av oss som den største ære noen mann eller kvinne kan bli til del.

Men bare sånn for ordens skyld: Når det hevdes i artikkelen at Hitler planla erobringen av verden da tror vi vedkommende propagandist enten lyver bevisst eller er direkte uvitende. Hitlers mål var å gjenreise Tyskland og nyordne Europa under tysk ledelse. Helst i samarbeide med England slik at de to brødrefolkene i sammen kunne dominere verden. Alene drømte han ikke engang om det.

Media dyrker Hitler i skjul!


Hitler blant tidenes største ledere

Et britisk firma spurte hvem som hadde vært verdenshistoriens beste leder ned gjennom tidene. Ikke overraskende vant briten Churchill med den britiske Margaret Thatcher på 8. plass.

At Adolf Hitler endte på 20. plass er en riktig så flott plassering etter 60 år med total demonisering og jødeløgn. Vi gratulerer Hitler med den suverene plasseringen, langt foran dagens Tony Blair som vi mener er både krigsforbryter og terrorist.

Hitler og hans nasjonalsosialistiske Tyskland sto for den største og mest imponerende vekst fra 1933 til 1941 som noe land i noen tid har hatt. Ingen over, ingen ved siden hva det angår.

Hitler hadde grunnleggende rett!


Savitri Devi: The Lightning and the Sun

Krigen mellom det Gode og det Onde, mellom destruktive og konstruktive krefter er en evig kamp. Den er beskrevet i Ragnarok hvor de lyse, kloke og gode vinner over mørkets krefter. Men for å vinne denne kampen må solens varme og byggende krefter kombineres med lynets evne til å brenne vekk det negative og destruktive.

Savitri Devi gir oss en filosofisk betraktning med tre menn som eksempler; Djengis Khan som det rene lynet, Akhnaton som den rene sol og frelseren Adolf Hitler som kombinasjonen av lyn og sol. Men desverre opptrådde Hitler for tidlig i forfalls-syklusen og tapte.

Men det ble født en ny religion i asken av det tredje Riket; Nazismen hvor frelseren Adolf Hitler ga sitt liv for å frelse dem som tror på ham og arbeider for en bedre verden i balanse med naturen.

Solens varme og Lynets rensende kraft er Odins verktøy!

Ordet Avatar betyr reinkarnasjon og at en person gjenoppstår i et nytt legeme, men med sine tidligere egenskaper i behold.

Vi skjønner godt at hinduer mener at Adolf Hitler kan ha vært en gjenfødelse av de gamle ariske heltene Vishnu eller Shiva. At nordiske Åsatroere kan oppfatte Hitler som en Avatar for Odin er også forståelig. Savitri Devi er inne på noe av det samme i sin bok "The Lightning and the Sun" hvor Hitler er en sammensetning av Solens varme kraft og Lynets ødeleggende og rensende kraft.

Vi tror ingen av delene fordi Hitler var for mye Sol. For mye varme og forståelse og for mye god tro og god vilje til fred. Derfor tror vi ikke han var en Avatar av de tre nevnte. De ville visst bedre og gitt Lynet atskillig større plass i sin tilværelse. Men for all del: Det er mye frelse i å tilbe Hitler. Tross alt ga han sitt liv for å frelse oss andre.

Odin er stor og Vigrid hans utvalgte Folk!


Degrelle og Pierce: Adolf Hitler

Leon Degrelle var før den andre verdenskrig regnet som den mest lovende politikeren i hele Europa. Han var en Valloner som vil si at han var fra den fransktalende delen av Belgia.

Under krigen meldte han seg til Waffen-SS for å kjempe for Europas frihet i kampen mot den jødestyrte bolsjevismen i Sovjetunionen. Han avanserte til general i Waffen-SS og klarte å flykte til Spania hvorhan etter mye strid fikk samlet sin kone og syv døtre.

William Pierce startet og ledet National Alliance i USA frem til å bli anerkjent som den fremste forkjemper for de hvite folks rett til eksistens.

Hitler fortjener objektiv bedømmelse!


Adolf Hitler

Demonisert og løyet om av de jødiske seierherrene. Hyldet som Helt, Frihetskjemper og Martyr av stadig flere unge i dagens Europa. Denne siden gir deg et rimelig objektivt bilde av Hitler og er et godt utgangspunkt for den som vil gjøre seg opp en kvalifisert egen mening om en av verdenshistoriens største menn.

Som politiker var Hitler et rent geni, men hans egenskaper som feltherre lot mye tilbake å ønske. Av og til svært mye. Desverre. For en ting er sikkert: Våre europeiske folk hadde ikke stått overfor utslettelse slik vi idag gjør det om Tyskland og deres allierte hadde vunnet krigen mot den internasjonale jødedommen og deres lakeier og nyttige idioter. På engelsk.

Tyskland sto samlet bak den tyske regjerings krav om revisjon av Versailles-diktatet fra 1919 som slik det ble laget og utformet la grunnlaget for en ny krig i Europa.

Da politikerne skiltes i Versailles i 1919 sa den britiske statsminister Lloyd George "Nå har vi lagt grunnlaget for en ny krig i Europa innen 20 år". Han fikk rett. Jødene erklærte krig mot Tyskland i mars 1933 som ble avsluttet 12 år senere med total jødisk seier. Tyskland lå knust og okkupert; noe det forresten er fremdeles og styrt etter de alliertes påtvungne okkupasjonslover. Gjelder fremdeles de også.

Og Amerikanerne har en av verdens sterkeste atombaser i Ramstein ved Kaiserslautern. Jeg har selv vært der og sett den. Demoniseringen av Hitler slår nå tilbake på jødene selv. Flott side.

Den som fornedres og drepes av jødedommen skal opphøyes i Valhall!


Jødene demoniserer ikke-jødisk nasjonalisme

Adolf Hitler var og er Europas fremste nasjonale frihetskjemper og den som førte an i kampen mot den internasjonale jødedommens Torah- og Talmudbaserte ondskap og herskertrang. For det demoniseres han til evig tid. Denne artikkelen dreier seg om hvordan Hitler ble finansiert.

Tegningen er laget av Hitler selv og viser fru Germania lenket av Versailles-diktatet. Bildet gjelder for hele den hvite rase idag. Vi må bryte jødenes tvangslenker eller bli utslettet.


Adolf Hitler var den frie verdens forbilde i 1933-1945

Hitler frigjorde Tyskland fra de jødiske finansterroristene i Wall Street

Adolf Hitler var en frigjøringskjemper og -helt av første rang. I dag er han mere aktuell enn noen gang siden 1945. De jødiske finansterroristene som eier og styrer de finansielle masseødeleggelsesvåpnene bruker HoloCa$h som beskyttelse mot en ny frihetshelt som Hitler. Tiden for en verdensomspennende total revolt mot de jødiske finansoligarkene er inne.


Hitler og SS bak antirøykebevegelsen
Det Tredje Rike's antirøykekampanje

I den øverste linken viser Dagbladet til en knallhard antirøykekampanje i Australia. Etter hvert vil alle land gjennomføre antirøykelover, men det er ikke ofte media gjør det kjent at det var Hitler-Tyskland som var først ute med antirøykelover og -kampanjer. Det Tredje Tyske Riket var også ledende i verden med antialkoholkampanjer og kreftforskning. Mottoet for NS-Tyskland var "En sunn sjel i et sunt legeme".

På alle samfunnets områder hva angår helse og velferd og sosial utvikling var Nazi-Tyskland ledende og har både da og siden stått som modell for resten av verden. Bildet over til venstre er en plakat mot røyking mens plakaten over til høyre forteller hvor mange KdF-biler, altså bobler, som tyskerne røykte opp i løpet av bare et år.

Verden har mye å takke Nazi-Tyskland for!


Dagbladet ærer Adolf Hitler og nazistene

ved å gi dem æren for å ville modernisere Tyskland og gi befolkningen en billig og fleksibel transportmulighet. Svaret var Folkevognen, også kalt hitlerkjerre eller boble. Hitler moderniserte ikke bare veier og transportsystemet, men også hele det sosiale samfunnet ble modernisert og la grunnen for et demokratisk og moderne Europa. Et Europa zionistene i dag omgjør til et raseblandet, klassedelt volds- og dopsamfunn i jødisk tjeneste.

Anschluss

Anschluss er navnet på den fredelige og utrolig populære gjenforeningen av Østerrike og Tyskland under ledelse av Hitler i 1938.


Hitler og Nazi-Tyskland tiljublet alle vinnerne

Dagbladet eller bla-bla-bladet som det også kalles for sitt intetsigende innhold hyller faktisk Adolf Hitler og Nazi-Tyskland for sin objektive og nøytrale holdning til deltagerne i OL i Berlin i 1936. Ingen diskriminering forekom av noen og alle vinnerne ble like tiljublet og verdsatte. De nasjonale tyske selvsagt litt mere siden de hadde hjemmebane.

Bla-bla-bladet kommer med de vanlige propagandaløgnene sine for å spre de antityske-, antinazi- og antihvite rasistiske holdningene sine med setningene: "....Adolf Hitler håpet at konkurransene skulle vise at den ariske rasen var sterkere og raskere. Det var den ikke". Dette er tøys. Under OL i 1936 fikk vi følgende medaljefordeling som vi har vist på det store bildet over. Dagbladet tatt igjen.

Dagbladet er et antihvitt hatorgan!


Hitler først ute med anti-alko og anti-nikotin

Vi kan takke Adolf Hitler og hans nasjonalsosialistiske regjering for at vi idag har kommet langt i kampen mot nikotin, kreft og alkohol. Skjønt den siste taper vi igjen nå.

Trekker Hitlers superbil fra auksjon

Adolf Hitler har satt sine spor og erindres som en av de betydeligste statslederne fra det forrige århundredet. Kjærlighet og frykt går hånd i hånd og nå er superbilen trukket fra auksjonen.


Hva verden avviste

- var Adolf Hitlers fredstilbud til de krigshissende statene som hadde gått sammen om å knuse Tyskland. Hitler ville fred - den internasjonale jødedommen erklærte krig og fikk lakeistatene sine med på det.

Et funn for NS-folk og andre som vil lære om NS-bevegelsen

Hitler og nasjonalsosialismen opplever en voldsom interesse som bare øker med tiden. Denne siden gir deg et vell av informasjon og egner seg ypperlig for elever og studenter med oppgave om NS-bevegelsen.

Heinrich Himmler - antirøykens forkjemper

Himmler var øverste leder for SS og fremstår idag som en fremsynt kar for dem som er opptatt av vårt folks sunnhet og helse. Under Himmlers ledelse kjempet SS hardt mot røyking og alkoholmisbruk. SS ble Europas største produsent av ikke-alkoholholdige drikker. SS-ungdommen ble oppmuntret til et sunt og sportslig levesett. Nazi-Tyskland var også ledende innen kreftforskning og mange andre sosiale felter som ble kopiert av alle land etter krigen.


Hitler moderniserer Europa

To menn satte verden på hjul og var grunnleggende i utformingen av vår sivilisasjon og hvordan vi idag lever. Den første av dem var Henry Ford i USA som i 1914 innførte samlebåndsproduksjon av T-Forden og fikk prisen ned fra 1.000 til 300 dollar. Den andre var Adolf Hitler som øyeblikkelig satte igang bygging av motorveier i Tyskland etter at han var valgt til Kansler i 1933.

Parallelt med veibyggingen konstruerte Nasjonalsosialistene gjennom arbeiderforeningen KdF (Kraft durch Freude) - (Kraft gjennom Glede) den berømte Volkswagen med kosenavnet "bobla". Poenget for Ford og Hitler var at bil skulle bli rimelig allemannseie. En sosial idé antisosiale norske politikere totalt forkaster med sin avgiftspolitikk og bakstreverske veiutbygging. Henry Ford var forøvrig en beundrer av Hitler-Tyskland og de enorme sosiale forbedringene Hitler og nazi-partiet sto for.

På bildet til venstre ser vi Ford foran T-modellen mens til høyre ser vi Hitler og sønn av konstruktøren av "Bobla" demonstrere den første for et begeistret og jublende publikum. I motsetning til dagens forræderpolitikere kjørte Hitler rundt i åpen bil så lenge han var kansler.

Ford og Hitler - to fremsynte skaperkrefter!


Hitlers drømmebil

Adolf Hitler fremstår i ettertid som utrolig klarsynt og nyter beundring og aktelse som få andre statsmenn i moderne tid.

Denne auraen kan best måles i fiendens hat og demonisering av han. Og jo mere han demoniseres av vårt folks fiender desto større blir auraen rundt Hitler. Denne gangen gjelder det en tysk racerbil som er funnet i Moskva og som skal selges på auksjon til en pris man regner med vil bli verdensrekord. Ja, det forbauser oss ikke.

Bare å kunne knytte Hitlers navn til en gjenstand gir automatisk verdi. Og slik er det med de grunnleggende ideene hans også. De kan kun holdes nede med trussel om straff og forfølgelse. Pussige greier det der med Hitler.

Navnet Hitler garanterer kvalitet og verdi!


Ørnen fra Graf Spee lever igjen

Graf Spee hørte til en ny klasse såkalte lommeslagskip som Tyskland fikk bygget for å kjempe om retten til å bruke de syv hav.

Hun kombinerte ildkraft, hurtighet og rekkevidde og ble disponert som kaperskip i Sør-Atlanteren da England og Frankrike startet den europeiske konflikten ved å erklære Tyskland krig i 1939. Før det var det kun en grensekonflikt mellom Polen og Tyskland i kjølvannet av Polens tyveri av Øst-Tyskland og terror mot den tyske befolkningen der. Bakgrunnen for landtyveriet var det beryktede Versailles-diktatet for å knuse Tyskland.

Ørnen veier 400 kg og det er allerede kommet bud på rundt 100 millioner kroner for den. Ørnen døde, men nå lever den igjen. Adolf Hitler designet peronlig ørnesymbolet som også ble brukt av flere andre tyske slagskip.

Hill deg Ørn som er vekket til live igjen!


Svensk elite på kne for Hitler

Aftenposten var en av de avisene som før krigen traff Norge i april 1940, som et resultat av Churchills intriger og egne operasjoner mot Norge, hadde mye godt å si om Tyskland under ledelse av Adolf Hitler.

Det er derfor ikke til å undres over at de idag opptrer som logrende puddel og propaganda-apparat for den internasjonale jødedommen som vant både krigen og verdensmakten. Hva artikkelen likevel forteller deg er at Tyskland var sett på med beundring og interesse av mange av Europas land og folk.

Kun de land hvor jødene hadde uinnskrenket makt gikk imot Hitler. Det Tredje Tyske Rike kan fremdeles stå som forbilde på mange områder. Blant annet hvordan man tar vare på eget folk og sikrer dets eksistens. Göring til høyre.

Hitler-Tyskland var Europas håp!


Personligheter i det Tredje Riket
Diverse bilder fra det Tredje Riket

Bildet viser luftkamper i den siste delen av den 2. verdenskrig over Tyskland. De allierte massemorderne som hadde valgt ut sivile kvinner og barn som prioritert mål i henhold til jøden Lindemann sin plan blir her forsøkt avskåret av tyske jetjagerfly.

Tyskland var først til å utvikle jetjagerfly og på tampen av krigen gjorde de store innhugg i de allierte bombeflyformasjonene. Det på tross av at de manglet flybensin og ofte måtte bli på bakken samt at flyene led av tekniske problemer.

Tyskland var i det hele tatt utrolig oppfinnsomme under det Tredje Riket og nesten all etterkrigens tekniske utvikling hadde sin start der. Disse to sidene linker vi opp på grunn av fine bilder du kan bruke i skoleoppgavene dine.

La Europa igjen bli fritt!


Tingsteder fra det Tredje Tyske Rike
Tingplass Gulde

Under det Tredje Tyske Rike i tidsperioden 1933 til mai 1945 opplevde den nordiske ånd og den nordiske idé en oppblomstring som aldri før i de 1.000 årene siden den sorte åndspesten gjorde folket vårt mentalt sykt.

Globaliseringens verdensherskere tålte ikke noen nasjonal oppblomstring og konkurranse og forsøket ble brutalt knust i en krig uten mulighet for forhandlet fred. Kravet var betingelsløs overgivelse med påfølgende fordrivelse og folkemord. Men noen av minnene står igjen og kan besøkes.

Den øverste linken viser deg hvordan de så og ser ut samt hvor du finner dem. Den nederste linken gir deg masse informasjon om historien vår i Nord-Tyskland og er lett å nå med bil. Bildet er fra Marc Aurel sin søyle i Roma og viser et germansk ting omkring år 150 etter år 0.

Nordisk historie lever!


Polsk massedrap på tyske sivile

Etter at våpenstillstanden var trådt ikraft i november 1918 fortsatte de vestallierte krigen mot Tyskland med andre midler. Handelsblokaden vedvarte og i de nærmeste årene døde over 800.000 tyske småbarn av underernæring. I tillegg kom selvsagt alle svangerskapene som ble avbrudt.

Rundt om i Tyskland startet jødestyrte kommunister opprør, streiker og skapte kaos. I tillegg kom ikke-erklærte kriger i Schlesien mot polakker og Sudetenland mot tsjekkere og i Tyrol mot italienere. Alle steder hjalp de vestallierte, særlig Frankrike, Tysklands motstandere.

I 1919 måtte Tyskland vedta Versailles-diktatet som var dominert av jødiske interesser og en oppskrift på en ny krig i Europa. Ut av dette kaoset var det nasjonalsosialistene med Adolf Hitler reddet Tyskland. Han var villig til å signere over det landet som ble stjålet fra Tyskland i 1919, men han ville ha en korridor til Danzig og Preussen fra riket. Det gikk Polen med på, men i siste øyeblikk grep England inn og signerte en uforbeholden støtte til Polen hvis de kom i krig med Tyskland.

Frankrike signerte også og dermed var grunnlaget for tysk invasjon av Polen lagt. Polakkene svarte med massemord på tyske sivile hvorav det i Bromberg er best kjent under navnet "Bromberger Blodsøndag". 5.500 tyskere ble brutalt drept etter først å ha blitt mishandlet på det groveste.

2. verdenskrig var jødenes krig!


Wernher von Braun - Rakettforsker über alles

Da russerne slo amerikanerne i kappløpet om først å sende en rakett i bane rundt jorden med sin "Sputnik" i 1957 sa den amerikanske komikeren Bob Hope følgende: "Dette viser at russerne har bedre tyske forskere enn vi har".

Ryggraden i romforsknings-programmene til USA og Sovjet var nemlig tyske forskere som hadde kjempet for det tyske folks rett til en likeverdig eksistens. Linken fører til en kort artikkel om Wernher von Braun som skapte rakettene V-1 og V-2. "V" står for "vergeltungswaffe" og betyr "hevnvåpen".

Tyskerne hadde nemlig mye å hevne etter at britene (i jødenes vold) bombet sivile tyske mål sønder og sammen. Dette etter at Hitler lot 330.000 briter få reise hjem fra Frankrike etter Tysklands seier i 1940. Utakk er helt klart jødenes lønn og nå ligger både Tyskland, England og resten av Vesten under jødemafiaens hæl.

Vigrid kjemper i von Brauns ånd!


Hitler stopper Verdensrevolusjonen

"Stalins Verhinderter Erstschlag" med undertittel "Hitler erstickt die Weltrevolution" er en meget god bok av den russiske militærstrategen Viktor Suworow. På norsk blir det til; Stalins blokkerte førsteslag - Hitler knuser verdensrevolusjonen.

Bakgrunnen er den jødiske krigen mot Tyskland hvor Tyskland og dets allierte dominerer det europeiske kontinent mens England og Jew$A dominerer resten av verden med unntak av Japan. Den jødiske makteliten med Stalin som frontfigur har gjort hele Sovjetunionen om til et militært industrikompleks som masseproduserer moderne våpen og trener og utruster kjempehæren sin for lynkrig i Europa.

Tyskland angriper rett inn i Sovjets offensive oppstilling og skaper kaos i den første tiden. Resultatet kjenner vi: Verdensrevolusjonen ble stoppet. Tyskland ofret seg for å redde Europa og klarte det. Bolsjevikene tapte kampen om verden og Stalin deltok ikke i seiersparaden i Moskva i mai 1945.

Hitler som Europas Hvite Ridder!


Elly Beinhorn

Elly Beinhorn er et eksempel på den nordiske kvinne's karakter slik den ble løftet og gitt rett til å utfolde seg i det frigjorte Tyskland i 1930-årene. Tyskland frigjorde seg i 1933 fra den jødiske internasjonale undertrykkelsen og startet å rette opp følgene av det forbryterske Versailles-diktatet.

Hun fløy over Andesfjellene i Sør-Amerika og satte mange rekorder i flyging. Etter krigen var hun tro mot sitt eget folk og nektet å ta avstand fra det frie Tredje Tyske Rike. Elly var ikke alene. I hele Tyskland viste både kvinner og menn storheten i seg som bare kan utløses i et nasjonalt samlet og fritt folk.

Frigjort fra den internasjonale jødedommens og deres lakeiers trellbånd som fører til perverterte folk som utvikler selvhat og egenutslettelse. Som i Norge og Vesten i dag.

Frihet for det Nordiske Folk!


Heinrich Himmler - myrdet av britene

Da våpnene tiet i mai 1945 lå det sentrale Europa i ruiner og Europa var desimert fra et senter for verden til å gli ned i avgrunnen som okkupasjonsområde for Sovjet-unionen og Jew$A.

Etterhvert skulle særlig Jew$A føre en politikk som tok sikte på å etnisk rense Europa for europeere og erstatte oss med negre og asiater. Etter de alliertes krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten siden den jødiske krigserklæring i mars 1933 hadde de behov for å skyve skylden over på tyskerne og gjøre krigspropaganda til sannhet.

En mann sto i veien i mai 1945 og det var Heinrich Himmler. Han måtte dø for ellers ville han ha ledd av og tilbakevist de alliertes beskyldninger. Britene forgiftet og myrdet han 23. mai 1945 og dermed kunne Nürnberg-farsen startes. Beleilig.

Velg fakta fremfor løgnpropaganda!

Heinrich Himmler var en overlever. Mens Hitler og Goebbels planla død for egen hånd i bunkersen i Berlin forhandlet Himmler bak Hitlers rygg med britene om fred. Rikskansler Dönitz avviste Himmler da han tilbød seg sin hjelp og Himmler overga seg til britene etter den tyske kapitulasjon.

Han regnet, som så mange tyskere, med at britene hadde bruk for ham i oppgjøret med sovjeterne som tyskerne regnet som uungåelig. Hos britene ble Himmler tatt hånd om blant annet av en jøde i britisk uniform. Og dem var det mange av i de dagene. Da de ikke fikk Himmler til å samarbeide med seg ble han myrdet for å bane veien for lynsjejustisen i Nürnberg.

Med Himmler av veien kunne rettsfarsen gå av stabelen for da fikk alle en å peke på som ikke kunne forsvare seg. Med Himmler i live ingen sak i Nürnberg.

Søk fakta - avvis løgn!


Hanna Reitsch

I likhet med Elly Beinhorn var Hanna Reitsch et kvinnelig flyveress som nektet å ta avstand fra Hitler og Tysklands frihetskamp mot jødene etter at krigen var over.

Reitsch ble faktisk tilbudt millioner for biografien om sitt fantastiske liv dersom hun bare tok avstand fra Hitler. Hun nektet og døde heller fattig. Selv om hun var sivilist mottok Reitsch jernkorset av første klasse for sin bemerkelsesverdige innsats for sitt land.

Da Berlin lå i ruiner og Waffen-SS holdt heltemodig stand mot den asiatiske horden var hun den siste som landet og tok av med fly på en gate i byen. Fantastisk. Reitsch gjorde alt som stod i hennes makt for å sikre eksistensen til sitt folk og fremtiden til det hvite Europa.

Vigrid hylder Hanna Reitsch og den nordiske kvinne!


Julius Streicher - Drept for å si Sannheten

Julius Streicher var en periode politisk aktiv, men er mest kjent for sin private innsats mot jødisk verdensherredømme. Denne kampen kjempet han gjennom bladet han grunnla og var redaktør for: Der Stürmer.

At Julius Streicher ble tiltalt og dømt under rettssaken i Nürnberg viser bare at alle som våger å ytre sin mening kan forvente dødsstraff når forholdene ligger til rette for det. Å ytre sin mening angående jødene var jo Streichers eneste "forbrytelse".

Linken fører til en omfattende artikkel om Julius Streichers liv, de vanvittige tiltalepunktene mot ham og hans kamp, bokstavelig til siste slutt, før han ble torturert til døde av de allierte i 1945.

Julius Streicher hadde Rett!


Det Tredje Rike - Omfattende historisk side
Fargebilder fra WW2 - Mange tyske

Bildet på denne plakaten har en enorm nordisk symbolbetydning. Utav solen senker en ørn seg på utspilte vinger med kurs for Adolf Hitler som reiser fanen med et av historiens kraftigste solsymboler: Svastika'en eller hakekorset.

Ørnen er også et alminnelig solsymbol slik at bildet gir en tredobbel fremstilling av Hitler som Solens sønn. Eller Odin's sønn. Eller i de kristnes plagiat av nordisk sol-religion (Odinisme); som Jesus, Goterens (Gud's) sønn.

Midt på toppen forsterkes solsymbolet med ørnen som bærer av solen med hakekorset i midten. Kanten er rammet inn av eikeløv; også et gammelt nordisk symbol for liv som norsk politi også benytter. En fantastisk plakat. Siden er svært omfattende så ta deg god tid.

La Historien tale for seg selv!


Nasjonal-sosialistisk propaganda før 1933

Denne siden er en enorm side som inneholder omfattende dokumentasjon av propaganda fra tiden før 1933 og under Det Tredje Rike. Formelt sett eksisterer Det Tredje Rike ennå fordi det nåværende Tyskland ble basert på okkupasjonslov i strid med folkeretten.

Storadmiral Dönitz var lovlig leder av Tyskland med sete i Flensburg i Nord-Tyskland fra Hitler's død til de jødeallierte britene "avsatte" han og fengslet han den 23. mai 1945. Unødvendig av de allierte å gjøre det og lite smart i lengden.

Bildet viser Hitler sammen med en besøkende gutt på landstedet sitt i Bayern. Tiden før 1933 var kamptiden hvor mange nasjonalsosialister ble drept av kommunistene i blodige i simple bakhold. Horst Wessel var en av dem og ble hedret med sangen "Die Fahne Hoch" på vegne av dem alle.

Den som ikke kjenner historien må leve den om igjen!


German Cross - Gerry Frederics

Gerry er en tysk-amerikaner bosatt i Los Angeles i California, USA, som tør å stå opp for sitt eget folk og tale den internasjonale jødedommens løgnpropaganda mitt imot. Siden er på engelsk og er skrevet i et engasjert og rimelig lettlest språk.

I USA ble Dachau-leiren presentert som utryddelsesleir med bilder av et såkalt gasskammer som etterhvert viste seg å være et avlusingskammer. Tror du jødemedia retter opp feilen? Neida, fremdeles brukes løgnhistorien i HoloCa$h-industrien for å tjene penger og få sympati. Og ikke minst for å skaffe seg ryggdekning for de folkemordene og forbrytelser mot menneskeheten som jødene selv og deres lakeistater utfører i Palestina, Afghanistan, Irak og andre steder.

Jødenes HoloCa$h-løgner står ikke på egne bein!


Vestens undergang (spansk om WW2)

Den spanske forfatteren, Joaquín Bochaca, har laget en god internett-bok om forholdene rundt den andre verdenskrig. Versailles-diktatet ødela alle muligheter for fred i Europa; alle visste det og de som sto bak diktatet ønsket det slik.

De jødiske Zionistene hadde ikke nådd målene sine. Jødedommen som prøvde seg på et HoloCa$h i 1919-20 kom ingen vei og alle vet jo at det såkalte storindustrikomplekset tjener gode penger under krig. Tysklands rettferdige politiske og militære kamp under ledelse av Rikskansler Adolf Hitler ble sabotert.

Jødedommen erklærte krig i 1933 og utvidet erklæringen flere ganger siden. Og så kom krigen og med den Vestens undergang.

Sannheten er målet!