Norges Regionale Folkeparti
Nordisk Samfunn og Politisk Parti - Den Nordiske Idé i Praksis
----- €€€ -----.:Hovedsiden:.

Norges befolkning rundstjeles av Osloeliten

Oslo er en parasitt på resten av landet

Oslo er landets administrative senter og handelssentrum. Som sådan har det bygget seg opp til å bli landets økonomiske tyngdepunkt hvor en stor del av verdiskapingen i resten av landet til slutt samler seg og igjen gir grunnlag for videre vekst. Oslo har dermed med tiden fått omtrent samme funksjon som de såkalte "sorte hull" i Universet på det økonomiske området.

På toppen av denne økonomiske spiralutviklingen sitter landets ledende finanselite og eier det meste, om ikke all, byggegrunn i Oslo og tilsvarende for bygningsmassen. Jo mere det skapes av verdier i Norge desto mere vil strømme til hovedstaden og gi ny kraft til spiraleffekten og ny rikdom til dem som eier grunn og bygningsmasse i Oslo. Og dette uten at de løfter lillefingeren for det. Det eneste denne supereierklassen må gjøre er å sørge for at byråkratene deres, som de betaler med folkets skattepenger og ikke sine egne, fortsetter byutviklingen og trekker enda flere folk inn til hovedstadsregionen.

Artikkelen over fra Aftenposten forteller oss om utviklingen av en ny bydel i Oslo som skal romme 100.000 nye innbyggere. Et betimelig spørsmål vil være hvem disse 100.000 nye Osloboerne er og hvor de skal komme fra? Det faktiske forhold er jo at den etnisk norske befolkningen er synkende. Altså må denne enorme økningen importeres utenifra. Fra land som Somalia, Pakistan, Syria og tilsvarende. Men hvem skal på den andre siden finansiere denne utbyggingen? Selvsagt helt vanlige skattebetalende nordmenn hva enten de bor i Oslo eller i andre deler av landet.

Det pussige er at vanlige folk i landet utenom Osloregionen ikke reagerer på denne ekstreme urettferdigheten. De betaler for at 100.000 ikke-etniske nordmenn skal komme til dekket bord i et paradis på jorden mens den økonomiske profitten av det hele for det meste går rett i lommen på dem som eier gård og grunn i Oslo, men aldri har bidratt med en krone til verdiskapingen.

22% verdistigning i Oslo 2015 - 2018

La oss ta et konkret eksempel. En gårdeier i Oslo arvet for mange år siden en bygård som i dag er verdt 50 millioner. I en småby langt ute på landet sitter en annen gårdeier og eier en tilsvarende gård til en verdi av 10 millioner. Begge gårdene ble bygget for samme pris for mange år siden og forskjellen i verdi er prisstigning som følge av spiralen i Oslo. I linken over ser vi at det forventes en prisstigning i Oslo de neste 3 år på 22% (La oss si 20% for enkelthetens skyld).

Tilsvarende prisstigning for den gården vi nevnte på landet kan vi regne som 10% og da er vi optimistiske. Hvis disse to gårdene selges i 2018 vil eieren av Oslogården sitte igjen med en prisstigningsgevinst på 10 millioner kroner i disse tre årene mens gårdeieren på landet vil ha en gevinst på 1 million. Forskjellen er tre millioner pr år til Osloeierens fordel. Og uten at vedkommende har løftet lillefingeren sin for det. Og merk dere; Dette er reelle penger han kan forbruke ved salg eller bruke underveis ved å øke lånet på gården og ta økningen som et billig forbrukslån.

Denne storsvindelen har pågått i mange år og ikke bare i Norge, men er underliggende i de fleste europeiske land. Det er en av hovedårsakene til den enormt økende forskjellen på hvordan rikdom er blitt sentralisert på stadig færre hender. Og vil fortsette slik inntil noe drastisk gjøres. Det drastiske som må gjøres er Vikingpartiet det eneste norske politiske partiet som vil gjennomføre:

#1. All skatt på arbeidsinntekt oppheves.

#2. Eiendom beskattes utifra sin verdi.

#3. Øvrig pengebehov det offentlige måtte ha trekkes inn som avgift på forbruk.

Så enkelt kan det faktisk gjøres og mener du det samme så meld deg til tjeneste i Vikingpartiet.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)