.:Vigrid Forsiden:.

REKOMMANDERT.

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker.

Asker, mandag 17. januar 2000

Politiet i Asker og Bærum.

Ad.: Anmeldelse av vold.

Jeg anmelder herved følgende voldshandling mot min datter Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx og forlanger at gjerningsmannen stilles til rette:

I august/september 1999 ble min datter Xxxxxx sparket så hardt og brutalt i venstre leggen at leggbenene ble brutt tvert av slik at den nederste delen sto ut gjennom huden. Hun måtte deretter sitte i rullestol i ca. 4 måneder til begynnelsen av desember 1999.

Deretter må hun gå med krykker til utpå våren i år 2000. Etter det må benet trenes opp slik at hun forhåpentligvis får full førlighet tilbake.

Overfallet skjedde totalt uventet og uprovosert ved at en gutt fra Xxxxxx skole stormet innpå henne bakfra og sparket til leggen hennes med full kraft (slik jeg har fått det fortalt). Xxxxx selv mistet øyeblikkelig bevisstheten og husker ingenting. Voldshandlingen skjedde uten noen påviselig grunn.

Av elever på Xxxxxx skole har jeg fått høre at motivasjonen og bakgrunnen for nedsparkingen er den samme som ved den forrige brutale voldshandlingen mot min datter som ble anmeldt av meg i 1998 med anmeldelsesnr. 15520/98.

Jeg har denne gangen ikke tatt kontakt med voldsmannen slik at jeg denne gangen ikke kan bekrefte motivet personlig. Slik jeg kunne forrige gang. Men som sagt: elever jeg har snakket med på Xxxxxxx sier at motiv og bakgrunn er det samme.

Med Germansk hilsen


Tore W. Tvedt