.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net
Tlf. 980 23 511

Sokneprest Kjell Storaker
kontoret@bamble-prestegjeld.no

Drammen, 8. desember 2003

Ad. Bruk av Skadi's Hov til nordiske religiøse seremonier.

På vegne av vårt nordiske religiøse samfunn som går under navnet Vigrid gjør jeg det kjent for deg at vi har brukt ruinkirken Skadi's Hov til våre religiøse seremonier.

Som du vet ranet dine forgjengere seg til stedet da de fór fram med brann og drap for å innføre en fremmed avgudsdyrking som kalles kristendom. Vi i Vigrid ser oss som rettmessige arvtagere etter våre forfedre som oppførte og brukte Skadi's Hov som et hellig sted.

Vigrid vil i nær fremtid kreve at den norske statskirken tilbakefører alle tilsvarende eiendommer til Vigrid slik at vårt nordiske folk igjen kan dyrke vår eneste og sanne religion på våre egne eldgamle hellige steder.

Inntil denne overføringen er skjedd ser Vigrid for seg at vi kan samarbeide om vedlikehold og bruk av stedet til våre respektive seremonier. Dette til tross for at vi kun har forakt for det ekstremt negative menneskesynet kristendommen baserer seg på; nemlig den medfødte arvesynden. Sykelig spør du meg. Det gjør oss imidlertid ingenting fordi vi renser stedet for negativ påvirkning og gjør stedet hellig i starten av våre seremonier.

For å slippe brukskollisjoner foreslår vi at soknepresten fører en bruksplan og når vi trenger stedet ringer vi soknepresten og melder vårt behov.

Vi gjør oppmerksom på at det viktigste vi kan gjøre i et flerkulturelt samfunn er å vise hverandre toleranse og respekt i praksis og ikke fryse ut de som ikke tilhører den samme tro som vi selv gjør. Det utelukker selvsagt ikke at hver av oss arbeider hardt og målrettet for å nå hver våre respektive mål.

Vi forventer et positivt skriftlig svar pr. mail innen 14 dager.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt (sign.)
Det Nordiske Trossamfunnet Vigrid

PS:(Forklaring som ikke er med i brevet).

Bemerkningen vår om menneskesyn er tilsvar til sokneprest Storakers drittslenging i Telemarksavisa.

DS.