.:Vigrid Forsiden:.

Prosess i Grimstad

Jeg er gjort oppmerksom på at det ble avholdt en prosess mot meg ved en domstol i Grimstad i midten av januar i år. Anklagen gikk ut på at jeg hadde vært i besittelse av en liten boks med CS-gass av den typen du kjøper hvorsomhelst i Tyskland for 50 kroner. 

Her i den frie demokratiske rettsstaten Norge hvor vi har tradisjon for å forsvare oss selv og ser på det som en dyd er slike bokser forbudt i henhold til våpenloven. Og jeg har ingen problemer med å skjønne hvorfor det er det. "Våre" politiske ledere ser seg selv som hyrder for folket og hyrdenes oppgave er jo å lede saueflokken de har ansvaret for i fet og god stand på slakteriet til slakting og flåing.

At sauene skulle kunne få ideer om at de er ansvarlig for eget liv og sikkerhet og bruke sin hevdvunne rett til selvforsvar kunne jo få de samme "sauene" til å forsvare seg mot dem som fører dem til slakteriet også. Oi-vey, Oi-vey! Krise. Hva kan vel skje da?

Et væpnet og motivert folk som ikke lar seg plukke på nesen og som forsvarer sin rett til liv og eksistens med våpen i hånd ville raskt kunne bli en katastrofe for hyrdene. Altså må alt som minner om våpen forbys. Mye har gått den veien allerede og mer kommer og sauene finner seg tafatt i det.

Min kommentar til rettsinnkallelsen skal i følge Agderposten's referat fra prosessen ha vært å sende et trusselbrev til en politimann hvor det står: "Kiss my ass, Godtar ingen ting, Skal ta dere." Jada, du leser riktig. Dette blir vist retten av politimannen.

Agderposten brakte en kopi av første setning som du kan se her. He-he. Skal bli artig å se hva de finner på til neste gang. Og i mellomtiden ønsker jeg dere alle god helse og at Odin beskytter deg og dine.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!