.:Vigrid Forsiden:.

VG klages inn for PFU - Pressens Faglige Utvalg

----- Original Message -----
From: Tore W. Tvedt
Sent: 10/02/13 12:45 AM
To: pfu@presse.no
Subject: Antitysk hatpropaganda uten hold

Pressens Faglige Utvalg

Ad. Klage på VG for antitysk hatkampanje

På VG's første side på nett den 30. september viste de et bilde sammenkoblet av to deler uten direkte sammenheng med hverandre. Her er bildet:

VG's bilde den 30/9-13

Bildets venstre del av er av voktersken Irma Grese, også kalt "Engelen fra Auschwitz", mens høyre del er et oppstillingsbilde for propagandaeffekt tatt av amerikanerne flere dager etter at leiren Buchenwald var overtatt fra tyskerne. Den delen av bildet brukes også separat som et svindelbilde hvor det påstås at Elie Wiesel er mannen med det markerte ansiktet vist med pil på dette bildet:

Det falske Wieselbildet fra Buchenwald

Teksten under bildet på VG's førsteside den 30. september lød:

"Kvinnene som elsket å drepe for Hitler. De arrangerte jakt på jøder i snøen, og nøt synet av den røde snøen til snaps og varm mat. I Auschwitz slaktet Irma Grese - kjent som «Det vakre udyret» - fanger med spade og øks. Hitlers kvinnelige SS-bødlers blodtørst kjente ingen grenser, kommer det frem i en ny bok."

Så langt jeg har kunnet bringe på det rene er dette en påstand uten historiske faktabaserte bevis og må anses som løgn og propaganda rettet mot en forsvarsløs person (Irma Grese), de tyske vokterskene som gruppe og det tyske folk som helhet. Det siste fordi denne hatkampanjen ikke er enestående, men kun en bitte liten del i en enorm verdensomspennende pengeutpressingsindustri under navnet HoloCa$h. Jeg er kjent med rettsfarsen mot Irma som jeg har skrevet en artikkel om her:

Sannheten om Irma Grese

Man må være en hjernevasket idiot for å ta disse jødiske hevnfarsene alvorlig. Det er kanskje her VG's problem ligger.

Det som gjør VG's bildebruk og ondskapsfulle tekst så alvorlig er at Irma Grese er forlengst død og ute av stand til å forsvare seg selv. Det tyske folk er fremdeles okkupert av store militærstyrker og regjert av et regime som styrer på nåde fra sine anglozionistiske okkupanter. Med andre ord er også det tyske folk i praksis forsvarsløst overfor alle hatkampanjer basert på nasjonalsosialistenes regjeringstid fra 1933 til mai 1945.

I dag, den 1. november, har VG forandret forsidebildet og tilhørende tekst. Her er dagens bilde:

VG's bilde den 1/10-13

med tilhørende tekst:

"Hitlers hekser - Les om kvinnene som elsket å drepe for Hitler."

Igjen er det helt ukjent for meg at den hatefulle teksten over passer på de to kvinnene på bildet. Påstanden er horribel og vitner om ren ondskap og grenseløst hat.

Ser vi de to bildene og medfølgende tekster i sammenheng med hverandre og som en liten del av den globale HoloCa$h-industrien basert på løgner, latrinerykter og hatpropaganda er dette et meget stygt eksempel på antitysk demoniseringspropaganda til inntekt og nytte for den internasjonale jødedommen og deres Israelske apartheidstat.

Jeg kan etter beste evne ikke oppfatte VG's bildebruk og påstander som annet enn løgnabserte eller fri fantasi med motiv å selge aviser og demonisere og rakke ned på det tyske folk for å skape ringeakt for dem og selvhat blant dem slik at de kan presses for enda flere penger av sine okkupanter og Israel.

Dette er i mine øyne jevngodt med deltagelse i en internasjonal pengeutpressingsmafia og jeg krever derfor at VG fjerner bilder og tekster og beklager overfor sine lesere, det tyske folk og Irma Grese in memoriam at de ble brukt på en slik måte.

Med nordisk hilsen
Tore W. Tvedt