.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
tvedt@mail.com

Pressens Faglige Utvalg
pfu@presse.no

28. februar 2012

Ad.: Innklaging av VG for spredning av falske fakta

Under tittelen «Anne Frank har blitt mormoner» i nettutgaven den 25. februar 2012 kommer VG med følgende spredning av falske opplysninger eller om man vil ren løgn.

Avsnittet lyder ordrett «Den jødiske tenåringen Anne Frank ble drept i en konsentrasjonsleir i 1945, etter at skjulestedet hennes i Amsterdam var avslørt.»

Dette er en ren løgn som kun kan sees som et ledd i hjernevaskingen og villedingen av leserne for å befeste den offisielle HoloCa$h-industriens løgnpropaganda hvor tyskernes ondskap og aktive utryddelse av jøder har en sentral rolle.

Sannheten er at Anne Frank døde av tyfus i en epidemi våren 1945 i leiren Bergen-Belsen. Muligens i april 1945 etter at de allierte hadde okkupert leiren. Tyfusepidemien og de andre generelle negative forholdene som herjet de tyske leirene vinteren og våren 1945 lå utenfor tyskernes rekkevidde og skyldtes de vestalliertes folkerettsstridige bombekampanje mot sivile mål i de tyske byene som ble utslettet gjennom teppebombing i tillegg til bombing av all kommunikasjon og streifskyting av alle som de allierte flyverne så bevege seg. Tyskerne gjorde på sin side derimot alt de kunne for å holde matforsyning, helsetilstand og livet oppe hos de internerte.

Min klage går derfor på formuleringen: "Anne Frank ble drept....." hvilket i denne sammenhengen ikke kan oppfattes som annet enn at tyskerne aktivt myrdet henne. Riktig tekst skal være: "Anne Frank døde.....". En liten forandring med en enorm meningsforskjell i denne sammenhengen.

Jeg får ikke skrevet ut artikkelen og lagt ved, men her er url til den:
VG: http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10052621

Jeg anmoder derfor om at PFU pålegger VG å rette feilen samt komme med en offentlig beklagelse i sin avis. Det må da være i vår alles tjeneste at vi en gang for alle slutter med å spre løgner om tyskerne vedrørende den 2. verdenskrig generelt og HoloCa$h-myten spesielt. Det har ført til et vedvarende og økende hat mot det tyske folk i stedet for forsoning som bør etterstrebes etter en lang og hard krig som uansett var en enorm ulykke for Europa og sluttet for 67 år siden.

Før jeg sender denne klagen kontaktet jeg journalisten i VG, Øyvind Gustavsen, som har skrevet artikkelen, men han ville ikke endre teksten.


Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt