.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
C/O Thorgrim Bredesen
Postboks 92
3431 Spikkestad

Pressens Faglige Utvalg
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo

29. mai 2008

Ad.: Innklaging av Klassekampen for spreding av ren løgn.

Under tittelen "Benekter Vigrid-kobling" skriver journalist i Klassekampen, Åse Brandvold, den 19. mai i år følgende rene løgn: "I filmen kontakter Myrbostad Tvedt via telefon, og vi hører hvordan Tvedt ber han «passe seg»".

Jeg ringte journalisten en eller to dager etter og gjorde det klart at jeg aldri har snakket med Myrbostad eller hatt noen annen kontakt med vedkommende noengang og at telefonsamtalen det refereres til er mellom Myrbostad og Heian. Jeg ba henne være så vennlig å rette Myrbostads løgn. Hun skulle vurdere å gjøre det og skulle i så fall gi meg beskjed. Siden jeg ikke har hørt noe fra henne regner jeg med at så ikke har skjedd.

Utifra Klassekampens antihvite politikk og at en slik korreksjon innebærer at Tommy Myrbostad avsløres som bevisst løgner i filmen for å sverte meg er jo det forståelig, men av den grunn overhodet ikke akseptabelt.

Jeg forlanger derfor at PFU pålegger Klassekampen å rette feilen samt komme med en offentlig beklagelse i sin avis.


Med nordisk hilsenTore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg: Utskrift av nevnte artikkel i Klassekampen.