.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Pressens Faglige Utvalg
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo

6. mai 2006.

Ad.: Anmeldelse av seksuell og blasfemisk rasehets mot Grisen

Vi ble nylig gjort oppmerksom på at Dagbladet hadde utsatt den norske Gris for en seksuelt basert rasehets nærmest uten like ved å fremstille to fremtredende politikere i parringsakt som svin.

Dette er ikke svineri eller griseri, men rett og slett en hån mot den norske gris.

Vi kjenner ingen griser som er fremtredende medlemmer av støtteforeningen til verdens mest forbryterske terror- og folkemorderstat, Israel’s Venner, slik Carl I. Hagen er.

Vi kjenner heller ingen griser som ønsker å åpne porten i grisebingen for fri invasjon og okkupasjon av andre arter som til slutt utrydder grisen i dens eget territorium slik Erna Solberg jobber for i Norge.

Ved å håne grisen på denne måten vil respekten for dens verdighet bli ytterligere redusert i en tid hvor grisen trenger den støtten den kan få. Årsaken til det er jødenes og muslimenes syn på grisen som et urent dyr. Ved å trekke Erna og Carl I. inn i bildet vil et slikt syn kunne forsterkes og grisens renommé ytterligere svekkes.

Vi oppfatter det også som en hån overfor vår nordiske religion som ser grisen som så verdig at vi får den servert hver dag i Valhall. Vår hellige gris i Valhall bærer navnet Særimne og avkrever almen respekt. Sammenblandingen med to bærere av den sorte åndspesten (kristne) er derfor også en religiøs hån og blasfemi.

Vi ber om at klagen behandles siden det er åpnet for unntak for fristen på 3 måneders forelding og at Dagbladet pålegges å trykke en offentlig unnskyldning med løfte om at en slik fornedring av den norske gris aldri mer skal skje fra deres side.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid

URL for grisehetsen: http://pub.tv2.no/nettavisen/innenriks/politikk/article414491.ece

Kopi: Dagbladet