.:Vigrid Forsiden:.

Anmodning om reaksjon overfor Lippestad og NRK Brennpunkt
Brev skrevet og sendt pr. mail eller nettskjema den 4. april 2013 til:
Justis- og Beredskapsdepartementet, nettskjema
Advokatforeningen, mail
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, mail den 14. april 2013
Kringkastingsrådet, nettskjema
NRK, nettskjema

Seremonispydet mitt er det nærmeste jeg kommer til mulig drapsvåpen i mitt eie:)

NRK Brennpunkt: Forsvareren 11.09.2012

Jeg er gjort oppmerksom på et program som ble sendt på NRK Brennpunkt den 11. september 2012 under navnet "Brennpunkt: Forsvareren 11.09.2012".

Her kommer forsvarsadvokat Geir Lippestad med et utsagn om meg som jeg reagerer meget sterkt på. Her er sekvensen fra 33.23 hvor Bæra sier: "......mens Tvedt vet vi vil være mere radikal i ytringene sine der inne". Lippestad følger opp med: "Han er den som.....han er den som vil begå drap. Det er jo relevant. Altså, vi må jo ikke inkriminere han da........".

Den setningen jeg reagerer spesielt på er da Lippestad sier om meg: "Han er den som vil begå drap."

Dette er en ekstrem og uhyrlig uttalelse fra en forsvarsadvokat i et populært og betydningssfullt program på landets største TV-kanal.

Det vi skal huske på er at NRK er landets største TV-selskap og er eid av den norske stat og at Lippestad på tidspunktet da programmet ble tatt opp var landets mest profilerte forsvarsadvokat både nasjonalt og internasjonalt.

Dette kommer i tillegg til flere forhold jeg også reagerer sterkt på.

Uansett hvilket grunnlag Lippestad hadde for utsagnet er det totalt uhørt og uforenlig med virke til en forsvarsadvokat å komme med en slik ytring om et vitne han selv har innkalt i en forsvarssak. Han har selv innkalt meg til å vitne for sin klient uten at jeg hadde bedt om det. Verre og mere inkriminerende påstand enn den han her kommer med kan jeg vanskelig tenke meg.

Etter et møte på advokat Lippestad sitt firmakontor fikk jeg i oppgave å forberede og holde et innlegg på 45 minutter i vitneboksen hvor jeg selv skulle gi uttrykk for mine erfaringer med den norske maktelitens terror og forfølgelse av meg selv i egenskap av politisk og religiøs dissident. Jeg brukte lang tid på å sette sammen et gjennomdokumentert opplegg som jeg kunne kjøre på de 45 minutter jeg var tildelt. Dette opplegget sendte jeg advokat Lippestad på forespørsel til gjennomlesing. Fra Lippestad hørte jeg deretter intet og regnet derfor selvsagt med at opplegget mitt var godkjent til fremføring. Fem minutter før jeg skal inn i vitneboksen skjer det uhørte at en av Lippestads hjelpeadvokater kommer ut i venterommet og gir meg beskjed om at jeg ikke får fremføre og fremlegge min dokumentasjon på maktelitens terror, men kun skal besvare noen spørsmål fra Lippestad. Spørsmål som viser seg å være tannløse. I tillegg protesterte ikke Lippestad på at utspørringen ble nektet kringkastet. Og så altså dette utsagnet om at "Tvedt er han som vil drepe".

Den eneste gangen jeg har møtt Lippestad var under min opptreden i vitneboksen den 5. juni i 2012. Da kom jeg ikke med et slikt utsagn. Jeg kan heller ikke erindre et slikt utsagn under gjennomgangen med Bæra og de to hjelpeadvokatene på deres kontor noen uker før vitnemålet ble avgitt.

Når jeg derfor ser Lippestads utsagn i forbindelse med hans sabotering av mitt veldokumenterte, planlagte vitnemål betrakter jeg utsagnet som et bevisst utspill med mål å skade meg og som en del av den politiske og offentlige terroriseringen av meg som politisk dissident. Alternativet må jo ellers være at Lippestad var i mental ubalanse på det tidspunktet under rettsaken hvor intervjuet med NRK Brennpunkt blir tatt opp. Utsagn i programmet kan tyde på det.

Siden hele dette utsagnet uansett er en profilert forsvarsadvokat fullstendig uverdig krever jeg at Lippestad fratas sin advokatbevilling slik at han ikke lenger kan bruke sin posisjon til slike angrep på andre vitner han måtte innkalle til andre saker. Vårt rettsvesen kan ikke være bekjent av å ha slike forsvarsadvokater i aktiv tjeneste.

Hva enten Lippestad kan dokumentere eller begrunne utsagnet er det også uhørt at landets største TV-selskap sender en slik uttalelse uten at jeg informeres på forhånd og kan kommentere som avslutning av programmet eller at Lippestad får konfrontere meg direkte som avslutning av programmet slik at jeg får en likeverdig rett til å gjendrive påstanden i sanntid.

Uansett Lippestads begrunnelse for utsagnet eller andre forhold knyttet til det:

- Krever jeg derfor at Justisdepartementet og Den Norske Advokatforening fratar Lippestad hans rett til å virke som forsvarsadvokat.

- Anmoder jeg derfor av NRK at de avskjediger den ansvarlige for sendingen av det nevnte programmet.

Det mest alvorlige med Lippestads utsagn er likevel at det forsterker nettopp de argumentene Anders B. Breivik fremførte som begrunnelse for at han avviste sivil satsing som et mulig alternativ. Noe som sannsynligvis vil føre til flere lignende aksjoner i fremtiden. Det var kanskje akkurat hva Lippestad ønsket å oppnå?

Med nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid