.:Vigrid Forsiden:.

REKOMMANDERT

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Drammen, 20. desember 2002.

Ad.: Anmeldelse av personforfølgelse fra politiet.

11. november i år sitter jeg fredelig og rolig og spiser middag på en veikro i Drammens-området sammen med 4 venner av meg. Etter en halv times tid kommer det to sivilkledde politifolk inn på stedet og bort til bordet vi sitter ved og begynner å opptre arrogant og trakkasserende. Uten å legitimere seg forlanger de å vite personalia på dem jeg er sammen med.

Etter tredje gangs forespørsel viser de fram politi-identifikasjonen sin og deretter oppgir mine venner de data de er pliktige til å oppgi. Rent bortsett fra at de i denne situasjonen vel ikke er pliktige til å oppgi noe som helst. Den ene politibetjenten, Trond Berntsen, fortsetter med kjekkaseriet sitt en stund før de forlater veikroen begge to.

På vår forespørsel om hvorfor de krevde identifisering av mine venner var svaret at de hadde ordre om å identifisere og notere personalia til alle jeg ble observert sammen med på offentlig sted.

Begge betjentene er så vidt jeg oppfattet det ansatt ved søndre Buskerud politi avdeling Hokksund.

Jeg anmoder Riksadvokaten om å etterforske forholdet og straffe de lederne i politiet som gir ordre til sine fotfolk om å drive ulovlig forfølgelse og trakkassering av meg og mine venner på denne måten.

Vennligst oversend anmeldelsen til rette instans hvis Riksadvokatembetet ikke er det.

Med nordisk hilsen

Tore W. Tvedt