.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Asker, 10. mai 2003

Oslo Politi
Boks 8101 Dep
0032 OSLO

Ad. Anmeldelse av Lars Gule og Human-Etisk Forbund for ærekrenkelse og terror.

Jeg anmelder herved generalsekretær Lars Gule og Human-Etisk Forbund for offentlig ærekrenkelse og terror i forbindelse med en pressemelding som ble sendt til landets presse hvor den ble offentliggjort den 28. mars 2001.

Ærekrenkelsen og terroren består i at jeg og trosfellesskapet Vigrid nevnes i forbindelse med en påstått drapstrussel mot en person i Human-Etisk Forbund på et tidspunkt hvor jeg satt i politiets glattcelle i Sandvika.

Jeg krever en erstatning på kr. 6 millioner hvorav halvparten vil gå til fondet mot rasediskriminering av den Nordiske Kvinne og halvparten til Vigrid's hjelpeorganisasjon for nødstilte barn i Russland og Ukraina.

Vennligst send meg en skriftlig bekreftelse med journalnr. på at anmeldelsen er mottatt og registrert.


Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg: Kopi av pressemelding.
Kopi: Human-Etisk Forbund