.:Vigrid Forsiden:.

Human-Etisk Forbunds skitne spill
Lars Gule - en feig ryggdolker

Et av de spørsmålene og problemstillingene dere som mailer oss ofte ber om vår forklaring på er hvilke personer eller organisasjoner vi mener er jødiske lakeier eller lakeiorganisasjoner og hvorfor de er det, hvordan de er blitt det og hvordan de fungerer.

Med jødisk lakei eller lakeiorganisasjon forstår vi en person eller organisasjon som forsvarer jødene og deres organisasjoner mot kritikk og angrep utenfra slik at jødene selv kan slippe å stå fram i offentlighetens avslørende lys.

En annen type er de personer eller organisasjoner som har som oppgave å hjernevaske og påvirke befolkningen til å akseptere det syn som gavner jødene og deres interesser uansett om støtten er basert på sannhet eller løgn.

Et eksempel på det siste mener vi Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz er og fordi vi oppfatter virksomheten som støtte til et løgnbasert internasjonalt system for pengeutpressing og dekning av folkemord har vi politianmeldt stiftelsen.

Vi vet alle at politiet bruker tystere og hemmelige agenter i forbrytermiljøer. En av de beste måtene å rekruttere slike agenter til å jobbe for seg er å gi forbrytere som kan vente lange dommer muligheten til å slippe straff mot å jobbe for politiet. Mange sier ja og sitter i politiets revesaks resten av livet.

Slike metoder bruker også stater når de skal rekruttere agenter til å arbeide i fremmede land. Det være seg for å spionere eller fungere som påvirkningsagenter eller som frontagenter som angriper oppdragsgiverens fiender.

En person og en organisasjon som etter vår oppfatning passer glimrende til denne beskrivelsen er Human-Etisk Forbund. Hvorvidt Human-Etisk Forbund opprinnelig var stiftet som en jødisk lakeiorganisasjon anser vi som sannsynlig, men det er uten betydning fordi den etter vår oppfatning fyller betingelsene i dag.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund heter for tiden Lars Gule. Lars Gule har en fortid som han aldri vil kunne komme seg unna og som vil forfølge og prege ham resten av hans liv. På midten av 1970-tallet tok han etter sigende kontakt med en palestinsk terrorgruppe for å læres opp til bombemann. (Etter det jeg har hørt tok han kontakten på eget initiativ).

I 1977 var det kommet så langt at han skulle gå til aksjon i en større by i det jødisk-okkuperte Palestina for å sprenge noen jøder til helvete eller hvor de nå havner. Med seg hadde han en ryggsekk full av dynamitt, men akk, slik ble det ikke.

Lars Gule feiget ut og ble plutselig fylt av veldig humanistiske tanker og meldte seg til politiet i Libanon før han rakk å krysse grensen til Palestina(Israel). Der ble han belønnet med opphold for statens regning i beskjedne 6 måneder. Hva som skjedde med han under det oppholdet vet vi ikke, men det vi vet er at da han kom tilbake til Norge startet en karriere som hittil er kronet med en topplederstilling i Norges tredje største trossamfunn (etter kristendom og Islam) og en nylig professortittel. Det norske makt- og mediasystemet har vært raus med andre engasjementer også.

For å si det så klart som det går an: Vi tror ikke det er mulig å få en så betydningsfull stilling som generalsekretær i Human-Etisk Forbund hvis du ikke hentes inn til den. Det er ikke en jobb man bare søker og får. Det gjelder også andre av engasjementene hans. Og som eksterrorist (nesten) med jødedrap som mål ville Lars Gule blitt blankt avvist i døren.

Og så dukker Vigrid opp på banen. Fra forsommeren år 2000 til januar 2001 blir Vigrid anmeldt for såkalt jødehets over 10 ganger av forskjellige organisasjoner som gjør jobben for Det Mosaiske Trossamfunn slik at jødene kan ligge lavt. Riksadvokat og politi avventer og reagerer ikke. I alle fall ikke med rettssak.

Og dermed kommer tungvekteren Human-Etisk Forbund på banen og leverer en anmeldelse til riksadvokaten som fører til den ønskede reaksjon. Riksadvokat og politi setter i gang og på min fødselsdag, fredag den 23. mars 2001, blir jeg fengslet og datamaskinen min inndratt.

Maskinen og papirene mine er borte for godt, men selv ble jeg sluppet ut etter bare 3 dagers glattcelle. Men Human-Etisk Forbund nøyde seg ikke med å levere en formell anmeldelse til riksadvokaten. Neida, disse "humanistene" gikk lenger; mye lenger.

Mandag formiddag leverer de en anmeldelse til politiet hvor de hevder at de mottok en drapstrussel fra noe de og politiet kaller det nynazistiske miljøet i Norge. Hva nå det måtte være. På det tidspunktet sitter jeg fremdeles i glattcellen "min" i Sandvika. Etter å ha anmeldt den påståtte drapstrusselen sender Human-Etisk Forbund ut en pressemelding om den påståtte hendelsen. Og her begår de en stor feil. En meget stor feil.

De kobler mitt navn direkte opp mot en påstått drapstrussel mens jeg satt i fengsel. Da jeg ble arrestert kom det som lyn fra klar himmel på meg og jeg var på vei til et kaffebesøk hos en gammel venn for å feire dagen. Nedenfor ser du pressemeldingen som gikk over hele landet den 28. mars 2001:


Drapstrusler mot ansatt i Human-Etisk Forbund

En ansatt i Human-Etisk Forbund ble drapstruet mandag morgen. Politiets Overvåkingstjeneste (POT) mener trusselen kommer fra nynazister.

Dette er ikke barnestreker, trusselen ble oppfattet som klart truende mot denne personens liv, og etter POTs vurdering gjør vi nå helt riktig med å anmelde saken, sier generalsekretær Lars Gule i Human-Etisk Forbund til Nettavisen. Human-Etisk Forbund var blant dem som anmeldte Tore W. Tvedt og Vigrid for rasisme, gjør det uttrykkelig klart at forbundet ikke vil la seg skremme av nazistene.

Vårt engasjement strekker seg år tilbake, humanisme er det motsatte av rasisme og nazisme, derfor er det selvsagt utenkelig at Human-Etisk Forbund vil la seg stoppe i sin kamp mot rasisme og nynazisme på grunn av trusler, sier Gule.


Vel, hva sier dere? Jeg overlater enhver vurdering av koblingen til dere.

Jeg tror trygt vi kan bli enige om at den er ekstremt fiendtligsinnet og at med dette har Human-Etisk Forbund og Lars Gule erklært krig mot meg og Vigrid. Anmeldelsen deres vurderte vi bare som en plikthandling for en lakeiorganisasjon. Sånn for ordens skyld; hverken jeg eller noen annen i Vigrid er kontaktet av politiet i sakens anledning. Pussig. Har det kanskje aldri vært noen trussel? Eller er det en av vennene til wannabe-terroristen Lars Gule eller kanskje POT selv som sto bak for å få litt fart i sakene? Det er mitt gjett og det gjør saken enda mer alvorlig sett fra min og Vigrid sin side.

Og til dere unge som tenker å konfirmere dere i regi av Human-Etisk Forbund: Glem det. Etter dette fremstår de for oss i Vigrid som svorne fiender av vårt eget folk og oss som arbeider for å redde vårt folk fra undergang og folkemord.

Jeg vil gå så langt som til å si at å konfirmere seg hos Human-Etisk Forbund er å forråde seg selv og sitt eget folk og bidra til utslettelsen av oss.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!