.:Vigrid Forsiden:.

Anmeldelse av gruppevold, august 1998

Drammen, 16. oktober 2003.

Denne anmeldelsen er lagt ut noe på etterskudd. Under razziaen hos meg i mars 2001 ble papiret stjålet av politifolkene som gjennomførte den. Jeg fikk senere tak i den igjen takket være flere purringer gjennom advokat. Og det er det eneste jeg har fått tilbake av hva politiet tok.

Å gå nærmere inn på den har ingen hensikt lenger, men merk dere at den er sendt 20. august mens mottaket først er registrert 2 måneder senere. At den i det hele tatt er registrert skyldes vel at jeg purret på den rekommandert. Slik er dagens politi. Jeg har lært politiet generelt å kjenne som falsknere, løgnere og terrorister og ingenting jeg har med dem å gjøre eller hører om dem svekker det inntrykket.

Under følger en kopi av hele anmeldelsen med vedlegg.

Siste arket i vedlegget fikk jeg ikke tilbake så det har vel politiet "fomlet" bort. De skal være flinke til det, sies det.

Og her slutter det jeg har. Husker ikke hva som sto på det siste arket, men så vesentlig var det neppe.