.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
Ved statsråd Heidi Grande Røys
Postboks 8004 Dep
0155 Oslo

19. september 2006

Ad.: Anmodning om å forandre navnet på felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene, ODIN.

Som FAD sikkert er kjent med, også den gang valget av ODIN som navn på ”felles, elektronisk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene” ble bestemt, er Odin navnet på det høyeste religiøse begrepet vi av nordisk ætt tilber.

Definisjonen av Odin som religiøst begrep kan være forskjellig for de enkelte troende og de enkelte trosretningene innenfor nordisk religon, men navnet Odin har vi alle til felles.

Vi vil derfor be om at den norske stat ved FAD, som har det administrative ansvar for systemet, finner et nytt navn på informasjonssystemet sitt. Det burde ikke være vanskelig og hvis dere mangler den nødvendige kreativitet i FAD hjelper vi så gjerne til.

På vegne av alle oss av nordisk ætt og tro håper vi dette kan la seg ordne raskt og smertefritt til alles glede siden det er av aller største betydning og av vital interesse for oss.

Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt på postadressen vår som står over. Vi vil gjerne ha skriftlig svar innen rimelig tid på når navneendringen vil bli gjennomført.

På forhånd takk og med Nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid