.:Vigrid Forsiden:.

Krav om straffereaksjon overfor PeST-leder Marie B. Bjørnland
Brev skrevet og sendt pr. nettskjema den 12. april 2013 til:
Justis- og Beredskapsdepartementet og
Riksadvokatembetet

Offentlig terror mot nordisk religiøs utøvelse
Tvedt med seremonispyd til venstre med PeST-sjef Bjørnland til høyre

PeST oppgir Marie B. Bjørnland som sjef

Det er med en blanding av forbauselse, vantro og morskap jeg ser at tidligere politisjef i Vestfold, Marie B. Bjørnland, er blitt utnevnt til sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PeST) med virkning fra 8. juni ifjor (2012).

Forbauselsen og vantroen skyldes at det på det tidspunktet var kjent at Anders B. Breivik begrunnet sin militære voldsaksjon med at det i dagens norske samfunn ikke ville være mulig å kunne drive noen form for¨politisk ukorrekt aktiv sivil innsats av betydning.

Hans begrunnelse for dette standpunktet var den generelle terroren offentlige myndigheter generelt bedrev overfor politiske dissidenter og spesielt nevnte han den rene terroren offentlige myndigheter hadde bedrevet overfor Vigrid og meg, Tore W. Tvedt, i egenskap av min ledende rolle i Vigrid.

Hvilken rolle var det så jeg utøvde i Vigrid i praksis? Jo, ganske enkelt holdt jeg religiøse nordiske seremonier. Annen offentlig virksomhet drev jeg ganske enkelt ikke. Ved siden av hadde jeg ansvaret for Vigrid sin nettside. Begge deler godt innenfor og beskyttet av Den Norske Grunnloven. Politiets og andre offentlige myndigheters terror var derfor ikke bare moralsk forkastelig, men til de grader i strid med Den Norske Grunnloven og dermed i aller høyeste grad en kriminell aktivitet.

I juni 2005 ble nåværende PeST-sjef Marie B. Bjørnland konstituert som politimester i Vestfold og i den egenskapen ble jeg kjent med hennes og Vestfold politidistrikt sin generelle trakassering av meg og folk som sto meg nær. I et spesielt tilfelle ble jeg kjent med hennes rene terror mot meg som person uten noen som helst handling fra min side som skulle tilsi å bli utsatt for denne type ren polititerror.

I midten av desember 2005 hadde jeg vært med danskebåten tur-retur Larvik Fredrikshavn. Ved ankomst om kvelden i Larvik ble jeg tatt til side av tollere og politi og ransaket i et eget rom. Jeg hadde overhodet intet med meg av varer eller annet og var heller ikke mistenkt for det. Da tollerne var ferdige med meg ble jeg overtatt av politifolk og kjørt med håndjern på til Tønsberg hvor jeg tydeligvis var ventet av politisjef Bjørnland personlig.

Da politibetjentene skulle føre meg inn i politiprotokollen i glattcelleavdelingen gikk det opp for dem at de ikke hadde hjemmel for å putte meg i glattcelle. Jeg ble derfor satt til å vente mens de ble enige om at en av betjentene skulle gå opp og konferere med politisjef Bjørnland som satt oppe på kontoret sitt. Da han kom ned igjen ga han følgende melding til de andre betjentene: "Bjørnland sa at vi bare skulle hive han inn i en glattcelle så skulle hun finne på en grunn for det etterpå."

Og slik ble det. Etter noen timers opphold ble jeg satt ut på gaten igjen minus alle pengene jeg hadde på meg som politisjef Bjørnland på eget initiativ beslagla for Statens regning. Heldigvis hadde jeg mobiltelefon med meg og fikk ringt en bekjent som kjørte meg hjem. Pengene, som for meg representerte et større beløp, så jeg aldri noe mere til.

For å si det rett ut: Dette var ren terror og intet annet; Ren og uforfalsket terror mot meg som person siden de ikke kunne få noe kriminelt på meg. Det var langt ifra første gangen slik terror ble utøvd mot meg fra politiet, men det artige her er jo at den politisk/religiøst motiverte terroristen noen år senere ble belønnet med stillingen som sjef for det jeg og flere med meg oppfatter som en terrororganisasjon i maktelitens tjeneste, nemlig PeST.

Ansettelsen av Bjørnland bare bekrefter for meg hvor langt Norge er kommet på veien mot det totalt politisk korrekte Orwellske "1984"-diktaturet. Dette forstår alle som er politisk engasjerte og Anders B. Breivik bedre enn de fleste. Når sammenhengene er så åpenbare for alle må også hensikten til de offentlige myndigheter være å drive frem det politiske klimaet som slike militære aksjoner fostres av.

Hvis dette bare hadde vært begrenset til meg hadde jeg ikke funnet det bryet verdt å sende dette kravet om tiltale og straff av PeST-sjef Bjørnland. Jeg har nå passert 70 år og lever et stille og rolig liv langt ute på landet og er mere opptatt av økologisk dyrking av grønnsaker enn å storme konsensusdiktaturets barrikader som makthaverne gjemmer seg bak mens de innfører det totale Orwellske diktatur med tilhørende offentlig terror, borgerkrig og folkemord. Motivet for å kreve tiltale og straff, inklusive stillingsfratredelse av PeST-sjef Bjørnland, konkret er at det jo nettopp var denne type offentlig terror mot Vigrid og meg som fikk Anders B. Breivik til å velge en militær aksjonsform. En utvikling jeg med dette ønsker å stoppe og reversere.

Ved å forfremme Bjørnland har hele verden fått den klare og entydige melding om at polititerror mot sivil religiøs og politisk nordisk virksomhet fortsatt vil være myndighetenes vei å gå i Norge.

Takket være, blant mange andre, PeST-sjef Bjørnland og dem som forfremmet henne kan vi derfor forvente mindre rekruttering til lovlig og sivil virksomhet og større rekruttering til og gjennomføring av militære aksjoner. Er dette myndighetenes hensikt så for all del behold Bjørnland som PeST-sjef, men det politiske ansvaret vil også senere hvile tungt på myndighetenes skuldre slik det gjorde for Breiviks aksjon.

Med bakgrunn i ovenstående krever jeg derfor at Justisdepartementet og Riksadvokaten reiser straffesak mot PeST-sjef Bjørnland og fjerner henne fra stillingen som sjef for PeST.

Med nordisk hilsen
Tore W. Tvedt
Vigrid