.:Vigrid Forsiden:.

Rekommandert

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

Drammen, lørdag 28. juni 2003

Fredrikstad Politi
Postboks 175
1601 Fredrikstad

Ad. Anmodning om etterforskning og offentlig tiltale mot Erling Bauck for mulige krigsforbrytelser og delaktighet i internasjonal pengeutpressing.

Jeg anmoder Fredrikstad Politi om å foreta en undersøkelse og eventuell offentlig anmeldelse av Erling Bauck fra Fredrikstad for å drive medfanger i døden for egen berikelse og fordel samt deltagelse i den internasjonale jødedommens pengeutpressing basert på løgnhistorier laget og spredd etter krigen.

Disse løgnhistoriene og pengeutpressingen basert på dem danner i dag blant annet basis og alibi for det jødiske okkupasjonsregimet sitt folkemord på det palestinske folk og pengeutpressing av nasjoner, bedrifter og enkeltpersoner. Deriblant Norge som måtte punge ut med rundt 500 millioner til jødene i kjølvannet på utpressingen av sveitsiske banker.

Det stoppet ikke der for nå skal Norge igjen betale beløp i flere 100-millionersklassen for det nye Tempelet i den jødestyrte nye verdensreligionen "Holocaust" eller "Holocash" som flere kaller det. Alt basert på løgnhistorier som den Bauck serverte for "Hjemmet" og andre media som deretter har servert løgnene hans ukritisk videre.

Bauck har etter spredningen av sine løgner på landsbasis blitt en kjent person som også brukes til å underbygge hjernevaskingen som Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz driver overfor godtroende norske skoleungdommer og som tidligere er politianmeldt for virksomheten sin. Se vedlegg.

Som bevis på Bauck's virksomhet i Auschwitz og forholdene der vil jeg spesielt nevne samlingen av brev etter en omfattende korrespondanse han hadde med sin mor i Norge da Bauck selv var internert i Auschwitz og som så langt ikke er offentliggjort. Av forståelige grunner.

Den vedlagte artikkelen i Hjemmet med Bauck's fantastiske løgner kan tjene som eksempel dere kan starte med. Det samme kan kopi av artikkel i Newsweek som gir et bilde av Bauck's virksomhet i Auschwitz.


Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

Vedlegg: Kopi av artikkel i ukebladet "Hjemmet, kopi av artikkel i Newsweek., kopi av anmeldelse av "Hvite Busser til Auschwitz".