.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Skotselv, 12. oktober 2004.

Ad.: Anmeldelse av Øvre Eiker kommune ved ordfører Werp for terror.

Fra vi startet oppbyggingen av vårt etnisk/religiøse samfunn, Vigrid, for oss av nordisk ætt for rundt 5 år siden har vi vært utsatt for en nærmest total forfølgelse fra norske offentlige etater. Det hemmelige statspolitiet (PST), vanlig politi, media, offentlige etater og enkelte kommunale øvrighetspersoner har fungert som fortropp i terroriseringen totalt i strid med hva som er deres oppgaver i en demokratisk rettsstat med respekt for borgernes grunnlovsfestede rettigheter.

Terroren er også fullstendig i strid med FN’s menneskerettserklæringer om religions-, ytrings-, bo- og organisasjonsfrihet. Det har tydeligvis høyere prioritet å beskytte de private maktgruppene som har den reelle makten i landet og bruker offentlige etater til å nå egne gruppers private mål.

Som ferskt eksempel kan nevnes at ordføreren i Øvre Eiker kommune går ut gjennom media og skryter av at han nå for tredje gang jager meg ut fra boligen jeg leier i kommunen ved å terrorisere og true dem som leier ut til meg.

Jeg forlanger at terroren stopper og krever økonomisk erstatning av Øvre Eiker kommune ved ordfører Werp på kr. 50.000,- for påførte direkte utgifter, kr. 800.000,- for tap av inntekt og kr. 6.000.000,- (seks millioner) for ikke-økonomisk skade som følge av terroren.

All fremtidig skade overfor tredjepersoner som følger indirekte av terroren mot meg og mine nærmeste eller andre Vigridere står også de offentlige terroristene ansvarlige for.

Det vil være totalt ødeleggende for vårt lands fremtid som demokratisk rettsstat hvis et slikt misbruk av politiet, offentlige myndigheter og øvrighetspersoner får fortsette ustraffet. Rent bortsett fra at vi ikke lenger er noen rettsstat etter vår erfaring, men det kan jo ennå rettes opp? Eller er det allerede for sent?

Jeg begjærer tiltale og straff.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt