.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Øyvind Heian
Skiensvn 11
3268 Larvik

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo

18. november 2006

Ad.: Anmeldelse av politiet i Vestfold for personforfølgelse og terror i halvannet år.

Fra jeg fikk bo hos Øyvind Heian sommeren 2005 i hans nyinnkjøpte hus på ovennevnte adresse har Vestfold Politi drevet en personforfølgelse og terror mot meg og Heian som vel savner sidestykke i moderne norsk historie.

Heian fikk klar beskjed om at hvis han huset meg ville han få svi for det. Det har han.

Av enkeltepisoder kan nevnes en arrest i desember 2005 da jeg kom fra danskebåten med nakenkontroll av toll i samarbeide med politiet. Deretter kjøring med håndjern til Tønsberg med innlagt fram og tilbakekjøringer for ”moro”. Tønsbergpolitiet brøt taushetsplikten sin for å stjele et pengebeløp jeg hadde på meg.

Tilsvarende skjedde i januar i år da jeg kom inn med danskebåten.

I september i år ble jeg trakassert av en politimann på kjøpesenter i Larvik som forkynte en stevning for meg. Han sa da at stevningen var fullbyrdet i og med at jeg tok imot stevningspapirene.

Det var den samme stevningen de den 21. september i år skulle forkynne på nytt igjen etter å ha brutt seg inn i huset jeg bor i. Hele opplegget var for å provosere en grunn til arrestasjon og ikke forkynnelse av stevning. Den lå til undertegning på advokat Eldens kontor og var jo forkynt noen dager før på kjøpesenteret.

Uprovosert blir jeg angrepet av en politimann som dytter meg mot et åpent vindu. Jeg får vridd meg vekk fra vinduet og går i veggen før jeg hives på gulvet og får på håndjern. Fullstendig uprovosert og unødvendig brutalitet. Politifolkene ga ingen grunn for inntrengingen i huset.

Dette er bare toppen av et stort isfjell med flere arrestasjoner, håndjernsbruk og glattcelleopphold og konstant terrorisering rundt huset av politiet. Politiet har også tatt med seg flere av mine saker. Noe er ennå ikke tilbakelevert.

Jeg forlanger at det reises tiltale og at de ansvarlige på toppnivå i PeST og Politi straffes for terrorvirksomheten. Jeg forlanger også en oppreisning på kr 6 millioner som skal gå til fond for nordiske voldtektsofre siden politiet ikke er i stand til eller vil stoppe den pågående voldtektsbølgen som herjer landet vårt som et ledd i det etniske rensingen av oss. En rensing politiet tydeligvis gjør det de kan for at skal skje i ro og fred.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt

Anmeldelsen er også gjort til Oslo Politi og Politidirektoratet med kopi til justisministeren.