.:Vigrid Forsiden:.

Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Drammen, 25. juni 2004

Ad.: Anmeldelse av Verdal Politikammer for religionsbasert personforfølgelse, misbruk av politimyndighet og tåpelig og unødvendig forfølgelse med politibil.

Fredag den 18. juni i år hadde vi holdt en seremoni ved Olavsstøtten på Stiklestad. Etter seremonien kjørte vi rolig til Verdal sentrum for å se oss om når vi først var på stedet. I bilen var jeg som sjåfør, Tore W. Tvedt og en ung mann fra Trøndelag. To betjenter i en motgående politibil ser oss, snur bilen og kommer etter oss. Etter å ha ligget på hjul en stund setter de på blålyset og vi stopper.

En av betjentene kommer opp til meg og sier: "Dette er en politikontroll". Deretter må vi vise id-papirer og vognkort og jeg må ta en alko-test. Ungdommen fra Trøndelag kommanderes ut av bilen for utspørring. Han svarer godt for seg og holder seg til det nødvendige og får sette seg inn i bilen hvoretter vi kjører rolig videre med politibilen på slep en liten stund. Betjenten som utfører "trafikkontrollen" sier at han kjente meg igjen.

En slik oppførsel er direkte latterlig og også farlig over tid. Politiets autoritet brytes ned og etaten gjør seg selv til latter. Det har aldri vært meningen at norsk politi skal ha meningskontroll, trakassering og terror mot politisk eller religiøst ukorrekte meninger som sin første prioritet. Ungdommen kaller i dag vårt uniformerte politi for "blå rotter", men uttrykket "blå klovner" passer etter min oppfatning bedre.

Jeg anmelder derfor politibetjentene for religionsbasert personforfølgelse, misbruk av politimyndighet og unødvendig forfølgelse med politibil og forlanger dem refset, samt en erstatning på kr. 10.000,- som tillegges Vigrid's kampfond til bekjempelse av folkemordet på vårt nordiske folk.

Med nordisk hilsen


Thorgrim O. Bredesen
Vigrid