.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
Postboks 249
1372 Asker

REKOMMANDERT

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Drammen, 10. desember 2002.

Ad.: Anmeldelse av produksjon og bruk av falske trusler.

22. desember 2001 knuste væpnet politi døren til leiligheten min i Lier og stormet inn. Dør og dørkarm ble helt ødelagt og politiet måtte betale kr. 8.000,- i erstatning for montering av ny karm og dør etter klage fra eieren siden den gamle ble totalskadet.

Dette er for så vidt ille nok og er anmeldt av meg til Riksadvokatembetet 26. desember 2001. Selvsagt uten at noe er skjedd av den grunn.

Nå er jeg gjort oppmerksom på en avisartikkel som sto i Drammens Tidende 21. februar 2002 hvor det opplyses at politiet var bevæpnet fordi jeg etter sigende skal ha kommet med trusler mot politiet ved tidligere anledninger.

Nå er saken den at jeg aldri har fremsatt trusler mot politiet. Denne påstanden er en ren løgn som først er fremsatt overfor en dommer for å få tillatelse til bevæpning og deretter fortalt til Drammens Tidende av lensmann Lauvålien i Lier som også lirer av seg flere uetterrettelig-heter til avisen.

Jeg forlanger at Riksadvokaten etterforsker og anklager dem i Søndre Buskerud politidistrikt eller ved Asker og Bærum politikammer som produserer og sprer falske trusler på mine vegne og får dem straffet. Også dommeren som har gitt en slik tillatelse på basis av en politifabrikert løgn bør trekkes til ansvar og fratas stillingen sin.

Det er tydeligvis blitt en vane for politiet å produsere falske trusler som jeg skal ha kommet med. Drammen politi er anmeldt av meg til Riksadvokaten 18. Februar 2002 for samme forholdet uten at noen er trukket til ansvar for det.

Jeg vet ikke om Riksadvokaten er klar over at rettssikkerheten i vårt land er satt til side og at en meget alvorlig situasjon er skapt når politiet uhindret kan ture frem med forfalskninger som det passer dem uten kraftige reaksjoner fra Riksadvokatens side?

Jeg venter at Riksadvokaten denne gang viser det minimum av rettsbevissthet og ansvarsfølelse som er nødvendig i embetet og trekker de skyldige til ansvar.

Med nordisk hilsen

Tore W. TvedtAd.: Artikkel i Drammens Tidende 21. februar 2002.

Væpnet politi brøt seg inn

22. desember brøt væpnet politi seg inn hos nynazist og Vigrid-leder, Tore Tvedt, for å overlevere en stevning til en rettssak. Nå har politiet betalt huseieren en erstatning på nærmere 8000 kroner.

Arild R. Hansen

I forrige uke ble nynazist og Vigrid-leder, Tore Tvedt, i Lillesand ilagt en bot på 10 000 kroner for ulovlig besittelse av tåregass. Saken har fått etterspill, men også selve oppkjøringen til rettssaken ble en spesiell affære.

Rettslig beslutning
- Vi forsøkte mange ganger å få forkynt stevningen til rettssaken overfor Tvedt. Vi var flere ganger hjemme hos ham, men Tvedt lukket aldri opp, selv om vi visste at han var hjemme, forteller Arne Lauvålien, lensmannen i Lier. Til slutt kom politiet i Asker med en rettslig beslutning om at Lier lensmannskontor skulle ta seg inn i Tvedts bolig. Den 22. desember slo politiet til med to bevæpnede politipatruljer. - Alt tydet på at Tvedt var hjemme, men da vi tok oss inn var det ingen hjemme denne gangen heller, forklarer Lauvålien.

Bevæpnet
- Hvorfor var dere bevæpnet?

Bakgrunnen for bevæpningen var trusler han tidligere skal ha kommet med mot politiet. (Uthevelsen er gjort av meg. Tore W. Tvedt).

Derfor valgte vi også å være fire-fem tjenestemenn, svarer lensmannen. - Tore Tvedt skriver på Vigrids internettsider at politiet sprengte døren? - Vi sprengte vel ikke døren, men vi brøt oss rett og slett inn. Dermed ble det noen skader på døren. De har vi selvfølgelig erstattet ovenfor huseieren, sier Lauvålien. - Ble det store skader? - Nei, det ble det nok ikke. Vi har betalt nærmere 8000 kroner i erstatning til huseieren. Vi har da heller ikke fått noen klager fra huseieren på det, forklarer lensmannen. - Så dere fikk aldri overlevert denne forkynnelsen til Tvedt? - Joda. Til slutt fikk en veipatrulje stoppet Tvedt i Drammen. Der fikk han forkynt stevningen, avslutter Lauvålien. Tore Tvedt møtte ikke opp til rettssaken i Lillesand.