.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
c/o Thorgrim O. Bredesen
Postboks 67
3431 Spikkestad

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

23. mars 2006

Ad.: Anmeldelse av rasehets mot den Nordiske Blonde Jente og Kvinne

Det foregår etter vår oppfatning et politisk styrt globalt folkemord på den hvite rase som fortrenges fra sine landområder og utslettes både kulturelt og fysisk i sine opprinnelige bosettingsområder. Også her i Norge. Den politiske utryddelsespolitikken består av flere elementer som virker sammen.

Et av de viktigste virkemidlene i dette er fornedrelsen av våre nordiske kvinner. I praksis retter rasehetsen og nedvurderingen seg mot den mest sårbare delen av vårt folk. Resultatet viser seg overalt i samfunnet med trakassering og overgrep mot våre nordiske jenter og kvinner.

Spesielt i Grenland som har vært rystet av en serie voldtekter i de seneste årene som politiet ikke har oppklart.

Når Telemarksavisa (TA) derfor fremstiller nordiske kvinner generelt som billige luddere som ikke vet hvem som er far til barna deres er dette dobbelt ille. Vi må av den grunn regne med at forakt for den nordiske kvinne vil øke i Grenland. Og med økingen i forakt vil også overgrepene selvsagt tilta i antall og styrke.

Vi anmelder derfor TA og de personer i avisen som er ansvarlige for rasistisk hån av den nordiske jente og kvinne i form av ”blondinevitsen ” øverst til høyre på siste siden mandag 6. mars 2006. Vi forlanger at TA pålegges å trykke en offentlig unnskyldning overfor våre nordiske kvinner med løfte om at den rasistiske hetsen ikke skal gjenta seg samt straffes med en bot på 6 millioner som fordeles mellom de nordiske voldtektsofrene i Grenland-regionen.

Vi viser til anmeldelse av tilsvarende forhold av 26/4-01 og 6/8-04 og pressemelding nr. 16-2006 datert 23/2-2006 hvor Justisdepartementet har svart FN og garantert at de nå har alt det nødvendige lovverket og innstillingen til å bruke det på plass for å stoppe rasehets. Verre rasehets enn nedrakkingen av våre nordiske kvinner eksisterer ikke i Norge.

Vi forlanger tiltale og straff.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg1: TA for- og bakside av 6. mars 2006. (kopi)
Vedlegg2: Pressemelding nr. 16-2006 datert 23/2-2006 fra Justisdepartementet

Kopi: TA