.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

REKOMMANDERT

Oslo Politi
V/SEFO
Boks 8101 Dep
0032 Oslo

Hokksund, 8. januar 2004.

Ad.: Anmeldelse av religionsforfølgelse fra Oslo Politi.

Søndag den 28. desember 2003 svingte jeg til venstre ut mot Griniveien i Røakrysset. Jeg ble tydelig observert av to politibetjenter i en uniformert bil som kom derfra. De tok en usving i krysset og la seg på hjul til de stoppet meg med lys- og lydsirener etter et par kilometer.

Politibetjentene kom fra Majorstua stasjon.

Deretter ble jeg satt med håndjern i politibilen mens betjentene gjennomsøkte bilen jeg kjørte og beslagla to pyntesverd og en øks som alle brukes i våre religiøse seremonier. Utstyret ble oppbevart i et låst bagasjerom. Utstyret er senere levert tilbake.

Denne terroriseringen av meg kan ikke sees på som annet enn et ledd i politiets generelle terror overfor meg og alle andre som er med i vårt etnisk/religiøse fellesskap.

Jeg forlanger derfor at Oslo Politi og de som har gitt ordre til religionsforfølgelsen av Vigridere i PeST og justisdepartementet etterforskes og at det reises straffesak mot dem på basis av en åpenbart ulovlig religionsforfølgelse og at de idømmes en erstatning på kr. 6. millioner til dem i Vigrid som er utsatt for terroren.

Med nordisk hilsen


Tore W. Tvedt
Vigrid